Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,706 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,738,573 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

WMO Program 2021 โครงการทุนที่ตั้งขึ้นโดย World Meteorological Organization (WMO) MOE of China เพื่อสนับสนุนผู้เรียนจากต่างชาติที่มีสุขภาพดี มาศึกษาวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา(meteorology) ในมหาวิทยาลัยของจีน โดยเป็นทุนร...
โครงการ Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปี 2564-2565 เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการดังกล่าวดำเนินมาเป็นปีที่ 9 และได้ให้ทุนแก่นักวิชาการกว่า 87 คนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน      ...
Victoria University ประเทศออสเตรเลียแจ้งให้ทุนแก่ผู้เรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับ Undergraduate หรือ Postgraduate coursework ของปีการศึกษา 2021-2022 ในหลากหลายสาขาที่กำหนด โดยทุนช่วยลดค่าเรียน 20%ใน 2 ภาคการศึกษาแรก ...
ทุนAcademic merit awards สำหรับผู้สมัครเรียนจากนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนที่RMIT Universityในโปรแกรมการศึกษาปี 2021 ทุกระดับ(ยกเว้น ELICOS และ Higher Degree by Research)โดยมีจำนวน 10 ทุน ๆ ละ AU$5,000เปิดรับใบสมัครถึง 3...
รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. มีส...
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศให้ทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถาบั...
เปิดรับสมัครการขอเงินทุนสนับสนุนโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างออสเตรเลียและเอเชีย-แปซิฟิก ในเรื่องโควิด-19เงินทุนสนับสนุนมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ต่อทุน สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ และรุ่นกลาง เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงแ...
Mohamed bin Zayed University แจ้งให้ทุนด้านArtificial Intelligenceระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2021-2022 สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติที่จบมาในสาขาS.T.E.Mโดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 15 เมษายน 2021 &...
Research Grants Council (RGC) of Hong Kong ให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่น ในการมาศึกษาวิจัยปริญญาเอกในสถาบันวิจัยระดับเวิร์ดคลาสในฮ่องกง 8 แห่ง จำนวนกว่า 250 ทุน ในห้วงเวลา 3 ปี เดทไลน์ในการสมัครเรียนขึ้...
Nanyang Technological University มหาวิทยาลัยวิจัยในกำกับของรัฐที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของสิงคโปร์ยินดีประกาศให้ทุนระดับปริญญาตรี ประจำปี2020-2021 แก่ผู้เรียนจากต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านการเรียนและบทบาทด้านผู้นำ ...
Shanghai Jiao Tong Universityซึ่งตั้งอยู่ที่ Shanghai, Minhang ประเทศจีน กำลังเปิดให้ทุนประจำปี 2021 ครอบคลุมเฉพาะค่าเรียนแก่ผู้สนใจต่างชาติในการสมัครเรียนปริญญาโทหรือเอก(ไม่จำกัดสาขา)มูลค่าทุนกำหนดไว้เฉพาะปริญญาเ...
Huron Western University มหาวิทยาลัยในรัฐออนแทริโอ ประเทศแคนาดา กำลังเปิดรับใบสมัครจากนักเรียนจากต่างชาติที่มีผลการเรียนเยี่ยมและทำกิจกรรมชุมชนที่โดดเด่น เพื่อชิงทุนเรียนปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2020-2021.มูลค่า 1 แสน...
Singapore Management University เตรียมต้อนรับผู้เรียนที่มากความสามารถจากภูมิภาคอาเซียน ในการมาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2021-2022 ทุนครอบคลุมค่าเรียนตลอด 4 ปี รวมทั้งมีเงินให้ปีละS$5,800โดยผู้สมัครต้องมีผลงาน...
เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนจากนานาชาติได้รับปริญญาตรี(โปรแกรมภาษาอังกฤษ)ในประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ หรือ Waseda University จึงภูมิใจเสนอทุนการศึกษาเกียรตินิยม จำนวน 5 ทุน(ช่วยเดือนละ ¥48,000)  เปิดรับสม...
Harbin Institute of Technology มหาวิทยาลัยวิจัยที่เป็นสมาชิกของ China’s elite C9 Leagueหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าเก้าแห่งของจีน กำลังให้ทุน Chinese Government Scholarships at Harbin Institute of Technolo...
Page 5 of 114 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last