Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,151 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,301,170 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Rotary Yoneyama Scholarshipsทุนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดทั้งในแง่ความหลากหลายของโปรแกรมเรียนและจำนวนทุนที่ให้ ล่าสุดกำลังเปิดรับใบสมัครจากผู้สมัครต่างชาติสำหรับปี 2020 ระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงบัณฑิตศึกษา มูลค่าเป็นเงินเดือน ๆ ...
ทุกปี Bill & Melinda Gates Foundationจะมีการประกาศให้ทุนในชื่อ Gates Cambridge Scholarship แก่นักศึกษาต่างชาติที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร ล่าสุดคือ Bill Gates Scholarship at University of Cambridge in UK, 2020เพื่อไปศึ...
Curtin Universityมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของออสเตรเลีย(แคมปัสหลัก)ประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครที่มีความสามารถสูงจากต่างชาติ  ในการเรียนปริญญาตรีในสาขา Business and Lawทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน $9,000เปิ...
SMU Dato Kho Hui Meng International Scholarship in Singapore, 2020 ทุนเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)สำหรับผู้สมัครที่มีความเป็นเลิศจากนานาชาติที่ Singapore Management Universityประจำปีการศึกษา 2020-2021 ทุนสามารถต่อ...
โอกาสดีผู้ต้องการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศจีน เมื่อ Shanghai Jiao Tong Universityซึ่งตั้งอยู่ที่ Shanghai, Minhang กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมเฉพาะค่าเรียนแก่ผู้สนใจต่างชาติในการสมัครเรียนปริญญาโทหรือเอก(ไม่จำกัดสาขา)ม...
Victoria University of Wellingtonกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนมูลค่า$1,000แก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาตรี โท ที่มหาวิทยาลัยในสาขาต่าง ๆ ที่มีเปิดสอนที่นี่ โดยเน้นให้ผู้ได้ทุนช่วยโปรโมทมหาวิทยาลั...
Zhejiang University มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำในหลายด้านในประเทศจีน แจ้งให้ทุนระดับปริญญาโทZhejiang University Confucius Institute funding for International Students in China, 2019แก่ผู้สมัครต่างชาติ เป็นทุนเต็มจำนวน...
Confucius Institute Headquarters (Hanban) หรือสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อในประเทศจีน แจ้งให้ทุนเพื่อส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยให้แก่ผู้สมัครต่างชาติ ทั้งนักศึกษา ครูสอนภาษาจีน และนักวิชาการ เพื่อไปศึกษาที่ East China ...
ทุนปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบเต็มเวลา ที่ Brunel Business School ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Brunel University Londonในสหราชอาณาจักรโดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท้องถิ่น จากสหภาพยุโรปและนานาชาติ ชิงทุนเรียนเต็มเวลาและทุนพาร์ท-ทาม ...
University of Bridgeport เปิดให้ทุน General Academic Programs for Internationa Students in USA สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยมีโอกาสได้รับการต่ออายุทุกปี พิจารณาตามผลสัมฤทธิ...
สำหรับผู้เรียนเก่งอย่างแท้จริง(เกรด4) โอกาสชิงทุนจากBoston Universityมาแล้ว ทุนนี้ให้แก่ทั้งผู้สมัครต่างชาติและท้องถิ่น ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนรวมถึงค่าประปฐมนิเทศและค่าธรรมเนียมภาคบังคับนิสิตปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมี...
Chalmers University of Technologyมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศสวีเดนแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป หรือ non-EU/EEA countriesเป็นทุนเรียนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 75%เปิดรับใบสมัค...
Wült Institute of Business & Technologyแจ้งให้ทุนเต็มจำนวน Wült Diploma Scholarships เป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ถูกเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยต้นส...
University of Technology, Sydney ในประเทศออสเตรเลียเสนอให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 6 ทุน โดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียนเพื่อเรียนPostgraduate programไม่จำกัดสาขาวิชา ในช่วง Autumn a...
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน Master of Pharmacy funding for International Students ประจำปี 2020 เป็นโปรแกรมเปิดสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ทุนมีมูลค่าท...
Page 4 of 77 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last