Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 956 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,135,603 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Bayer Foundationเสนอโครงการทุนการศึกษาระหว่างประเทศสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการแพทย์แก่นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่จากประเทศเยอรมนีที่ประสงค์จะศึกษาหรือทำโครงการวิจัยต่างประเทศหรือให้กับนักศึกษาต่างชาติ/ผู้เชี่ยวชาญรุ่...
University of Glasgowมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท(Taught master programme) มูลค่าทุนละ 1 หมื่นปอนด์ สำหรับภาคเรียนในปีการศึกษา 2019 เพื่อไปศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 4 ...
International Max Planck Research School for Computer Science (IMPRS-CS)ร่วมมือกับSaarland University แจ้งให้ทุนมูลค่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการช่วยนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาทำงานวิจัยในสาขาเกี่ยวกับ Comp...
รัฐบาลโคลัมเบียเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ในการเดินทางมาเรียนในระดับ Doctoral, Specialization or in a master’s degree courseที่มหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศโคลัมเบีย โดยเป็นผู้สมัครที่ไม่ถือ 2 สัณชาติ และ...
Times Higher Education หรือ THE สถาบันการจัดอันมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากประเทศอังกฤษประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประจำปี 2019 หรือ Times Higher Education Asia University Rankings 2019...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.)แจ้งจะให้ทุนสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกในต่างประเทศ(หรือโปรแกรมอังกฤษในไทย)  หมดเขตรับใบสมัคร 30 มิถุนายน 2062  ...
ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics ตอนนี้กำลังเปิดให้ทุน Postdoctoral Fellowshipsแก่ผู้สมัครต่างชาติ ประจำปี 2019 ...
Bond University เสนอให้ทุนInternational Undergraduate Excellence Scholarships สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน มูลค่า 25% ของโปรแกรมต่าง ๆ ยกเว้นสาขาด้าน...
Auckland Universityยินดีประกาศให้ทุนAsian Development Bank-Japan Scholarship Program ประจำปี 2019 สำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนด้านการเงินโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้วยผลง...
University of Canterburyประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น เป็นทุน UC International First Year Scholarships 25 ทุน มีมูลค่าเป็นค่าเรียน $10,000, $15,000 หรือ $20,000โดยเป็นทุนปีแรกของระดับปริญญาตรี ไ...
University of Waikato เชิญผู้สมัครต่างชาติ ในประเทศ และผู้มีที่อยู่ถาวรในนิวซีแลนด์ สมัครโปรแกรมDoctoral scholarshipsซึ่งเป็นทุนปริญญาเอกในสาขาใด ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ทุนมีมูลค่าเป็นค่าครองชีพสูงสุด $22,000+ ค่าศึกษาวิจั...
University of Southamptonในสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุน international PhD studentships ประจำภาคเรียนเดือนตุลาคม 2019 แก่ผู้สมัครทั้งในUK,EU และ Internationalโดยผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบไปด้วย Full tuition plus stipen...
มหาวิทยาลัยแอดิเลดในออสเตรเลียกำลังรับใบสมัครAdelaide Family Scholarship for International Students in Australia เพื่อเริ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 25%ตลอดโปรแกรมการศึกษ...
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขา ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 แก่บุค...
ใครที่ต้องการเรียนอินเตอร์ใกล้บ้าน(โปรแกรมภาษาอังกฤษ)แบบมีทุนฟรีทั้งเต็มจำนวนค่าเรียน(และอื่นๆ) ตอนนี้Sunway Universityมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรัฐสลังงอร์กำลังเปิดให้ทุนประจำปี 2019 เป็นทุนSunway University Young Chef fund...
Page 4 of 64 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last