นานาชาติ โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 4821
ขอเชิญผู้สนใจซึ่งเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 14 25 ปีส่งผลงานการประกวดภาพถ่าpนานาชาติUNESCO YouthEyesontheSilkRoadsครั้งที่4 เปิดรับผลงานถึง 17 กรกฎาคมศกนี้ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์https://unescosilkroadphoto...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4407
ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 National Public Speaking Competitions 2021เปิดรับสมัครถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4159
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจัดทำโครงการ Speaking Hub เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับโลกรอบตัวภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมและวิธีการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยตนเอง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4068
NASA ร่วมมือกับ Houston Cinema Arts Societyจัดการแข่งขันประกวดสร้างภาพยนตร์สั้น 2020 CineSpace Short Film Competitionเปิดรับเยาวชน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ที่ใจรักในการทำหนังสั้นจากทั่วโลก ชิงเงินรางวัลรวมถึง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3275
เชิญนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 16-20 ปี ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562รายการนี้ยังรวมครู/อาจารย์ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมฯอีกด้วย 1....
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3196
Hellenic National Commission for UNESCO ร่วมกับ the Ministry of Culture and Sport and the Municipality of Ancient Olympia จะจัดการประชุม The 2nd World Cultural Heritage Youth Symposium ระหว่างวันที่ 10 14 เมษายน 2562 ณ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3165
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ สำหรับครูไทยระดับประถมและมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 (2018 International Exchange Programme for...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3009
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานขอเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ 3rd International Childrens Art Competition หัวข้อ The Magic of Friendshipภายใต้หัวข้อย่อย My Dreams...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 2851
Fully Funded Microsoft Imagine Cup Global Student Competition, 2018 คือการแข่งขันที่เน้นทักษะ เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลกการประกวด Imagine Cup...
by somkiat tiantong
รูป 2847
เชิญแข่งเรียงความ World Youth Essay Competition for International Students, 2018ชิงทุนและตั๋วบินไปเยอรมนี โดยไม่จำกัดหัวข้อ เป็นการเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจและมีแรงจูงใจมากที่สุด อาจเป็นประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม...
by somkiat tiantong
รูป 2713
Rome International School โรงเรียนนานาชาติในประเทศอิตาลีกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุน สำหรับนักเรียนระดับ elementary school และmiddle/high school จากต่างชาติ ประจำปี 2018-2019 ส่วนใหญ่เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน...
by somkiat tiantong
รูป 2384
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร DELF ให้แก่นักเรียน ๒๐๐ คน วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา...
by somkiat tiantong
รูป 2160
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักเรียนมัธยม 6 คนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ เป็นเวลาสี่สัปดาห์โดยเน้นประเด็นความเป็นผู้นำและการพัฒนาเยาวชน...
by somkiat tiantong
รูป 1983
World Autism Awareness Day วันออทิสติกโลกได้ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติ(United Nation) เพื่อให้องกรณ์ต่างๆทั่วโลกได้ รณรงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น...
by Mickey Eduzones
รูป 1899
ประกาศโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ รอบ 2 สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามาศึกษาในระดับ มัธยม 1 ถึง 3 ทุนการศึกษา 100% ระยะยาวตลอดจนกระทั้งจบ Year 12 มูลค่า 381,700...
by Mickey Eduzones
รูป 1808
จากกรณีดราม่าผลสอบเผยเด็กไทยยังอ่อนยวบ สอบ PISA เกือบบ๊วยของโลกโดยจะจัดประเมินความรู้ความสามารถของเด็กอายุ 15 ปี ใน 3 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน เป็นหลัก ผลปรากฏว่าเด็กไทยเราอยู่อันดับที่ 55...
by Mickey Eduzones
รูป 1765
เด็กสิงคโปร์ขยันทำการบ้านที่3โลก เด็กมัธยมของประเทศสิงคโปร์ ระดับอายุ 15 ปี ได้ชื่อว่าทำการบ้านมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก สัปาดห์ละ 9.4 ชั่วโมง จากผลสำรวจที่เปิดเผยในเดือนธันวาคม 2014 โดยมีนักเรียนของเซี่ยงไฮ้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1673
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฮ่องกง ประเทศที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ระดับหัวแถวทวีปเอเชียปีนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะมีนักเรียนมัธยมสามารถทำคะแนนอยู่ในเกณฑ์รับเข้าที่รัฐบาลตั้งไว้จำนวนมาก Hong Kong Diploma of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1655
มีการวิเคราะห์กันว่า เหตุที่ทำให้เด็กนักเรียนของสหรัฐ ชาติที่ได้ชื่อว่าเจริญที่สุดในแทบทุกด้านของโลก กำลังถูกจัดอันดับเป็นรองเด็กเอเชียมากขึ้นทุกที มาจากหลายปัจจัยที่เด็กเอเชียถูกหล่อหลอมให้มีมากกว่า เช่น...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 1638
Regents Management School ทางเลือกใหม่สำหรับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษา(ม.6)ผู้ประสงค์จะได้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ประสงค์จะไปเรียนที่นั่นนานถึง 4 หรือ 5 ปี ที่ RMS...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 1 of 2 1 2 Next
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS