ลบ แก้ไข

ทุนเรียนต่อป.โท-เอก เต็มจำนวน ที่มาเลเซีย ในด้านASEAN Tourism

 
ทุนเรียนต่อป.โท-เอก เต็ม

Taylor's University มอบทุน ASEAN Tourism Scholarship ให้ผู้สมัครจากประเทศสมาชิก ASEANสำหรับเรียนต่อป.โท-เอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ ASEAN Tourism โดยจะเน้นการวิจัยในหัวข้อ  ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) ที่ มาเลเซีย

Scholarship Awards


PhD

 • ทุนงดเว้นค่าเรียน 100 % ตลอดระยะเวลาในการเรียน 36 เดือน/3 ปี
 • ทุนงดเว้นค่าธรรมเนียมในการสอบวิทยานิพนธ์ 100% 
 • เงินทุนรายเดือนมูลค่า RM 2300 – RM 2800
 • ค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่ RM 1500 (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุม RM 600

Master

 • ทุนงดเว้นค่าเรียน 75%ตลอดระยะเวลาในการเรียน  24 เดือน
 • ทุนงดเว้นค่าธรรมเนียมในการสอบวิทยานิพนธ์ 100% 
 • เงินทุนรายเดือนมูลค่า  RM 1500


Master

 • สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี ด้วย CGPA 3.00 
 • Research proposal ต้องเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน หรือ  ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016 – 2025 
 • อายุต่ำกว่า 45 ปี ในเวลาที่สมัคร
 • จดหมายการตอบรับเข้าเรียนต่อป.โท ที่ Taylor's University
 • ผู้สมัครที่ลงเรียนหลักสูตร Full-time เท่านั้น สามารถสมัครได้
 • ต้องมีการสัมภาษณ์และประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร

PhD

 • สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี ด้วย CGPA 3.33 และป.โท ด้วย CGPA 3.50 
 • Research proposal ต้องเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน หรือ  ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016 – 2025 
 • อายุต่ำกว่า 45 ปี ในเวลาที่สมัคร
 • จดหมายการตอบรับเข้าเรียนต่อป.เอก ที่ Taylor's University
 • ผู้สมัครที่ลงเรียนหลักสูตร Full-time เท่านั้น สามารถสมัครได้
 • ผู้สมัครที่มีสิ่งพิมพ์ที่เป็นวารสารดัชนีอ้างอิง หรือ Citation Index Journals (CIJ) จะได้เปรียบในการสมัคร
 • ต้องมีการสัมภาษณ์และประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร

Scholarship Link
 

Mickey Eduzones ชม 944 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES