Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,099 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,254,505 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Confucius Institute Headquarters (Hanban) หรือสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อในประเทศจีน แจ้งให้ทุนเพื่อส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยให้แก่ผู้สมัครต่างชาติ ทั้งนักศึกษา ครูสอนภาษาจีน และนักวิชาการ เพื่อไปศึกษาที่ East China ...
ทุนปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบเต็มเวลา ที่ Brunel Business School ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Brunel University Londonในสหราชอาณาจักรโดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท้องถิ่น จากสหภาพยุโรปและนานาชาติ ชิงทุนเรียนเต็มเวลาและทุนพาร์ท-ทาม ...
University of Bridgeport เปิดให้ทุน General Academic Programs for Internationa Students in USA สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยมีโอกาสได้รับการต่ออายุทุกปี พิจารณาตามผลสัมฤทธิ...
สำหรับผู้เรียนเก่งอย่างแท้จริง(เกรด4) โอกาสชิงทุนจากBoston Universityมาแล้ว ทุนนี้ให้แก่ทั้งผู้สมัครต่างชาติและท้องถิ่น ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนรวมถึงค่าประปฐมนิเทศและค่าธรรมเนียมภาคบังคับนิสิตปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมี...
Chalmers University of Technologyมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศสวีเดนแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป หรือ non-EU/EEA countriesเป็นทุนเรียนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 75%เปิดรับใบสมัค...
Wült Institute of Business & Technologyแจ้งให้ทุนเต็มจำนวน Wült Diploma Scholarships เป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ถูกเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยต้นส...
University of Technology, Sydney ในประเทศออสเตรเลียเสนอให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 6 ทุน โดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียนเพื่อเรียนPostgraduate programไม่จำกัดสาขาวิชา ในช่วง Autumn a...
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน Master of Pharmacy funding for International Students ประจำปี 2020 เป็นโปรแกรมเปิดสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ทุนมีมูลค่าท...
Kettering University มหาวิทยาลัยในรัฐมิชิแกนของสหรัฐ ประกาศให้ทุนประจำปี World Fund for International Student 2020-2021 แก่ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากทั่วโลก โดยพิจารณาจากใบสมัครเรียนและดูที่ความเป็นเลิศทางการศึกษาท...
Nitori International Scholarship Foundationแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครจากต่างชาติในการเดินทางมาเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นTokyo Institute of Technologyโดยให้เป็นเงินเดือน ๆ ละ ¥80,000ผู้สมัครต้องมีคว...
Monash Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาจากต่างชาติสมัครชิงทุนPharmacy International Undergraduate Merit Scholarship in Australia, 2020โดยเป็นทุนทั้งแบบ 25%และ 50% ของค่าเรียน หรือมูลค่าสูงสุด $100,...
กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับทุนฝึกอบรมอิหม่าม ณ สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 จำนวน 2 ราย โดยผู้สมัครจะต้องเป็นอิหม่าม หรือครูสอนศาสนา หรือบุคคลที่สนใจจะเป็นอิหม่าม ต้องมีความตั้งใจฝึ...
เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอินเดียและอาเซียน อินเดียเสนอให้ 1,000 ทุนแก่ผู้สมัครอาเซียน Association of South-East Asian Nations (ASEAN) studentsเป็นทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก เพื่อไปศึกษาวิจัยท...
Dutch Ministry of Education, Culture and Science เปิดให้ทุนแก่ผู้สนใจจากชาติต่าง ๆ นอกเหนือจากสหภาพยุโรปเพื่อไปเรียนระดับปริญญาตรีและโทที่ University of Twenteโดยมีรวมกว่า 40 โปรแกรม ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนมูลค่า ...
มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย Edith Cowan University แจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุนSouth West (Bunbury) Campus International Accommodation Scholarshipประจำปี 2020 เป็นทุนส่วนล...
Page 1 of 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last