ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 4890
โอกาสรับทุนจากศูนย์ East-West Center (EWC) สำหรับนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกมาถึงแล้ว โครงการ EWC Graduate Degree Fellowship มอบทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย University of Hawaii ระยะเวลา 2 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4889
Tennessee Technological University เปิดให้ทุนค่าเรียนโครงการ 600 Tennessee Tech Scholarships สำหรับนักศึกษาใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและนักศึกษาปัจจุบัน โปรแกรมเงินทุนได้รับการออกแบบสำหรับปีการศึกษา 2023/2024...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4887
Bond University Undergraduate Excellence Scholarships for International Students in Australia เป็นทุนที่กำลังเปิดสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2022-2023 สำหรับผู้มาจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4886
Discover Business International Scholarships at University of Dundee in UK ทุนปีละ 2 พันปอนด์ ประจำปีการศึกษา 2023-2024สำหรับผู้สมัครนานาชาติที่ระบุ ในการเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทที่ School of Businessของมหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4885
มหาวิทยาลัยแทสเมเนียยินดีต้อนรับผู้เรียนที่มีความโดดเด่น และกระตือรือร้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษา Destination Australia สำหรับปีการศึกษา 2022-2023 ในการมาเรียนต่อในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4884
สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเชิญนักวิชาการสมัครเข้าร่วมโครงการ Study of the U.S. Institutes (SUSI) ประจำปี 2566 ในประเภทผู้รับทุน Scholars อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4883
มหาวิทยาลัยดังของสหรัฐ Iowa State University กำลังให้ทุนInternationalMerit Awardsในระดับปริญญาตรีทางด้านMath and Science and Science and Technologyทุนมีมูลค่าระหว่าง $16,000-$40,000 เปิดรับใบสมัครถึง 1 พฤษภาคม 2023...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4882
University of Leedsประกาศให้ทุนWater, Sanitation, and Health Engineering MSc-International Masters Excellence scholarshipแก่ผู้สมัครต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาโทเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4881
Depauw University Merit-based Scholarships for International Students in USA ทุนเรียนปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2022/2023 มูลค่าระหว่าง $24,000 to...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4880
Liverpool Hope Universityแจ้งให้ทุน International Postgraduate Scholarship จำนวน 5 ทุน แก่ผู้เรียนต่างชาติที่มีผลงานเยี่ยมยอด ในการมาเรียนระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2022-2023 ทุนครอบคลุมค่าเรียน 50%...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4879
AUWCL Global Talent Development Scholarships in USAสำหรับปีการศึกษา 2022-2023ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน 50% และจะมอบให้กับผู้สมัครที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรม LLM ที่ American University Washington College of Law...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4878
University of Waikato International Excellence Scholarships in New Zealand, 2022 เป็นทุนที่ให้กับ ผู้เรียนต่างชาติ ในการมาเรียนระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4877
สถานทูตสหรัฐอเมริกา และYoung Southeast Asian Leaders Initiative(YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนSpring 2023YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP . โดยเยาวชนไทยผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4876
รัฐบาลเกาหลีเชิญนักเรียนต่างชาติ ที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัย(หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา)ปี 2 สมัครKorean Government Support Scholarships ประจำภาคการศึกษา 2022-2023ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุน เดือนละ5,000,000(สกุลเงินเกาหลี)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4875
มหาวิทยาลัย La Trobe ขอเชิญชวนนักศึกษาทั่วโลกที่มีความสามารถสูงเพื่อสมัครทุนการศึกษา Destination Australia เป็นทุนระดับปริญญาตรีและโท สำหรับปีการศึกษา2022-2023โดยต้องสมัครเรียน ปีแรกภายใน 1 ก.ย.2023...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4874
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียขอเชิญบุคคล องค์กร หรือชุมชนที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program - DAP) . DAP เป็นทุนขนาดเล็ก จัดสรรจากโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4873
University of Lausanne เปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติ สมัครชิง 10 UNILMastersGrants ประจำภาคการศึกษา 2022-2023 เป็นทุนเรียนปริญญาโทในหลายสาขาวิชา โดยช่วยเดือนละ CHF 1,600เปิดรับใบสมัครภายใน November 1, 2022...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4872
Amsterdam University of Applied Sciencesแจ้งให้ทุน Amsterdam Talent Scholarship (ATS) เป็นทุนระดับปริญญาตรีและโท ประจำปีการศึกษา 2022-2023 ครอบคลุมค่าเรียน 50%เปิดรับใบสมัครถึง 31 ธันวาคม 2022 Amsterdam University of...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4871
International Student Scholarships and Aid at Eckerd College, USAเป็นทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่แสดงถึงความโดดเด่นด้านวิชาการและ/หรือศิลปะโดยเป็นทุนระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ประจำปี 2022-2023มูลค่า$...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4870
Fully-Funded Knight Hennessy Scholars Program for International Students at Stanford University in USA, 2022 เป็นทุนครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 1 of 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS