ลบ แก้ไข

ทุนเรียนต่อป.โท-เอก เต็มจำนวน ที่มาเลเซีย ในด้านASEAN Tourism

 
ทุนเรียนต่อป.โท-เอก เต็ม

Taylor's University มอบทุน ASEAN Tourism Scholarship ให้ผู้สมัครจากประเทศสมาชิก ASEANสำหรับเรียนต่อป.โท-เอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ ASEAN Tourism โดยจะเน้นการวิจัยในหัวข้อ  ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) ที่ มาเลเซีย

Scholarship Awards