Interscholarships
ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
เนื้อหา 482 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,044,167 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

University of Sydney ทุนการศึกษา 2 ประเภท สำหรับหลักสูตร flagship MBA program โดยเปิดรับทั้งนักศึกษาภายในประเทศและนักศึกษาต่างชาติ(สตรี) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สำหรับ เข้าเรียนต่อป.โท MBA บริหารธุรกิจ ที่ University of...
edX เปิดคอร์สออนไลน์ พื้นฐานภาษาจีนกลาง(Mandarin) Level 1         หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ สอนวิธีการพูดภาษาจีนกลาง โดยคอร์สนี้จะแนะนำให้คุณได้เรียนรู้พื้นฐานภาษาจีน ที่คุณ็นต้องใช้ทั้งในกา...
edX ร่วมกับ Rochester Institute of Technology (RIT) เปิดคอร์สออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ Public Speaking ซึ่งคอร์สนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้พูด โดยจะได้เรียนรู้ วิธีการใช้เครื่องมือง่ายๆในการพูด ทั้งทักษะในการเตรียมความพร้...
EU ร่วมกับASEAN  มอบทุน SHARE จำนวน 500 ทุน เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาระดับสูงให้นักศึกษาป.ตรี ของมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน  ให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศ EU หรือ ASEAN เป็นระยะเวลา 1 เทอม ตั้งแต่เดื...
- Top 10 Business&Management Schools in the World 2017 10 อันดับมหาวิทาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ในด้าน ธุรกิจและการจัดการ ประจำปี 2017 โดย QS World University Rankings 1.Harvard University (US) ...
Top 10 Law Schools in the World 2017 10 อันดับมหาวิทาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ในด้าน กฎหมาย ประจำปี 2017 โดย QS World University Rankings 1. Harvard University (USA) 2.University of Oxord (UK) ...
Leiden University มอบทุน Leiden University Excellence Scholarship Programme (LExS) ให้นักศึกษาต่างชาติ non-EU/EEA ที่กำลังจะลงทะเบียนเรียนต่อป.โท ที่ Leiden University,์ Netherlands ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2018&...