ลบ แก้ไข

Korea National University of Arts มอบทุนเรียนฟรีด้านศิลปะทุกแขนง

 


Korea National University of Arts เปิดโอกาสให้ผู้เรียนจาก 20 ชาติเอเชีย(รวมทั้งไทย) สมัครชิงทุน Art Major Asian (AMA) Scholarships ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท