Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,933 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 2,013,495 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หรือศูนย์ซีมีโออินโนเทค (SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology - SEAMEO INNOTECH) ประกาศรับสมัครการเสนอผลง...
University of Wollongong มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียกำลังมอบโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติชั้นยอด เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาที่มีศักยภาพสูงสามารถเข้าถึงการศึกษาของ University of Wollongong โดยทุนให้สิทธิกับชาติที่ร...
Clark University มหาวิทยาลัยของสหรัฐแจ้งให้ทุน Robert Goddard international awards แก่นักเรียนต่างชาติที่ฉลาดหลักแหลม ในการมาเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาที่เปิดสอน โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนครั้งแรก ทุนมีมูลค่าปีละ $17,000(...
Lee foundation grants for International Students at Duke–NUS Medical School, Singapore เป็นทุนเพื่อหล่อเลี้ยงและเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถของนักศึกษาต่างชาติ(รวมทั้งในประเทศ)ในการเรียนที่คณะแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศ...
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในหมู่นักเรียน วิทยาลัย Lee Woo Sing กำลังนำเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมจากประเทศในอาเซียน เป็นทุนระดับปริญญาตรีสำหรับปีการศึกษา 2021-2022โดยผู้ผ่านการพิจารณาจ...
Charles Darwin Universityมหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลีย เสนอให้ทุนบางส่วนสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่ผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม โดยเป็นทุนโปรแกรม Undergraduate หรือ Postgraduate Coursework Degree ในสาขาต่าง ๆ ที่กำห...
Anatolia Collegeมหาวิทยาลัยเก่าแก่ในประเทศกรีซ แจ้งให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อมาเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่นี่ ประจำปีการศึกษา 2021-2022 โดยจะพิจารณามูลค่าทุนต...
Multimedia University ประเทศมาเลเซียภูมิใจนำเสนอทุนMMU Merit international awardsหรือทุนสำหรับผู้มีผลการเรียนดี เปิดรับผู้สมัครจากนานาชาติเพื่อเรียนปริญญาตรีในสาขาใด ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ทุนครอบคลุมค่าเรียน ระหว่าง 25-50...
ประกาศ! Pact Thailand ผู้ดำเนินการโครงการใหม่ Mekong Connections Policy Fellows ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้รับทุน 5 รายเพื่อเข้าร่วมโครงการระยะเวลา 9 เดือน    &n...
Nakayama 100 Premium international awards at International University of Japan ทุนเรียนระดับปริญญาโทและเอกที่ให้กับผู้สมัครจากนานาชาติ โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนเต็มจำนวน ทั้งค่าเรียน ค่าธรรมเนียมสมัครเข้า(บางส่วน...
University of Glasgowมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุนInternational Leadership programแก่นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) จำนวน 20 ทุน โดยมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน ทุนละ 1 หมื่นปอนด์ สำหรั...
สงสัยว่าจะไปเรียนต่ออเมริกาได้อย่างไร? #1 อันดันแรกเลยคือการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก และปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา มาเข้าร่วมงาน EducationUSA U.S. Higher Education Virtual Fair 2021 วันเสาร์ที่ 7 ส.ค. เวลา 9:00 - 1...
Financial Support international awards for the Master of Advanced Economics, Australia เป็นทุนที่ School of EconomicsของUniversity of Queenslandมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของออสเตรเลีย ประจำปี 2021-2022 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ(...
Victoria University of Wellingtonกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนมูลค่า$10,000แก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกที่มหาวิทยาลัยในสาขาเกี่ยวกับ Constitutional law, Human rights, International ...
University of South Australiaให้ทุน UniSA University President’s Scholarships (UPS) for International Students in Australia,2021นักศึกษาต่างชาติ โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ...
Page 4 of 129 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last