ลบ แก้ไข

เชิญร่วมประกวดงานศิลปะ

 
เชิญร่วมประกวดงานศิลปะ
เชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมประกวดในงานนิทรรศกาศิลปะ Kanagawa Biennial 
World Children’s Art Exhibition ครั้งที่ 22 ณ จังหวัดคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น
          จังหวัดคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 4 - 15 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2549 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2561) จากประเทศต่างๆ ส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดโดยไม่จำกัดหัวข้อในงานนิทรรศการศิลปะ Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition ครั้งที่ 22 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567
          งานนิทรรศการศิลปะ Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย และเพื่อใช้ผลงานศิลปะเป็นสื่อในการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนที่สนใจสามารถจัดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและการจัดส่งผลงานเข้าประกวดได้ทางเว็บไซต์ https://kanagawabiennial.jp/callforentries หรือสอบถามข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ k-biennial@earthplaza.jp ผู้จัดจะประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ https://kanagawabiennial.jp/en/ ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 และแจ้งผลผ่านทาง e-mail ไปยังผู้สมัครจากต่างประเทศในช่วงต้นเดือนเมษายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..
          สำหรับรางวัลที่ผู้จัดจะมอบให้กับผลงานที่ชนะการประกวดรวมถึงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกมีทั้งสิ้น 520 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลใหญ่ 3 รางวัล รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 2 รางวัล และรางวัลจากประธานมูลนิธิ/องค์การที่เกี่ยวข้อง รวม 48 รางวัล และรางวัลคานากาวะอีก จำนวน 467 รางวัล
 TOP RELATED


NEW STORIES