Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,099 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,254,505 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Boston Universityให้ทุนแก่ทั้งผู้สมัครต่างชาติและท้องถิ่น ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนรวมถึงค่าประปฐมนิเทศและค่าธรรมเนียมภาคบังคับนิสิตปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมีสิทธิต่ออายุทุนตลอดโปรแกรม 4 ปี หากทำผลการเรียนได้ตามเกณฑ์ที่ก...
Anglia Ruskin University เสนอให้ทุน International Excellence Scholarships for the 2019-2020 เป็นทุนปริญญาตรีและโท ไม่จำกัดสาขา โดยแต่ละปีจะมีจำนวน 20 ทุน ช่วยเหลือเป็นส่วนลดค่าเรียนปีแรก 4 พันปอนด์ เปิดรับใบสมัครถึง 13...
แคมปัสฟรานซ์ประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา “แคมปัสทัวร์” ครั้งที่5 ระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและโอกาสในการ...
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติ ในการมาเรียนปริญญาโทหลักสูตรเต็มเวลาด้านกฎหมายที่Monash Law City Campusโดยเป็นทุนมูลค่า ไม่เกิน 2 หมื่นเหรียญ เดทไลน์ในการสมั...
Columbia Business Schoolเชิญผู้สนใจจากสหรัฐและทั่วโลกสมัครขอทุนเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBA degree coursework ประจำปีการศึกษา 2020-2021(ไม่จำกัดสาขา)โดยทุนมีมูลค่าระหว่าง $7,500–$30,000เปิดรับใบสมัครถึง 3 มก...
University of Nottingham, Malaysia Campusกำลังให้ทุนแก่ผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา เพื่อไปเรียนปริญญาโท ในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวกับ Science, Technology และ Educationที่ประเทศมาเลเซียในการรับเข้าศึกษา ประจำปี 2019-2020 ทุน...
ใครสนใจเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่ออสเตรเลีย(Coursework degree)นี่คืออีกโอกาส เพราะที่Deakin Universityมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษากว่า 5 หมื่นคน กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนDeakin Vice-Chancellor’s International Sch...
Schlumberger Foundationเปิดให้ทุน The Faculty for the Future Fellowships, 2019-20สำหรับสตรีจากชาติกำลังพัฒนาหรือชาติเศรษฐกิจเกิดใหม่ เป็นทุนระดับ Ph.D. หรือ Postdoctoral studies ในด้าน science, technology, engineering ...
Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship เปิดรับนักวิจัยนานาชาติที่ทำงานในด้านภาษาญี่ปุ่น การศึกษาภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยผู้สมัครต้องอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น มูลค่าทุนครอบคลุมค่าตั๋วเคร...
วิทยาลัยธุรกิจชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ IMD หรือ International Institute for Management Developmentประกาศให้ทุนประจำปี คือทุนMBAสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติเพื่อไปศึกษาต่อในสวิตเซอร์แลนด์ โดยทุนมีมูลค่ารวม CHF500’000...
Monash Universityกำลังเปิดรับนักเรียนต่างชาติเพื่อชิงทุนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือEngineering International Undergraduate Excellence ระดับปริญญาตรี โดยมีจำนวน 100 ทุนมูลค่า $10,000 per 48 credit points of studyซึ่งสนับส...
University of Lethbridgeมหาวิทยาลัยในมณฑลอัลเบอร์ตาของแคนาดา ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาของทั้งแคนาดาและนานาชาติเพื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยทุนมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน $13,000      ...
Manhattanville Collegeมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงนิวยอร์กของสหรัฐ แจ้งให้ทุนManhattanville College Chairman’s funding for International Students in the USA, 2020 เป็นทุนเรียนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา ช่วยเหลือป...
University of Glasgowมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท(Taught master programme) มูลค่าทุนละ 1 หมื่นปอนด์ สำหรับภาคเรียนในปีการศึกษา 2019 เพื่อไปศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 4 ...
Bond University เสนอให้ทุนInternational Undergraduate Excellence Scholarships สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน มูลค่า 25% ของโปรแกรมต่าง ๆ ยกเว้นสาขาด้าน...
Page 5 of 74 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last