ลบ แก้ไข

ทุนป.เอกที่U.of East Anglia

 
ทุนป.เอกที่U.of East Ang

คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์University of East Angliaมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในอังกฤษแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ต้องการศึกษาระดับPhDในUKภายใต้ทุนช่วยเหลือเต็มจำนวน ด้วยการให้ทุนครอบคลุมค่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย 

           
มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียตั้งอยู่ที่เมือง นอริช สหราชอาณาจักร เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ.1963 ปัจจุบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่เน้นทางด้านการวิจัย โดยในปี 2013มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพงานวิจัยอันดับที่ 90 ของโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงโดดเด่นจากงานวิจัยที่มีผลกระทบกับสภาวะโลกร้อน และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม 1994 Group ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ

           
ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 17,000 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 12,000 คน และระดับสูงกว่าปริญญาโทกว่า 4,000 คน โดยมีนักศึกษาชาวต่างชาติกว่า 2,500 คนจากกว่า 100 ประเทศ

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนกว่า 300 สาขาใน 4 คณะ 23 วิทยาลัย ได้แก่
Faculty of Arts and Humanities
American Studies
Film and Television Studies
History
Language and Communication Studies
Literature, Drama and Creative Writing
Music
Philosophy
Political, Social and International Studies
School of World Art Studies and Museology
Faculty of Medicine and Health Sciences
Norwich Medical School
Allied Health Professions
School of Nursing Sciences
Faculty of Science
Biological Sciences
Chemistry
Computing Sciences
Environmental Sciences
Mathematics
Pharmacy
Faculty of Social Science
Economics
Education and Lifelong Learning
International Development
Norwich Law School
Norwich Business School
Social Work and Psychology
          
ช่วงนี้มหาวิทยาลัยประกาศให้ทุน จำนวน 18 ทุน แก่ผู้สมัครทั้งในUK,EU และจากนานาชาติ เพื่อเข้าศึกษาวิจัยในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเดือนตุลาคม 2017 โดยในจำนวนนี้ให้กับผู้สมัครนอกยุโรป จำนวน 2 ทุน ซึ่งเป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด  ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย โดยต้องเป็นผู้จบหรือคาดว่าจะจบระดับปริญญาตรี และปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้วยเกรดระดับดีและมีผลคะแนนIELTS 7.0 at least 6.5 in each component

            
สาขาที่ให้ทุน ประกอบไปด้วย American Studies, Anthropology of Art, Art History, Film, Television and Media Studies, History, Language and Communication Studies, Translation Studies, Literature, Drama and Creative Writing, Museum and Heritage Studies, Philosophy and Political, Social and International Studies

            
ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 11 มกราคม 2017 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้..,

http://www.uea.ac.uk/study/postgraduate/apply


 

Mickey Eduzones ชม 1,204 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES


Comment