Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,788 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,808,431 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

นักศึกษาต่างชาติหลายคน ตั้งคำถามกับตัวเองในช่วงนี้ว่าควรจะรอ หรือยอมเรียนต่อทางออนไลน์กับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย?           มาฟังนักศึกษาต่างชาติกลุ่มหนึ่ง แชร์ข้อดีในการเร...
University international awards in Artificial Intelligence, UAE ที่Mohamed bin Zayed University ประจำปี 2021-2022 สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติที่จบมาในสาขาS.T.E.Mและต้องการต่อปริญญาโทหรือเอก โดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน เป...
Monash International merit awards in Australia, 2021 เป็นทุนหลักสูตรเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท(coursework)ที่Monash Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย(แคมปัสหลัก) ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีจำน...
ปัจจุบันกระทรวงกิจการภายในออสเตรเลีย (Department of Home Affairs) มีนโยบายพิจารณาวีซ่านักเรียนตามปรกติ สำหรับผู้ยื่นวีซ่านอกประเทศออสเตรเลีย  รวมถึงผู้สมัครวีซ่านักเรียนจากประเทศไทย แม้ว่ายังคงอยู่ในสถานการณ์โควิด...
Fully-Funded Nanyang Undergraduate Scholarships in Singapore โอกาสเรียนฟรีผ่านทุนที่ Nanyang Technological University ประจำปี 2020-2021 โดยต้องเป็นผู้เรียนจากต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านการเรียนและบทบาทด้านผู้นำ ท...
Orange Knowledge Programme2021-22ดำเนินการโดย The Dutch Ministry of Foreign Affairsเป็นโปรแกรม Short courses และ masterโดยจุดมุ่งหมายของโครงการคือเพื่อช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้และคุณภาพของบุคคลตลอดจนสถาบันในด...
โครงการ U.S.-ASEAN Women's Leadership Academy for YSEALI ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครแล้ว! คณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำอาเซียนและองค์กรเพื่อสังคม Wedu ขอเชิญสตรีในแวดวงสาธารณสุขที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ...
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย แจ้งข่าวเมื่อ 5 มกราคม 2564 นักเรียนไทยสามารถขอทุนInternational Cooperation and Development Fund หรือ ICDF นี้ได้เฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้นเปิดรั...
หากคุณคือผู้ที่มีใจรักออสเตรเลีย มีทักษะด้านการออกแบบ และชื่นชอบการแข่งขัน เราขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดออกแบบบัตรแรบบิตใบแรกของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย        &n...
 Academic merit awards ทุนที่ให้โดยRMIT Universityในออสเตรเลียแก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมการศึกษาในปี 2021 ทุกระดับ(ยกเว้น ELICOS และ Higher Degree by Research)โดยมีจำนวน 10 ทุน ๆ ละ AU$...
โปรแกรมที่มุ่งขจัดอุปสรรคทางเศรษฐกิจที่ขวางกั้นการศึกษาของผู้สมัครผ่านทุนRotary Organization Global Scholarship, 2021 โดยองค์กรโรตารีช่วยเหลือทุนละ $30,000เป็นเวลา 1 ปี ของการเรียนระดับปริญญาโท และเอก เปิดรับสมัครถึง 2...
SMU undergraduate financial aid for ASEAN Students in Singapore หรือทุนที่Singapore Management Universityเป็นโอกาสของผู้เรียนที่มากความสามารถจากภูมิภาคอาเซียน ทุนครอบคลุมค่าเรียนตลอด 4 ปี รวมทั้งมีเงินให้ปีละS$5,800โ...
Auckland Law School ของUniversity of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์แจ้งกำลังเปิดให้ทุนปริญญาโทแก่ผู้สมัครจากทั่วโลกที่ลงทะเบียนเรียนทางด้านLaws, Legal Studies and Taxation Studiesทุนมูลค่า $10,000โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กำห...
James Cook University and Australian Government Department of Education, Skills and Employment ดำเนินการในการมอบทุน Destination Australia international awards สำหรับปีการศึกษา 2021/2022 เพื่อสนับสนุนผู้เรียนจากนานาชาติ...
รัฐบาลสหรัฐสนับสนุน โครงการYoung Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการเพิ่มประสบการณ์ บวกกับได้ทุนส่วนหนึ่งสำหรับเยาวชนชาวไทย อายุระหว่าง 18-35 ปี เพื่อสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและพัฒนาทักษ...
Page 7 of 120 First Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last