Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,542 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,625,090 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Australian Technical Management College ประกาศสนับสนุนเงินทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนต่างชาติ ในชื่อ International COVID-19 Financial Scholarships for the academic session 2020/2021 โดยเป็นทุนช่วยลดค่าเรียน 30% ($4,400)ท...
Nitori International Scholarship Foundationแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครจากต่างชาติในการเดินทางมาเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่University of Tokyoโดยให้เป็นเงินเดือน ๆ ละ ¥80,000ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤ...
Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2020-2022 ภายใต้กองทุน ASEAN India Cooperation Fund เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระดับประชาชนระหว...
โครงการ A*Star-University of Warwick (AWP) EngD Partnership International funding for the academic year 2020-2021เชิญผู้สมัครทั้งในและนอกประเทศสิงคโปร์ที่ต้องการเรียนหลักสูตรDoctor of Engineering (EngD) degree programi...
เปิดรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อชิงทุนASEAN-India Research Fellowships - AI-RTF โดยช่วยเหลือครอบคลุมเกือบทุกด้านทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำวิจัย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าอาหาร ที...
Duke Kunshan University เชิญนักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนาสมัครโครงการชื่อว่า Blair Sheppard Leadership Scholarship เป็นทุนปริญญาโทฟรีค่าเรียนเต็มจำนวน และบางส่วน ที่มุ่งสร้างผู้นำแห่งอนาคตในแวดวงธุรกิจโลก เปิดรับใบสมัครถึง...
Jiangsu University of Science and Technology (JUST)มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยของจีน ซึ่งตั้งอยู่ที่Zhenjiang, Jiangsu Provinceประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครนานาชาติ เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเป็น...
มหาวิทยาลัย Queensland University of Technology แจ้งให้สิทธิพิเศษ ประจำปี 2020 แก่นักเรียนจากชาติอาเซียนสามารถเรียนฟรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ(English for Academic Purposes / EAP)ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทของค...
University Canada West แจ้งให้ทุนSoutheast Asia Regional Grants หรือทุนสำหรับชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2020 ระดับปริญญาตรี โท และอนุปริญญา มีมูลค่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเรียน $9,450, $18,900 หรือ $9,720อนึ่งทุน...
National Research UniversityHigher School of Economicsในกรุงมอสโกว์ ประเทศรัสเซีย เปิดรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากต่างชาติ ประจำปี 2020 เพื่อเรียนปริญญาโทด้านCorporate Financeทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนและบางส่วนตลอดโ...
Adelaide Scholarships International (ASI) Scholarships in Australia, 2020-2021ที่University of Adelaide ทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย 2 ปีและ 3 ปีตามลำดับ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 100% Tuition Fee Waiver + Stipend $28,092 (202...
University of Waikato เชิญสมัครชิงทุนInternational Bursary for outstanding studentsเปิดให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนเป็นครั้งแรกในหลักสูตร Undergraduate หรือ Postgraduate programme ทุนมีมูลค่าสูงสุด NZD$10,000 ที...
Dalarna Universityมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสอยู่ที่เมืองFalunและBorlängeในประเทศสวีเดน เสนอให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2020 เป็นทุนช่วยค่าเรียนบางส่วน ...
สำหรับผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนโปรแกรมเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)ที่ Federation University Australia ทุนครอบคลุมค่าที่พักรายปีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สูงสุดไม่เกิน $9,700 ...
เรียนสาขา Accounting, Banking & Finance, International Business and Management Studiesผ่านทุนที่สถาบันการจัดการ Singapore Institute of Managementโดยสถาบันจะช่วยค่าเรียน โดยไม่มีข้อผูกมัด เปิดรับนักเรียนจากต่างประเท...
Page 7 of 103 First Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last