Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,706 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,738,573 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

ทุนเรียนปริญญาโทแบบเต็มจำนวนที่ VU Universityมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังเปิดให้ทุน VU Fellowship Programme (VUFP)สำหรับผู้มีผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยม และสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยเดท...
President’s international awards of Excellence at University of Toronto, 2021เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจทั่วโลก(และในประเทศ) เป็นทุนระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2021 เปิดรับใบสมัครถ...
Global Citizens International Scholarships เป็นทุนระดับปริญญาตรีและโทที่กำลังเปิดรับนักศึกษาจากนานาชาติ(เว้นออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) เพื่อมาเรียนในภาคการศึกษาประจำปี 2021-2022  ทุนใช้เป็นส่วนลดค่าเรียน 15-30% เปิดร...
ทุนเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)สำหรับผู้สมัครที่มีความเป็นเลิศจากนานาชาติ SMU Dato Kho Hui Meng International Scholarship in Singapore, 2021 ที่ Singapore Management Universityประจำปีการศึกษา 2021-2022 ทุนมูลค่า $...
Taught Master merit awards สำหรับผู้เรียนจากต่างชาติที่ต้องการมาเรียนปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ที่Lincoln University โดยมหาวิทยาลัยจะช่วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงสุด 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์ เปิดรับใบ...
Global Master’s Scholarshipsประจำปี 2021 ที่Karolinska Institute สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นเรื่องแพทย์ศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยทุนเปิดโอกาสแก่ผู้สมัครจากต่างชาติ ในการเรียนเกี่ยวกับแพทย์หลายสาขา ระดับปริญญาโ...
Chalmers University of Technologyมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศสวีเดนแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป หรือ non-EU/EEA countriesเป็นทุนเรียนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 75%(4 semesters/...
The Dutch Ministry of Foreign AffairsกำลังเปิดรับสมัครชิงทุนOrange Knowledge Programme2021-22 เป็นโปรแกรม Short courses และ masterโดยจุดมุ่งหมายของโครงการคือเพื่อช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้และคุณภาพของบุคคลตลอด...
University of Torontoมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ในแคนาดากำลังเปิดรับนักเรียนต่างชาติที่จบมัธยมปลายนอกแคนาดาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ Faculty of Applied Science and Engineeringทุนมีมูลค่า$7500ผู้สมัครต้องมีความโดดเด่นด้...
ทุนสำหรับผู้เรียนจากต่างชาติเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด 19 ที่Otago Polytechnic ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยช่วยเป็นส่วนลดค่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2020-21 ทุนมีมูลค่า ระหว่าง NZ$ 2,000 ถึง NZ$ 15,000ซึ่งแตกต่างกันในก...
ทุนการศึกษา Destination Australia ของมหาวิทยาลัย La Trobe รับสมัครนักศึกษาทั่วโลกที่มีความสามารถทางวิชาการสูงเป็นทุนระดับปริญญาตรีและสูงกว่า โดยโปรแกรมนี้เปิดสำหรับปีการศึกษา 2020-2021 ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนปีละ$1...
ETH excellence scholarship programme ประจำปี 2020 ที่ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics เพื่อสนับสนุนผู้สมัครทั้งจา...
ทุนวิจัยปริญญาเอก Singapore International Graduate Award in Singaporeที่National University of Singapore,Nanyang Technological University และ Singapore University of Technology and Design Singaporeโดยต้องเป็นผู้สมัครต่...
ปีนี้ครบรอบ 10 ปีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนับสนุนแก่โครงการทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมอาข่าใน จ. เชียงรายผ่านโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (Ambassadors Fund for Cultural Pr...
กราฟด้านบนแสดงจำนวนการลงทะเบียนเรียน (Enrolments) ในออสเตรเลียของนักศึกษาต่างชาติที่มีการแจ้งขอเลื่อนคอร์สตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี่ 2019        &nb...
Page 4 of 114 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last