NEW STORY

MORE STORIES

รูป 3264


University of Amsterdam โดยFaculty ofScienceเสนอให้ทุน Amsterdam Excellence Scholarshipประจำปีการศึกษา 2019สำหรับผู้สมัครจากนอกสหภาพยุโรป เพื่อเรียนปริญญาโท ในหลายหลักสูตรที่กำหนด โดยมีจำนวนหลายทุน...
by สมเกียรติ เทียนทอง

ALL STORIES

รูป 3259
L'Oralเชิญชวนผู้สมัครจากนานาชาติ เพื่อร่วมโปรแกรมฝึกงานเต็มเวลา(6-12เดือน)ในชื่อ Finance Graduate Internship ที่หน่วยงานในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ อิมิเรสต์ เพื่อรับประสบการณ์วิชาชีพที่แข็งแกร่ง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3258
สิงคโปร์เปิดให้ทุนประจำปี 2019 แก่นักศึกษาต่างชาติที่ National University of Singapore (NUS)หรืออีก 2 แห่งที่ร่วมโครงการ Nanyang Technological University (NTU) และ Singapore University of Technology and Design (SUTD)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3257
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาเข้าร่วมการประกวดเรียงความหัวข้อ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 จัดโดยสมาคมอาเซียน ประเทศไทย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3256
New Europe College สถาบันการศึกษาขั้นสูงในบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียประกาศแข่งขันชิงทุน หรือ Fellowshipsสำหรับปีการศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3255
University of Sheffieldมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในประเทศอังกฤษกำลังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากนานาชาติ(ยกเว้นชาติEU)ในการมาเรียนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาและมีทุนช่วยมูลค่า 50%ของค่าเรียนในภาคการศึกษาที่จะเริ่มในปี 2019...
by สมเกียรติ เทียนทอง
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษา >Share this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS