ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 4977
เพื่อสานต่อพันธกิจในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา มูลนิธิการศึกษาไทยแห่งสหรัฐอเมริกา (TUSEF) หรือ ฟุลไบรท์ประเทศไทย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4976
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2566 นี้ **สำหรับนักเรียนสัญชาติไทยสามารถขอทุนนี้ได้เฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่าน้ัน หลักสูตรระดับปริญญาโท 22 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร จาก 20...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4974
หากคุณเป็นผู้นำที่ทะเยอทะยานและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องการเรียนรู้วิธีการเชื่อมโยงความปรารถนาและการกระทำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เราขอเชิญคุณเข้าร่วมโปรแกรม Swedish Institute Management Programme (SIMP) ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4973
รัฐบาลประเทศโรมาเนียประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานอกสหภาพยุโรป จำนวน 85 ทุน เพื่อไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่โรมาเนีย พร้อมเรียนภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นทุนระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่กำหนด เดทไลน์สมัคร 1 มีนาคม 2023...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4972
Shandong University Scholarships for International Students in China เป็นทุนประจำปี 2023-2024 เปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครเรียนใหม่จากต่างชาติ ระดับปริญญาตรี โท และเอกในหลายหลักสูตร โดยทุนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4971
Linkping UniversityหรือLIU ประเทศสวีเดนประกาศให้ทุนปริญญาโทไม่จำกัดสาขา แก่ผู้สมัครเรียนจากชาตินอกอียู/พื้นที่เศรษฐกิจสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพสูง เป็นทุนเต็มจำนวนและบางส่วนของค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 2 เมษายน 2023 LiU...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4970
โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) สถานทูต และสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วอาเซียนและติมอร์ เลสเต (อายุ 18 - 35 ปี) เข้าร่วมกิจกรรม YSEALI Enviro-Tech...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4969
The Deanship of Graduate Studies at King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) กำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงทั้งในประเทศและทั่วโลก สมัครชิงทุนเต็มจำนวน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4968
โครงการนักศึกษาฝึกงานเปิดให้แก่นักศึกษาและผู้ที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษา โดยสามารถเลือกทำเต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์ได้ในระยะเวลา 4 8 สัปดาห์ เปิดรับทุกสัญชาติ จะยังเรียนอยู่หรืออยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษาก็เข้าร่วมได้เช่นกัน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4967
มหาวิทยาลัย Sheffield จัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาที่มีประโยชน์ในชื่อ Sheffield MBA Scholarships Scheme ทุนนี้เปิดสำหรับปีการศึกษา 2023-2024 ที่ Sheffield University Management School (SUMS) ทุนมูลค่า10,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4966
The Government of Brunei Darussalam Scholarship for Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam 2023/2024 Academic Sessionเป็นทุนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของบรูไนดาราซาลามเปิดรับถึง 15...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4965
Department of Education and Skills, the Higher Education Authority ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ แจ้งให้ทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปี 2023 จำนวน 60 ทุน แก่ผู้สมัครnon-EU/EEAที่มีความสามารถสูง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4964
UHR Scholarships for Masters Students in Sweden, 2023-2024หรือทุนสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ และในประเทศ เพื่อมาเรียนปริญญาโทไม่จำกัดสาขาที่ University of Skvdeโดยทุนเป็นส่วนลดค่าเรียนครึ่งหนึ่ง เปิดรับใบสมัครถึง 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4963
UHR Scholarships for Masters Students in Sweden, 2023-2024หรือทุนสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ และในประเทศ เพื่อมาเรียนปริญญาโทไม่จำกัดสาขาที่ University of Skvdeโดยทุนเป็นส่วนลดค่าเรียนครึ่งหนึ่ง เปิดรับใบสมัครถึง 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4962
University of Bristol ยินดีให้ทุน Think Big Undergraduate Scholarships แก่ผู้สมัครต่างชาติ ซึ่งครอบคลุมค่าเรียนปีละ 6,500 และ 13,000โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น Medicine, Dentistry และ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4961
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสนอให้ทุนเต็มจำนวนค่าเรียนแก่ศิลปินและนักวิชาการต่างชาติที่กำหนดรวมทั้งไทย ในระดับ ปริญญาเอก,หลังปริญญาเอก ปริญญาโทด้านศิลปกรรมรวมทั้งโปรแกรมวิจัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4960
Maastricht Universityมหาวิทยาลัยที่มีภาพความเป็นนานาชาติมากที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังให้ทุนเต็มจำนวนประจำปีการศึกษา 2023-2024สำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มาจากนอกสหภาพยุโรป เป็นทุนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4959
UES Law, Economics and Governance International Talent Scholarships at Utrecht University, Netherlands เป็นทุนเรียนปริญญาโทที่Graduate School of Law,Economicsand Governance ทุนมีมูลค่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4957
Utrecht Excellence Scholarships for International Students in Netherlandsเป็นทุนเรียนปริญญาโทไม่จำกัดสาขา ประจำปีการศึกษา 2023-2024 สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ โดยเป็นโปรแกรม 1 หรือ 2 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4956
UO Excellence Scholarships for International Students in USAหรือทุนที่ University of Oregonปีการศึกษา 2023-2024 เปิดให้กับผู้สมัครจากนานาชาติและในประเทศที่จะลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 1 of 164 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS