Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,542 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,625,090 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนระดับปริญญาตรี (Foundation Studies) และระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Al-Bukhary International University (AIU) สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2020/2021  &...
นักศึกษาเกือบ 2,500คนได้รับทุนการศึกษาจากสหภาพยุโรปเพื่อเริ่มต้นหนึ่งใน 123Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes ในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2020             พวกนั...
Edith Cowan University มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนUndergraduate Merit funding for International Students in Australia, 2020เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 20% ของโปรแกรมการศึกษา  &...
Otago Polytechnic ในประเทศนิวซีแลนด์ แจ้งให้ทุนแก่ผู้เรียนจากต่างชาติเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด 2019 โดยช่วยเป็นส่วนลดค่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2020-21 ทุนมีมูลค่า ระหว่าง NZ$ 2,000 ถึง NZ$ 15,000ซึ่งแตกต่างกัน...
International MSc Programs at Hebrew University of Jerusalem in Israel, 2020เป็นทุนมีมูลค่าเต็มจำนวนค่าเรียนและทุนบางส่วน โดยมุ่งเน้นคัดเลือกผู้สมัครอย่างเข้มข้น เพื่อได้สิทธิเรียนปริญญาโทในคณะเกษตรฯ อาหารและสิ่งแวดล้อ...
Asian Development Bank-Japan Scholarship Program ประจำปี 2020 สำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อไปศึกษาที่ Auckland University เป็นทุนที่สนับสนุนด้านการเงินโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้วยผลงานทา...
University of Houston-Victoria มุ่งช่วยผู้เรียนจากต่างชาติ โดยเชิญผู้สมัครจากนานาชาติสมัครชิงทุน International Student Merit Scholarships ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา(ไม่จำกัดสาขา) ทุนครอบคลุม Tuition and feesบางส่วนโด...
Freigeist Fellowships for International Students นำเสนอโดยVolkswagen Foundationสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากนานาชาติในทุกสาขาวิชา ต้องเป็นผู้จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี โดยในแต่ละปีจะมีนักวิจัยได้รับทุน ระหว่าง 10-15ทุน เปิด...
Asian Peacebuilders Scholarship (APS)เป็นทุนระดับปริญญาโท ในสาขาเกี่ยวกับ Peace and Conflict Studies เพื่อเป็นผู้สร้างสันติภาพแห่งเอเชีย เพื่อไปทำงานในองค์กรต่าง ๆ โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศคอสตาริก้า และฟิลิป...
Koç Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของตุรกี ประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ(รวมทั้งในตุรกีเอง)ที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โท และเอก ไม่จำกัดสาขา โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเยี่ยมยอดในผลการเรียนที่ผ่านมา ทุนครอบคลุมค่าเร...
รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท 1ปีสาขาการลดพลาสติกในทะเล (MPA) โดยให้สิทธิแก่ผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา เพื่อมาศึกษาที่ School of Environment, Resources and Development (SERD), AITทุนครอบคลุมค่าใช้จ่า...
Tampere University of Applied Sciencesมหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์ กำลังเปิดให้ทุนสำหรับนักเรียนที่ชาญฉลาดและมีแรงบันดาลใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทางการเงินไปสู่เป้าหมายความสำเร็จทางการศึกษา โดยเป็นทุนเรียนปริญญาตรี(ไม่จ...
การประกวดภาพยนตร์สั้นตามโครงการ Trending Taiwan ครั้งที่ 6 ของกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. จนถึง&n...
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไต้หวัน ได้ร่วมกันจัด “พิธีมอบรางวัล Outstanding Performance เพื่อแสดงความชื่นชมต่อนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล...
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจัดทำโครงการ Speaking Hub เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับโลกรอบตัวภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมและวิธีการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยตนเอง  &...
Page 4 of 103 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last