Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 927 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,111,206 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

University of Technology Sydney (UTS)ประเทศออสเตรเลีย ให้ทุนส่วนลดค่าเรียน($3,000)สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและโท เน้นจากชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Cambodia, Indonesia, Malaysia, Thailand หรือ Vietnam  &nb...
University of Essexให้ทุนส่วนลดค่าเรียน 5 พันปอนด์ แก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมหลังจบปริญญาตรี มาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาต่าง  ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ โดยผู้มีคุณสมบัติจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโ...
University of Winnipeg กำลังรับใบสมัครทุนPresident Scholarship for International Studentsกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทุนมีมูลค่าระหว่าง $3,500 – $5,000โดยมีจำนวนรวมทุกระด...
Ghent University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียม โดยFaculty of Engineering and Architectureกำลังให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก เป็นทุนเต็มจำนวนทางด้าน Engineering Design Education แก่ผู้สมัครที่มาจากต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเข้...
University of Bristol Law School ในสหราชอาณาจักรแจ้งให้ทุนด้านกฎหมาย Law (LLB)แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ ซึ่งเป็นทุนช่วยค่าเรียน £9,000โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนเต็มเวลาที่ University of Bristol ในภาคการศึกษาที่จะเริ่ม...
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน Griffith Remarkable Scholarship ประจำปี 2019 เป็นโปรแกรม Undergraduate และ Postgraduate courseworkไม่จำกัดสาขาแก่ผู้สมัครทุกสัญชาตินอกเหนือออสเตรเลี...
Curtin University มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ทางตะวันตกของออสเตรเลีย ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการควบคุมการสั่นสะเทือน(Vibration Control and Earthquake Engineering) ทุนมีมูลค่าสูงสุด $27,596 ...
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “UNESCO International Literacy Prizes 2019”ทั้งในรางวัลด้านการส่งเสริมและการใช้ภาษาแม่ในการเรียนรู้การจัดการศึกษาและฝึกอบรม และด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมการรู้...
ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกสอนงานอย่างใกล้ชิดจากเ...
Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของยุโรป กำลังเปิดให้ทุนบริหารธุรกิจ(MBA)ประจำปี 2020 แก่นักศึกษาต่างชาติ ทุนครอบคลุมค่าเรียน มูลค่า  €52,000โ...
รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวักประกาศให้ทุนหลายระดับแก่ชาติกำลังพัฒนาBachelor, Master and Postgraduate or Doctoralเพื่อมาศึกษายังมหาวิทยาลัยที่นี่ โดยเป็นโปรแกรมที่สอนด้วยภาษาสโลวัก       &nb...
Kent State Universityกำลังเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาจากนานาชาติ Global Scholarship at Kent State University in the USA, 2019 ทุนมีมูลค่า $4,000 per year ($2,000 per semester)หรือลดค่าเรียน 4 ปี $16,000ผู้สมัครเรียนที่ได้รับ...
มหาวิทยาลัยด้านเทคนิคชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ École Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) แจ้งให้ทุนSummer Fellowships ทั้งระดับปริญญาตรีและโท ที่เรียนด้าน Computer Science, Computer ...
ใครที่ต้องการไปต่อปริญญาตรีที่เกาหลีใต้แบบมีทุนฟรีเต็มจำนวนมาแล้ว เมื่อKorea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)สถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหน้ากำลังเปิดรับสมัครชิงทุนสำหรับภาคการศึกษา spring and fall 2019 ...
ใครที่ต้องการไปต่อปริญญาตรีที่เกาหลีใต้แบบมีทุนฟรีเต็มจำนวนมาแล้ว เมื่อKorea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)สถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหน้ากำลังเปิดรับสมัครชิงทุนสำหรับภาคการศึกษา spring and fall 2019 ...
Page 5 of 62 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last