Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 927 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,111,206 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

University of Canterburyประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น เป็นทุน UC International First Year Scholarships 25 ทุน มีมูลค่าเป็นค่าเรียน $10,000, $15,000 หรือ $20,000โดยเป็นทุนปีแรกของระดับปริญญาตรี ไ...
สถานทูตสหรัฐอเมริกาและโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ขอเชิญผู้ที่สนใจชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม YSEALI Regional Workshop on Empowering Educators ระหว่างวัน...
โครงการ Australia-ASEAN Muslim Exchange Program มอบทุนสนับสนุนให้แก่ผู้นำชุมชนมุสลิมชาวไทยจำนวน 2 คน และผู้นำที่ได้รับการคัดเลือกจากมาเลเซียและฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม เป...
University of Sheffieldมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในประเทศอังกฤษกำลังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากนานาชาติ(ยกเว้นชาติEU)ในการสมัครชิง International Postgraduate Taught Merit Scholarshipsไม่จำกัดสาขาและมีทุนช่วยมูลค่า 25%ของค่าเรี...
เชิญผู้สนใจจากชาติกำลังพัฒนาสมัครชิงทุนJoint Japan/World Bank Graduate Scholarships Program (JJ/WBGSP)2019-2020 เป็นทุนระดับปริญญาโท โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนามาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่จบปริญญา...
สถานทูตออสเตรเลียขอเชิญชวนนักวิจัยสตรีชาวไทยสมัครขอรับทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก Australia-APEC Women in Research Fellowship            โครงการ Australia-APEC Women in...
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขา ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 แก่บุค...
University of Southamptonในสหราชอาณาจักรกำลังเปิดให้ทุน international PhD studentships ประจำภาคเรียนเดือนตุลาคม 2019 แก่ผู้สมัครทั้งในUK,EU และ Internationalโดยผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบไปด้วย Full tuition plus stipen...
University of Pardubiceในประเทศสาธารณรัฐเชค เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยจากทั่วโลกที่เรียนจบไปแล้ว ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 สมัครชิงทุนSummer Schoolประจำปี 2019 ในสาขา Chemistry, Material Science, หรือ Chemical Technologyโดยเ...
ทุนฝึกอบรมสำหรับความเป็นผู้นำ IATSS FORUM ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 44 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเปิดรับผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี(ไม่จำกัดสาขา) และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เดทไลน์ในการส่งใบสมัคร 30 มิถุนายน 2019  ...
Tsinghua - Berkeley School of Shenzhen กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนการศึกษาเหล่านี้มีให้สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นชาวจีนเป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเร...
University of WestminsterมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในUK เชิญผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา สมัครชิงทุนเรียนฟรี มีเงินเดือน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน โดยต้องเป็นผู้จบปริญญาตรีเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 1 ของสหราชอาณาจักร และมีความจำ...
คุณเป็นนักศึกษาที่กำลังมองหาโอกาสฝึกงานที่บริษัทของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ASEAN อยู่หรือเปล่า โครงการนักศึกษาฝึกงานสหรัฐฯ-อาเซียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝึกงานที่บริษัทอันดับต้นๆ ของสหรัฐ...
IED Istituto Europeo di Designเชิญสมัครชิงทุน มูลค่า 100% ของ Tuition Fees ประจำปีการศึกษา 2019/2020 โดยเปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้สิทธิเรียนUndergraduate degrees, Bachelors and Diploma progr...
โอกาสสำหรับผู้ต้องการทุนฟรีในระดับ postdoctoral researchเมื่อมีการเปิดชิงทุนSMART  scholarship programme for postdoctoral research for the year 2019เพื่อไปศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์  เดทไล...
Page 9 of 62 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last