ลบ แก้ไข

ยืดสมัครทุนนักเรียนไปสหรัฐ

 
ยืดสมัครทุนนักเรียนไปสหร
ข่าวดีสำหรับน้อง  ๆ นักเรียนมัธยมศึกษาชาวไทย เมื่อสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย แจ้งขยายเวลาปิดรับสมัคร Southeast Asia Youth Leadership Program (SEAYLP)เป็นภายในเวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 5 ธันวาคม(เดิมรับถึง 1 ธ.ค.)
          โครงการ Southeast Asia Youth Leadership Program (SEAYLP) ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครแล้ว! สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่เกิดระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2550 ถึง 20 เมษายน 2552 ซึ่งอยากเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทายต่าง ๆ ที่สหรัฐฯ และอาเซียนต้องเผชิญในศตวรรษที่ 21 และ         
สนใจพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำพร้อมกับนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
          สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 3 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 20เมษายน ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ในสหรัฐฯ นักเรียนไทย 5 ท่านจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ https://forms.gle/qka8nDAYSRdEMT9y5 ขยายเวลาปิดรับสมัครภายในเวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://th.usembassy.gov/th/2024-seaylp-th/
 
 TOP RELATED


NEW STORIES