Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,623 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,682,532 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

The University of Sydney มอบทุน Vice-Chancellor’s International Scholarships แก่นักศึกษาต่างชาติ ปริญญาตรี A$5,000-$40,000 และปริญญาโทแบบ coursework A$5,000-A$20,000  &nbs...
Times Higher Educationประกาศอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2021 โดยมี 6 ใน 8 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของแต่ละรัฐในออสเตรเลียที่อยู่ในกลุ่ม Group of Eight ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 100 แห่ง   &...
Thailand Sustainability Expo 2020ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียนหรือASEAN Youth Speech Contest ภายใต้หัวข้อ“ Sufficiency for Sustainability”โดยรอบแรกต้องส่งวีดีโอ(3นาที) ภายในเดทไลน์ 15...
เชิญร่วมประกวด The 2020 ASEAN-Korea Academic Essay Contest หรือ การประกวดเรียงความทางวิชาการอาเซียน-เกาหลีในประเด็นเกี่ยวกับการสามารถก้าวผ่านความไม่แน่นอนในปัจจุบันและเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส    &nb...
Victoria University of Wellingtonในนิวซีแลนด์ให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติจำนวน 25 ทุน ในชื่อทุน English Proficiency Programme Rebate international awards เป็นทุนค่าเรียนเต็มจำนวน โดนต้องลงทะเบียนปีแรกในระดับปริญญาตรีและโท...
รัฐบาลสาธารณรัฐเชค ให้ทุนประจำปีแก่นักศึกษาชาติกำลังพัฒนา ทั้งระดับ Bachelor/ Master/ Doctoral degree programโดยต้องเป็นผู้สมัครที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี โดยทุนครอบคลุมตลอดหลักสูตรการศึกษา เดทไลน์ในการสมัคร 30 กันยา...
Federation University Australia แจ้งให้ทุนTuition fee programme for International Students สำหรับผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนโปรแกรมเต็มเวลา ระดับปริญญาและปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปิดรับใบสมัครถึง 15...
มหาวิทยาลัย La Trobe ขอเชิญชวนนักศึกษาทั่วโลกที่มีความสามารถสูงเพื่อสมัครทุนการศึกษา Destination Australia เป็นทุนระดับปริญญาตรีและสูงกว่า โดยโปรแกรมนี้เปิดสำหรับปีการศึกษา 2020-2021 ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนปีละ$15,...
University of Science and Technology ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่จบจากมหาวิทยาลัยที่สอนในระบบภาษาอังกฤษ และสมัครเรียนระดับปริญญาโทและเอก โดยเป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด รวมถึงค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน ประกันส...
มหาวิทยาเขตทั่วฝรั่งเศสปิดทำการเมื่อวันที่ 16 มีนาคมเนื่องจากการระบาดของ COVID-19แต่ล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ French Ministry for Europe and Foreign Affairs ประกาศว่าจะอนุญาตให้สถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศเปิดรั...
นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไต้หวันเปิดให้นักศึกษาใหม่นอกเหนือจาก 19 ประเทศ / เขตพื้นที่ ที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้ รวมถึงนักศึกษาชาวจีน ยื่นขออนุมัติการเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน        &n...
Swinburne University of Technology ภูมิใจเสนอ Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarship สำหรับผู้เรียนจากนานาชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่นในการมาเรียนปริญญาโทที่นี่ ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียนสูงสุด A$...
University of Queensland 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียประกาศให้ทุนกับนักศึกษาที่มีปัญญาเป็นเลิศทั้งชาวออสเตรเลียนและนานาชาติ เพื่อเรียนปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2020-21 ทุนช่วยเหลือค่าเรียนเต็มจำนวนแล...
ทุนGraduate Researchให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สมัครทั้งในออสเตรเลียและนานาชาติ โดยให้เป็นทุนจำนวน 600 ทุน ในทุกสาขาวิจัย เป็นการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2020 ที่University of Melbourneทุนมีมูลค่า...
Super KUAS-E funding for International Students in Japan ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งKyoto University of Advanced Scienceเป็นทุนระดับปริญญาโทและเอกสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลงานโด...
Page 4 of 109 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last