ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3631
กระทรวงอุดมศึกษารัฐคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยประจำปีการศึกษา 2562 2563จำนวน 2ทุน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวตในสาขาวิชา ได้แก่ นิติศาสตร์อิสลาม/อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3630
Australian National Universityประเทศออสเตรเลียแจ้งให้ทุน Master of Philosophy in Applied Epidemiology หรือปริญญาโทด้านระบาดวิทยาประยุกต์ มูลค่าปีละ 5 หมื่นเหรียญ โดยให้แก่ผู้สมัครท้องถิ่นและจากนานาชาติ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3629
East Tennessee State Universityมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Johnson City รัฐTennessee ในสหรัฐ ประกาศให้ทุนEast Tennessee State University International Scholarships in USA, 2019เป็นทุนลดค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3628
มหาวิทยาลัยด้านเทคนิคชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ cole Polytechnique fdrale de Lausanne (EPFL)แจ้งให้ทุนSummer Fellowships ทั้งระดับปริญญาตรีและโท ที่เรียนด้าน Computer Science, Computer Engineering,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3627
Kent State Universityกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาจากนานาชาติ Global Scholarship at Kent State University in the USA, 2019 ทุนมีมูลค่า $4,000 per year ($2,000 per semester)หรือลดค่าเรียน 4 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3626
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษาASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3625
School of Law ของQueen Mary Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัย ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนของอังกฤษ กำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนา เป็นหลักสูตร 1 year Master degree programmeประจำปีการศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3624
RMIT University ประเทศออสเตรเลียกำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สมัครชิงทุน Research Stipend Scholarships for International in Australia, 2020ระดับปริญญาโทและเอก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3623
รัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3622
มูลนิธิโฟล์คสวาเก้นเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากนานาชาติในทุกสาขาวิชา ต้องเป็นผู้จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี โดยในแต่ละปีจะมีนักวิจัยได้รับทุน ระหว่าง 10-15ทุน เปิดรับใบสมัครไปถึง 10 ตุลาคม 2019 Freigeist...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3621
University of Glasgowยินดีประกาศให้ทุนUndergraduate Excellence Scholarships ประจำปี 2019 แก่ผู้สมัครเรียนจากต่างชาติ เป็นทุนเรียนปริญญาตรีในสาขาที่มีการสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนมีมูลค่าปีละ 5,000สูงสุด 4...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3620
มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย Edith Cowan Universityโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุนECU School of Engineering PhD Full tuition grant in Australia,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3619
Victoria University of Wellingtonกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนมูลค่า$10,000แก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกที่มหาวิทยาลัยในสาขาเกี่ยวกับ Constitutional law, Human rights, International...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3618
Matsumae International Foundationเชิญผู้สนใจสมัครชิงทุน Matsumae International Foundation (MIF) Fellowship for International Students in Japan 2020 เพื่อไปทำวิจัยในสถาบันที่ร่วมโครงการที่ญี่ปุ่น...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3617
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาไทยที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้โครงการทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3616
University of Copenhagenเสนอให้PhD Positions for International Students จำนวน 16 อัตราแก่ผู้สมัครสัญชาติเดนมาร์กและนานาชาติ เป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ถือเป็นทุนศึกษาวิจัยที่Faculty of Health and Medical Sciences/...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3615
University of Canterburyมหาวิทยาลัยเก่าแก่ในประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศให้ทุนโปรแกรมHonors หรือMaster ในชื่อ F A Hayek Scholarship ในสาขา Economics หรือ PoliticalScience...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3614
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติ ในการมาเรียนปริญญาโทหลักสูตรเต็มเวลาด้านกฎหมายที่MonashLawCity Campusโดยเป็นทุนมูลค่า ไม่เกิน 2 หมื่นเหรียญ เดทไลน์ในการสมัคร 20 ตุลาคม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3613
Australian Department of Foreign Affairs and Trade เชิญนักศึกษาที่กำลังเรียนระดับมหาวิทยาลัยร่วมประกวดเรียงความ DFAT iSAY competitionในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างออสเตรเลีย-อาเซียน ความยาว...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3612
Bavarian Ministry of Education and Culture, Science, and Art ยินดีให้ทุนKU Scholarships for International Students in Germany, 2019 สำหรับผู้สนใจเรียนโปรแกรม 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 1 of 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS