Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 555 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 833,516 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Swedish Council for Higher Education ประกาศให้ทุน IPOET จำนวน 50 ทุนเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโทที่ Chalmers University of Technology เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมโดยพิจารณาจากเกรดเป็นหลั...
University of Bridgeport เปิดให้ทุน General Academic Scholarships 2019 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยมีโอกาสได้รับการต่ออายุทุกปี พิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี รวมถึง...
เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุนการศึกษาใหม่ในโปรแกรมเรียน 2 ปี  Erasmus MundusSERP-Chem ประจำปี 2019 โดย ทุนการศึกษา Erasmus Mundus จะมอบให้กับนักเรียนทั้งในยุโรปและนอกยุโรปผู้สนใจสมัคร ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ศกหน้า ...
มหาวิทยาลัย Swinburne ในกรุงเมลเบิร์นของออสเตรเลีย เสนอให้ทุนเรียนโปรแกรมเต็มเวลาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท International Aviation Women’s Association Scholarship สำหรับผู้สมัครสตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุนมี...
Bournemouth University มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่ Bournemouth, Dorset, Englandกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนเรียนปริญญาโท Executive Dean’s Scholarship ในส่วนของ Faculty of Science & Technology ประจำภาคการศึกษ...
Imperial College Business School สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ กำลังให้ทุนEntrepreneurship MBAประจำปีการศึกษา 2019 แก่ผู้สมัครต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบเต็มเวลา...
University of Glasgowมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุนChancellors Awardsแก่นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท(Taught master programme) มูลค่าทุนละ 1 หมื่นปอนด์ สำหรับภาคเรียนในปีการศึกษา 2019 เพื่อไปศึกษาใ...
เปิดรับใบสมัครนักศึกษาจากต่างชาติแล้ว สำหรับทุนวิจัยเต็มจำนวนประจำปี 2019-20(covering 100% of tuition fees, a stipend commensurate with the UKRI rate(ประมาณ £15,000), plus a research training support grant) ...
ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics ตอนนี้กำลังเปิดให้ทุน ETH excellence scholarship programme ประจำปี 2019 เพื่อสนั...
Wellcome Trust องค์กรการกุศลด้านการวิจัยชีวการแพทย์ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน กำลังเปิดรับนักวิจัยจากชาติที่มีรายได้รับดับปานกลาง(รวมทั้งไทย)สมัครชิงทุนด้าน สาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน หรือ Public Health and Tropical Med...
International Max Planck Research School for Computer Science (IMPRS-CS)ร่วมมือกับSaarland University แจ้งให้ทุนมูลค่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการช่วยนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาทำงานวิจัยในสาขาเกี่ยวกับ Comp...
Cantab Capital Institute for the Mathematics of Information แจ้งให้ทุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการและสาขาวิชาที่ครอบคลุมทุกด้านของสาขาวิชาMathematics of Information โครงการทุนนี้เปิดรับผู้สมัครจ...
University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่ประสงค์จะเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทในประเทศเนเธอร์แลนด์ทุนครอบคลุมค่าเรียน ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และประกันสุข...
University of Aucklandแจ้งให้ทุนประจำปี 2018 เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียนกับผู้สมัครจากต่างชาติเพื่อไปเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในการเรียนสาขาต่าง ๆ ที่มีการสอนที่นี่ โดยทุนมีมูลค่าสูงสุด $10,000โดยเดทไลน์การสมัคร ภาค...
Saint Michael’s College มหาวิทยาลัยแคธอลิคเอกชนในสหรัฐ ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณ 2,000 คน เชิญนักเรียนต่างชาติสมัครขอทุนเรียนปริญญาตรี มูลค่า $1,000 and 50% of tuitionเปิดรับใบสมัครออนไลน์ ถึง 1 พฤศจิกา...
Page 1 of 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last