Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,099 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,254,505 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

University of Leedsประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเด่นจากต่างชาติในการมาเรียนโปรแกรมปริญญาโทในหลากหลายสาขาที่กำหนด โดบทุนมีมูลค่า £6000ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษา ทั้งที่มีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อ...
University of Waikato เชิญผู้สมัครท้องถิ่น ต่างชาติ และผู้มีที่อยู่ถาวรในนิวซีแลนด์ สมัครโปรแกรมDoctoral scholarshipsซึ่งเป็นทุนปริญญาเอกในสาขาใด ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ทุนมีมูลค่าเป็นค่าครองชีพสูงสุด $22,000+ ค่าศึกษาวิจั...
มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย Edith Cowan University แจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุนECUPRS International scholarshipsเป็นทุนเต็มจำนวน ในการทำวิจัยปริญญาโทหรือเอก(PhD or Master ...
National University of Singapore มหาวิทยาลัยระดับโลกของสิงคโปร์ เสนอให้PhD scholarshipสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ NUS Graduate School for Integrative Sciences & Engineering (NGS) ผู้สมัครต้องได้เกียรตินิยมอ...
Indian Council of Agricultural Research (ICAR)ประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครนานาชาติ ในชื่อ Netaji Subhas-ICAR internationalfellowships ระดับปริญญาเอกในสาขา agriculture and allied sciencesประจำปี 2019-2020 ผู้ผ่านการพิจา...
University of Melbourne กำลังให้ทุน Melbourne Mobility Awardsซึ่งมีประมาณ 2,000 ทุน สำหรับผู้สมัครเรียนทั้งในท้องถิ่นและจากนานาชาติ ในการเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุนมีมูลค่าหลายแบบ และสูงสุด $6,000เปิดรับใบสมัครถ...
Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุนSwinburne International Excellence PostgraduateScholarship ประจำปี 2019 เพื่อสานฝันให้นักเรียนต่างชาติได้มาศึกษาที่ออสเตรเลีย ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียนปีละ 10%...
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาอิหม่ามและครูสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐบาลโมร็อกโก และต่อมารัฐบาลโมร็อกโกได้มอบทุนการฝึกอบรมอิหม่ามให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 6ทุน เพื่อเข้ารับการอบรม ณ สถาบันโมฮัมเหม็...
Nitori International Scholarship Foundationแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครจากต่างชาติในการเดินทางมาเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นTokyo Institute of Technologyโดยให้เป็นเงินเดือน ๆ ละ ¥80,000ผู้สมัครต้องมีคว...
รัฐบาลเม็กซิโกเชิญทุนการศึกษาต่างๆสำหรับนักเรียนต่างชาติ ทุนการศึกษามีให้สำหรับการศึกษาเฉพาะทาง,ปริญญาโท ปริญญาเอก,การทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาหรือหลังปริญญาเอก หรือมีส่วนร่วมในโปรแกรมการเคลื่อนไหวทางวิชาการระดับปริญญาตร...
ทุนปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบเต็มเวลา ที่ Brunel Business School ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Brunel University Londonในสหราชอาณาจักรโดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท้องถิ่น จากสหภาพยุโรปและนานาชาติ ชิงทุนเรียนเต็มเวลาและทุนพาร์ท-ทาม ...
ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics ตอนนี้กำลังเปิดให้ทุน Postdoctoral Fellowshipsแก่ผู้สมัครต่างชาติ ประจำปี 2019 ...
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universityหรือ OISTเสนอให้ทุนวิจัยปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติที่จบปริญญาตรีและโท หรือเทียบเท่า และมีความสนใจในการทำวิจัยด้านวิทย...
University of Melbourneประเทศออสเตรเลียแจ้งกำลังเปิดให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สมัครนานาชาติ โดยให้เป็นทุน มูลค่าหมื่นเหรียญแก่ผู้สมัครเรียนระดับGraduate courseworkในสาขา Environment and Natural resources; Scienc...
University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุนกับผู้สมัครเรียนจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาโท หลักสูตร Master of Professional Accounting, Master of Information Systems, and Master of Business Administrat...
Page 7 of 74 First Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last