Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 649 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 908,412 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford)ในสหรัฐ ยินดีที่จะประกาศทุนแก่ผู้สมัครจากทุกสัญชาติ เป็นทุนวิจัยเกี่ยวกับ contemporary Southeast Asiaโดยดำเนินการวิจัยที่ทั้งNUS และ Stanford ที่ละ 2-...
University of WarwickในUK แจ้งให้ทุน WMG Excellence Scholarships for MSc Programme in UK, 2019 แก่ทั้งนักศึกษาสหราชอาณาจักรและจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาโทเต็มเวลา ในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ทุนเป็นส่วนลด...
ใครที่สนใจไปเรียนต่อด้านกฏหมายที่อเมริกา สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายโดยตรงจากผู้ช่วยคณบดีจากฝ่าย International and Graduate Programs, Ms. Caryn Voland และ ผู้อำนวยการฝ่ายแอดมิชชั่น Mr. Justin Swinsick จากมหาวิทยาลัย George...
Science Mathematics Foundation of Parisมีความยินดีที่จะเสนอทุนMath in Paris Fellowshipsเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือการศึกษาวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นทุนสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ได้ทุนจะได้รับการช่วยเหลือด...
Swedish Council for Higher Education ประกาศให้ทุน IPOET จำนวน 50 ทุนเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโทที่ Chalmers University of Technology เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมโดยพิจารณาจากเกรดเป็นหลั...
University of Bridgeport เปิดให้ทุน General Academic Scholarships 2019 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยมีโอกาสได้รับการต่ออายุทุกปี พิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี รวมถึง...
เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุนการศึกษาใหม่ในโปรแกรมเรียน 2 ปี  Erasmus MundusSERP-Chem ประจำปี 2019 โดย ทุนการศึกษา Erasmus Mundus จะมอบให้กับนักเรียนทั้งในยุโรปและนอกยุโรปผู้สน