Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,623 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,682,532 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

International Excellence Scholarship at Budapest Metropolitan University, Hungary เป็นทุนสำหรับ ผู้สมัครจากนานาชาติ โดยเป็นส่วนส่วนลดค่าเรียนเทอมละ 500 EURในการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาต่าง ๆ ที่มหาวิ...
มหาวิทยาลัยแอดิเลดในออสเตรเลียกำลังรับใบสมัครUniversity of Adelaide Higher Education funding for International Students in Australia, 2020เพื่อเริ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดเฉพาะ...
Near East University มหาวิทยาลัยชั้นนำในตะวันออกกลางของประเทศตุรกีแจ้งให้ทุนเฉพาะแก่ผู้สมัครเรียนจากต่างชาติในการมาเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยเป็นทุนช่วยเหลือเรื่องค่าเรียน เปิดรับใ...
OIST Graduate Program for International Students in Japan เป็นทุนวิจัยปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universityหรือ OISTเปิดรับนักศึกษาจากนานาชาติ ทุนครอบ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ทั้งระดับปริญญาตรีและโท รวมถึงผู้ติดสำรอง โดยรอผลประกาศยืนยันครั้งสุดท้ายจากรัฐบาลโมร็อกโกอีกครั้ง   https://w...
Tampere University of Applied Sciences Scholarships for International Students in Finland เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่ชาญฉลาดและมีแรงบันดาลใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทางการเงินไปสู่เป้าหมายความสำเร็จทางการศึกษา โดยเป็นทุนเรียนปร...
University of Dubai International Scholarship in United Arab Emiratesเป็นทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนจากนานาชาติที่มีความสามารถสูง ในการมาเรียนระดับปริญญาตรีที่นี่ โดยเป็นทุนบางส่วนช่วยเหลือตลอดหลักสูตร เปิดรับใบสมัครตลอดท...
David Johnston – Lebovic Foundation International Experience Awards in Canada เป็นทุนเพื่อไปศึกษาที่University of Waterloo มหาวิทยาลัยวิจัยในแคนาดาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามูลค่า $2,500 , $2,500 to $5,000 an...
International Student Scholarship at University of Montreal, Canada เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ในมหาวิยาลัยที่มีการวิจัยด้วยภาษาฝรั่งเศสดีที่สุดในโลก เป็นทุนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีมูลค่าครอบคลุมค่าใช...
University of Calgary ประเทศแคนาดาประกาศให้ทุน International Entrance Scholarship at University of Calgary, Canadaแก่นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โดยมีโอกาสต่ออายุทุนได้ทุกปี เปิดรับใบสมัครถึง 1 ธันวาคม ...
John Curtin School of Medical ResearchในAustralian National Universityเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ สมัครขอทุนมูลค่าปีละ $27,596ในการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2020-2021 โดยต้องเป็นผู้ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 เที...
Bond University กำลังเปิดให้ทุน Transformer funding for International Students in Australia, 2020สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและโทจากต่างชาติที่มีความเป็นผู้นำสูง เคยทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเกี่ยวข้องกับชุมชน  โด...
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับสมัครทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากปัญหาโควิดจึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการสอนออนไลน์   ...
University of Sydney เชิญสมัครชิงทุน Scholars Awardsโดยรับผู้สมัครต่างชาติ ชาวออสเตรเลียน และนิวซีแลนด์ เพื่อเรียนหลักสูตร Undergraduate degree และ combined degreesไม่จำกัดสาขา ทุนมีมูลค่าระหว่าง $6000  เดทไลน์ในก...
Hebrew University of Jerusalem ประเทศอิสราเอลให้ทุนเต็มจำนวนค่าเรียนและทุนบางส่วน โดยมุ่งเน้นคัดเลือกผู้สมัครอย่างเข้มข้น เพื่อได้สิทธิเรียนปริญญาโทในคณะเกษตรฯ อาหารและสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศผู้สมัคร &nbs...
Page 5 of 109 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last