Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,706 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,738,573 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics ตอนนี้กำลังเปิดให้ทุน ETH excellence scholarship programme ประจำปี 2020 เพื่อสนั...
"Doctor of Medicine" at The University of Melborurne ฟังบรรยายแนะนำการเรียนหลักสูตร Doctor of Medicine ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในงาน Graduate Open Day Online        &...
Queensland University of Technology ออสเตรเลีย เปิดคอร์สทดลองเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาที่สนใจไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียในอนาคต มีทั้งหลักสูตร General English และ Academic English   ...
นักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในไทย ร่วมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ปี2020 ครั้งที่ 19 (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย)สำนักงานตัวแทนไต้หวัน ประจำประเทศไทย วันที่ 7 ก.ย. 63 ...
 RMIT Universityประกาศให้หทุนAcademic merit awards แก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมการศึกษาในปี 2021 ทุกระดับ(ยกเว้น ELICOS และ Higher Degree by Research)โดยมีจำนวน 10 ทุน ๆ ละ AU$5,000เปิดรั...
Lincoln University ยินดีให้ทุนTaught Master merit awards สำหรับผู้เรียนจากต่างชาติที่ต้องการมาเรียนปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2020-2021 โดยมหาวิทยาลัยจะช่วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงสุด 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์ เ...
สถาบันอุดมศึกษาดังของเวียดนาม EAS VIETNAMให้ทุนหลักสูตรระดับปริญญาโทและโปรแกรมบัณฑิตศึกษาด้านความเป็นผู้นำและการบริหารระดับโลก โดยผู้สมัครจากนานาชาติที่ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนมูลค่า 90% ของค่าใช้จ่ายในการศึกษา รวมถึงโอก...
AUT Doctoral Scholarships for International Students in New Zealand,2020 หรือทุนวิจัยปริญญาเอกที่Auckland University of Technology มูลค่าครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย และมีเงินเดือนให้ NZ$25,000ต่อปี สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนแบบ...
The University of Sydney มอบทุน Vice-Chancellor’s International Scholarships แก่นักศึกษาต่างชาติ ปริญญาตรี A$5,000-$40,000 และปริญญาโทแบบ coursework A$5,000-A$20,000  &nbs...
Times Higher Educationประกาศอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2021 โดยมี 6 ใน 8 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของแต่ละรัฐในออสเตรเลียที่อยู่ในกลุ่ม Group of Eight ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 100 แห่ง   &...
Thailand Sustainability Expo 2020ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียนหรือASEAN Youth Speech Contest ภายใต้หัวข้อ“ Sufficiency for Sustainability”โดยรอบแรกต้องส่งวีดีโอ(3นาที) ภายในเดทไลน์ 15...
เชิญร่วมประกวด The 2020 ASEAN-Korea Academic Essay Contest หรือ การประกวดเรียงความทางวิชาการอาเซียน-เกาหลีในประเด็นเกี่ยวกับการสามารถก้าวผ่านความไม่แน่นอนในปัจจุบันและเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส    &nb...
Victoria University of Wellingtonในนิวซีแลนด์ให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติจำนวน 25 ทุน ในชื่อทุน English Proficiency Programme Rebate international awards เป็นทุนค่าเรียนเต็มจำนวน โดนต้องลงทะเบียนปีแรกในระดับปริญญาตรีและโท...
รัฐบาลสาธารณรัฐเชค ให้ทุนประจำปีแก่นักศึกษาชาติกำลังพัฒนา ทั้งระดับ Bachelor/ Master/ Doctoral degree programโดยต้องเป็นผู้สมัครที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี โดยทุนครอบคลุมตลอดหลักสูตรการศึกษา เดทไลน์ในการสมัคร 30 กันยา...
Federation University Australia แจ้งให้ทุนTuition fee programme for International Students สำหรับผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนโปรแกรมเต็มเวลา ระดับปริญญาและปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปิดรับใบสมัครถึง 15...
Page 9 of 114 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last