ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3179
เชิญสตรีที่มีความเป็นผู้นำสูงสมัครร่วมโครงการ IWF Fellows Programซึ่งเป็นโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงทั่วโลก เพื่อร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์ ในหลากหลายรูปแบบ เป็นเวลา 20วัน ที่HarvardBusiness School and INSEAD...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3178
ทุนUTS หรือ University Twente Scholarshipกำลังเปิดรับสมัครทั้งนักศึกษายุโรปและอยู่นอกยุโรป เป็นทุน Master Degree Programmeจำนวน 50 ทุน มูลค่าระหว่าง 3,000 25,000ในระยะเวลา 1 ปีหากเป็นกรณีเรียน 2 ปี ก็จะได้เท่ากับปีแรก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3177
Metropolitan Museum of Art ตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์กของสหรัฐ ยินดีให้ทุนConservation and Scientific Research Fellowships กับผู้สมัครจากทั่วโลกเพื่อเดินทางมาทำวิจัยทางด้านการอนุรักษ์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3176
ในแต่ละปีรัฐบาลแคนาดามีทุนการศึกษาวิจัยปริญญาเอก ในสาขาnatural sciences, mathematics and engineering ล่าสุดให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2019-2020 โดยผู้สมัครต่างชาติยกเว้นแคนาดาสามารถสมัครทุนนี้ได้จนถึง 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3175
Charles Darwin Universityมหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลีย เสนอให้ทุนเรียนสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่ผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม โดยเป็นทุนโปรแกรม Undergraduate หรือ Postgraduate Coursework Degree...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3174
King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเต็มรูปแบบ ประจำปีค.ศ.2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3173
มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย Edith Cowan University แจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุนInternational Undergraduate Merit Scholarshipประจำปี 2019 เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 20%...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3172
ผู้ที่สนใจขอทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุนเอนเดเวอร์) สามารถยื่นใบสมัครสำหรับโครงการ Endeavour Leadership Program 2019 ได้แล้ววันนี้ไปถึงหมดเขต 15 พฤศจิกายน 2018 ทุนเอนเดเวอร์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3170
โอกาสประหยัดค่าเรียนสำหรับผู้สนใจเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบเต็มเวลา ที่ Brunel Business School ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Brunel University Londonในสหราชอาณาจักรโดยเปิดโอกาสให้สมัครชิงทุนเรียนเต็มเวลา จำนวน 30 ทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3169
คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย เสนอทุนวิจัยปริญญาเอกอันทรงเกียรติ ซึ่งมีจำนวนจำกัดแก่นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาในประเทศที่มีผลงานโดดเด่น ทุนมีระยะเวลา 3 ปี สามารถขยายเวลาได้ถึง 6...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3167
วันที่ 23 กันยายนจะถึงนี้ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นจะจัดงาน University of Melbourne Open House in Bangkok เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้พบปะและสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด ภายในงาน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3166
Harvard Kennedy Schoolเชิญผู้สมัครจากต่างชาติที่สมัครเรียนในปีแรกของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย สมัครชิงทุนการศึกษา Bacon Environmental Fellowships ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3164
ในแต่ละปี Humboldt University of Berlinประเทศเยอรมนีจะมีการให้ทุนจำนวน 24 ทุน แก่ผู้สมัครต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เพื่อเรียนโปรแกรมปริญญาเอก ทุนช่วยเหลือเป็นเงินเดือน ๆ ละ 800 ยูโร รวมทั้งเพิ่มในส่วนของบุตร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3163
ใครสนใจสมัครชิงทุนทุกระดับของรัฐบาลไต้หวันช่วงต้นปีหน้า ควรศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่เปิดใหม่นี้ โดยมีการเปิดเรียนหลักสูตรนานาชาติเฉพาะทาง ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปีการศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3162
University of Lausanne เปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติ สมัครชิง 10 UNILMastersGrants ประจำภาคการศึกษา autumn semester2019และ spring semester 2020 เป็นทุนเรียนปริญญาโทในหลายสาขาวิชา โดยช่วยเดือนละ CHF...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3161
รัฐบาลสาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้ทุนPostgraduate Scholarship แก่ผู้สมัครนานาชาติเพื่อไปทำวิจัยระดับปริญญาโท-เอกที่สถาบันอุดมศึกษาที่นั่น โดยไม่จำกัดสาขา โดยจำนวนเงินทุนสูงสุด 24,000ยูโรต่อปี ครอบคลุมค่าเรียนและค่าครองชีพ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3160
Kellogg Institute for International Studies มหาวิทยาลัย Notre Dame เสนอทุนVisiting Fellowships สำหรับนักศึกษาดีกรีปริญญาเอกจากต่างชาติ เพื่อดำเนินการวิจัยระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยและ /...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3159
Macquarie University มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองซิดนี่ย์ของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาสตรี สมัครชิงทุน Management and Finance Scholarshipจำนวน 20 ทุน เป็นทุนปริญญาโทประจำปี 2018 มีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน AUD...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3158
University of Oxford เชิญผู้สนใจต่างชาติสมัครชิงทุน Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarships and Leadership Programme ประจำปี 2019 จำนวน 20 ทุน เป็นทุนปริญญาโท-เอกแบบเต็มเวลา เป็นทุนครอบคลุม 100% of University and...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3157
Nitori International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติของญี่ปุ่นประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยเป็นทุนมูลค่าเดือนละ 110,000หรือผู้ได้คะแนนต้น ๆ อาจได้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 1 of 77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS