NEW STORY

MORE STORIES

รูป 3631


กระทรวงอุดมศึกษารัฐคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยประจำปีการศึกษา 2562 2563จำนวน 2ทุน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวตในสาขาวิชา ได้แก่ นิติศาสตร์อิสลาม/อิสลามศึกษา ครุศาสตร์...
by สมเกียรติ เทียนทอง

ALL STORIES

รูป 3626
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษาASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3625
School of Law ของQueen Mary Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัย ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนของอังกฤษ กำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนา เป็นหลักสูตร 1 year Master degree programmeประจำปีการศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3624
RMIT University ประเทศออสเตรเลียกำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สมัครชิงทุน Research Stipend Scholarships for International in Australia, 2020ระดับปริญญาโทและเอก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3623
รัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3622
มูลนิธิโฟล์คสวาเก้นเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากนานาชาติในทุกสาขาวิชา ต้องเป็นผู้จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี โดยในแต่ละปีจะมีนักวิจัยได้รับทุน ระหว่าง 10-15ทุน เปิดรับใบสมัครไปถึง 10 ตุลาคม 2019 Freigeist...
by สมเกียรติ เทียนทอง
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษา >Share this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS