Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 548 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 829,600 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Harvard Kennedy Schoolเชิญผู้สมัครจากต่างชาติที่สมัครเรียนในปีแรกของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย สมัครชิงทุนการศึกษา Bacon Environmental Fellowships ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาลนาน...
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ สำหรับครูไทยระดับประถมและมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 (2018 International Exchange Programme for ...
ในแต่ละปี Humboldt University of Berlinประเทศเยอรมนีจะมีการให้ทุนจำนวน 24 ทุน แก่ผู้สมัครต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เพื่อเรียนโปรแกรมปริญญาเอก ทุนช่วยเหลือเป็นเงินเดือน ๆ ละ 800 ยูโร รวมทั้งเพิ่มในส่วนของบุตร &...
ใครสนใจสมัครชิงทุนทุกระดับของรัฐบาลไต้หวันช่วงต้นปีหน้า ควรศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่เปิดใหม่นี้ โดยมีการเปิดเรียนหลักสูตรนานาชาติเฉพาะทาง ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปีการศึกษา ...
University of Lausanne เปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติ สมัครชิง 10 UNIL Masters Grants ประจำภาคการศึกษา autumn semester 2019 และ spring semester 2020 เป็นทุนเรียนปริญญาโทในหลายสาขาวิชา โดยช่วยเดือนละ C...
รัฐบาลสาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้ทุนPostgraduate Scholarship แก่ผู้สมัครนานาชาติเพื่อไปทำวิจัยระดับปริญญาโท-เอกที่สถาบันอุดมศึกษาที่นั่น โดยไม่จำกัดสาขา โดยจำนวนเงินทุนสูงสุด 24,000ยูโรต่อปี  ครอบคลุมค่าเรียนและค่าครองช...
Kellogg Institute for International Studies มหาวิทยาลัย Notre Dame  เสนอทุนVisiting Fellowships สำหรับนักศึกษาดีกรีปริญญาเอกจากต่างชาติ เพื่อดำเนินการวิจัยระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยและ / หรือการพัฒน...
Macquarie University มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองซิดนี่ย์ของออสเตรเลีย เชิญนักศึกษาสตรี สมัครชิงทุน Management and Finance Scholarshipจำนวน 20 ทุน เป็นทุนปริญญาโทประจำปี 2018 มีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน AUD ...
University of Oxford เชิญผู้สนใจต่างชาติสมัครชิงทุน Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarships and Leadership Programme ประจำปี 2019 จำนวน 20 ทุน เป็นทุนปริญญาโท-เอกแบบเต็มเวลา เป็นทุนครอบคลุม 100% of University and c...
Nitori International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติของญี่ปุ่นประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยเป็นทุนมูลค่าเดือนละ ¥ 110,000หรือผู้ได้คะแนนต้น ๆ อาจได้ ¥...
ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกสอนงานอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว...
โอกาสในการเรียนแบบไม่เสียค่าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)มาแล้ว เมื่อมีการเปิดรับสมัครชิงทุนฟรีระดับปริญญาโท เอก ไม่จำกัดสาขา อีกทั้งมีเงินช่วย...
ทุนการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยวิคตอเรียโปรแกรมใหม่ออกมาแล้ว พร้อมให้บริการสำหรับนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาของโปรแกรม สำหรับต่างประเทศเปิดรับถึง 1ตุลาคม 2018    &n...
Rollins Collegeเชิญสมัครชิงทุนโปรแกรมบริหารธุรกิจ MBA International Student Scholarships โดยเป็นทุนมีมูลค่าเต็มจำนวนและบางส่วนของค่าเรียน ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาตินอกเหนื่อจากสหรัฐ เดทไลน์รับใบสมัคร November 1, 2018...
Wuhan University มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ของจีน แจ้งให้ทุนแก่ผู้มีสัญชาตินอกเหนือจากจีนในการมาเรียนปริญญาตรี หรือ โท เป็นทุนเต็มจำนวนครอบคลุม ค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพและมีเงินค่าครองชีพให้ ...
Page 4 of 37 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last