NEW STORY

MORE STORIES

รูป 3513


Ton Duc Thang University มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศเวียดนาม ยินดีให้ทุนสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2019 จำนวนมากถึง 200 ทุน เพื่อมาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด...
by สมเกียรติ เทียนทอง

ALL STORIES

รูป 3508
Matsumae International Foundationเชิญผู้สนใจสมัครชิงทุน Matsumae International Foundation (MIF) Fellowship for International Students in Japan 2020 เพื่อไปทำวิจัยในสถาบันที่ร่วมโครงการที่ญี่ปุ่น...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3507
ทุนKAAD for Developing Countries Students in Germany, 2019เปิดรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) ในการไปเรียนระดับปริญญาโท เอก และทำโครงการวิจัยหลังป.เอก(2-6 เดือน) ในประเทศเยอรมนี สนับสนุนรายการโดย Catholic...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3506
เชิญสตรีที่มีความเป็นผู้นำสูงสมัครร่วมโครงการ IWF Fellows Programซึ่งเป็นโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงทั่วโลก เพื่อร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์ ในหลากหลายรูปแบบ เป็นเวลา 20วัน ที่HarvardBusiness School and INSEAD...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3505
Guangdong University of Foreign Studies มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศจีนที่เน้นเรื่องการศึกษาภาษาต่างชาติ รวมถึงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่าง ๆ กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในหลายสาขา ทุนมีมูลค่าคนละ RMB...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3504
Durham University Business School ประกาศให้ทุน Deans Scholarship แก่ผู้สมัครจากทั่วโลก โดยเป็นผู้แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการและความสำเร็จทาง โดยเป็นทุนโปรแกรมปริญญาโทหลายสาขา(excluding M.Sc Business...
by สมเกียรติ เทียนทอง
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษา >Share this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS