Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 2,602 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 3,037,581 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

University of Queensland, Australia กำลังเปิดให้ทุน T. C. Beirne School of Law Undergraduate International Student Scholarships เพื่อช่วยปลดเปลื้องภาระทางการเงินของนักเรียนต่างชาติ สำหรับปีการศึกษา 2023-2024 โดยเป็นทุน...
การทำวีซ่านักเรียนเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญก่อนการไปเรียนต่อที่สหรัฐฯ วันนี้ EdUSA Thailand พาทุกคนมาดู 7 ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่านักเรียน พิเศษสำหรับเพื่อน ๆ ที่มางาน American University Fair 2023 ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ มี...
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยผูเอ่อร์ (Pu’er University) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับนักเรียนไทยที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายโดยเฉพาะ เน้นภาษาจีน(ไม่ถึงขั้นมีคอ...
Bond Universityมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่Robina, Gold Coast, Queensland, Australiaเพิ่งเปิดสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2023-2024 สำหรับผู้มาจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน ...
Sydney International Student Award เฉลิมฉลองให้กับชุมชนนักศึกษาต่างชาติที่มีความหลากหลายและมีความสามารถ เป็นทุน 20%ค่าเล่าเรียนเพื่อช่วยผู้สมัครที่มีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและทางวิชาการโดยสนับสนุนการศึกษาของพ...
สนใจมีส่วนร่วมทำให้แม่น้ำโขงมีความยืดหยุ่นและยั่งยืนกว่านี้ไหม  เริ่มเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการภายใต้เครือข่าย the Mekong Water, Energy, Cl...
สถานทูตสหรัฐฯ และ โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน Spring 2024 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเยาวชนไทยผู้สนใจที่มีอายุร...
รางวัล UNESCO-Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2023 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐโดมินิกัน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2009 และมอบรางวัลทุกสองปี   ...
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุน ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 และ 66 เพื่อเข้าอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 7 สัปดาห์ ภายใต้หัวข้อหลัก คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน         &...
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุนVice Chancellor’s International Scholarshipsประจำปี 2023-24 เป็นโปรแกรม Undergraduate และ Postgraduate courseworkไม่จำกัดสาขาโดยขยายเวลาเปิดรับ...
องค์การยูเนสโกมีหนังสือแจ้งการรับสมัครโครงการ Young Professionals Programme 2023 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่ยูเนสโกมีสัญชาติหลากหลายและมีความสมดุลด้านเพศ รวมถึงเปิดโอกาสด้านการเรียนรู้และ...
College of Wooster ประกาศมอบทุนการศึกษาด้านดนตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อสมัครทุนการศึกษาด้านดนตรีสำหรับปีการศึกษา 2023-2024โดยทุนใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ College of Wooster มีมูลค่าปีละ $2,000 t...
SIT (Shibaura Institute of Technology)จัดโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2023-2024ทุกสัญชาติที่สนใจมีสิทธิ์ได้รับทุนที่มุ่งให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอกที่ SIT เป็...
Destination Australia Scholarships for International Studentsเป็นทุนสำหรับผู้มีสัญชาติออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ ที่ Southern Cross Universityประเทศออสเตรเลีย มูลค่ารวม $15,000ต่อปี ในการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่มหา...
Band Scholarships in Color Guard for International Students at Widener University, USA ทุนค่าเรียนบางส่วนหรือปีละ $2,000 to $3,000ในการเรียนปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) โดนเปิดรับใบสมัคร 1 สิงหาคมถึงเดทไลน์ 1 พฤศจิกายนศกนี้...
Page 9 of 174 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last