NEW STORY

MORE STORIES

รูป 3602


Ashoka University มหาวิทยาลัยเอกชนที่เน้นเรื่องสาธารณะประโยชน์ในอินเดีย กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้เรียนชาวอินเดียพร้อม ๆ กับจากต่างชาติ ในการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา Liberal...
by สมเกียรติ เทียนทอง

ALL STORIES

รูป 3597
Kunsan National Universityมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเกาหลี เสนอให้ทุนในหลักสูตรระดับปริญญาโท เอก และหลังปริญญาเอกแก่ผู้สมัครทุกสัญชาติ ที่สนใจการศึกษาวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการควบคุมและออกแบบระบบอัจฉริยะอัตโนมัติหรือ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3596
Brunel Universityมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางลอนดอนตะวันตกของอังกฤษ กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไม่จำกัดสาขา มูลค่า 6,000 ปอนด์ โดยผู้สมัครต้องได้รับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร full-time...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3595
Ko Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของตุรกี ประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ(รวมทั้งในตุรกีเอง)ที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โท และเอก ไม่จำกัดสาขา โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเยี่ยมยอดในผลการเรียนที่ผ่านมา ทุนครอบคลุมค่าเรียน 25%,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3594
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2563(Monbukagakusho:MEXT Scholarship for the academic year 2020) หลักสูตร College of Technology Students และ Specialized Training...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3593
ผลการประกาศอันดับมหาวิทยาลัยโลก ในรายการ QS World University Rankings 2020 คลอดออกมาล่าสุด ปรากฏว่าในส่วนของตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยมีติดเข้ามา 8 แห่ง โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผงาดครองอันดับ 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษา >Share this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS