NEW STORY

MORE STORIES

รูป 3774


Confucius Institute Headquarters (Hanban) หรือสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อในประเทศจีน แจ้งให้ทุนเพื่อส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยให้แก่ผู้สมัครต่างชาติ ทั้งนักศึกษา ครูสอนภาษาจีน และนักวิชาการ...
by สมเกียรติ เทียนทอง

ALL STORIES

รูป 3769
Wlt Institute of Business & Technologyแจ้งให้ทุนเต็มจำนวน Wlt Diploma Scholarships เป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ถูกเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3768
University of Technology, Sydney ในประเทศออสเตรเลียเสนอให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 6 ทุน โดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียนเพื่อเรียนPostgraduate programไม่จำกัดสาขาวิชา ในช่วง Autumn...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3767
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน Master of Pharmacy funding for International Students ประจำปี 2020 เป็นโปรแกรมเปิดสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมาเรียนที่มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3766
Kettering University มหาวิทยาลัยในรัฐมิชิแกนของสหรัฐ ประกาศให้ทุนประจำปี World Fund for International Student 2020-2021 แก่ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากทั่วโลก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3765
Nitori International Scholarship Foundationแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครจากต่างชาติในการเดินทางมาเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นTokyo Institute of Technologyโดยให้เป็นเงินเดือน ๆ ละ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษา >Share this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS