ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 3726
Research Grants Council (RGC) of Hong Kong ให้ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกในสถาบันวิจัยระดับเวิร์ดคลาสในฮ่องกง จำนวนกว่า 250 ทุน ในห้วงเวลา 3 ปี(2020/2021academic year)เดทไลน์ในการสมัครเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3725
University of Torontoมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ในแคนาดากำลังเปิดรับนักเรียนต่างชาติที่จบมัธยมปลายนอกแคนาดาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ Faculty of Applied Science and Engineeringทุนมีมูลค่าสูงสุด 2...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3724
Universitas Muhammadiyah Yogyakartaหรือ UMY มหาวิทยาลัยอิสลามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอินโดนีเซียต้องการช่วยนักเรียนจากนานาชาติในการมาเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3723
University of Dundeeมหาวิทยาลัยท็อป 10 ในสหราชอาณาจักร เปิดโอกาสในการสมัครขอทุนอุดหนุนเรื่องค่าครองชีพ โดยเปิดรับทั้งผู้สมัครท้องถิ่น สหภาพยุโรป และจากนานาชาติ ในการเรียนหลักสูตร Bachelor degree in Accountancy,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3722
University of London กำลังเปิดให้ทุนสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มีความสามารถสูงในชื่อ 150 Global MBA Scholarships ประจำปีการศึกษา 2019-2020 เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 30% ผู้สนใจสามารถสมัครภายในเดทไลน์ 25 ธันวาคม ก่อตั้งมาแล้ว...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3721
Longwood Universityในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐเชิญนักเรียนต่างชาติสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)และชิงทุนค่าเรียนบางส่วนตลอด 4 ปี มูลค่ารวม ระหว่าง$4,000-$24,000เปิดรับใบสมัครถึง 1 ธันวาคม 2019 International...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3720
University of Canterburyมหาวิทยาลัยเก่าแก่ในประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศให้ทุนโปรแกรมHonors หรือMaster ในชื่อ F A Hayek Scholarship ในสาขา Economics หรือ PoliticalScience...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3719
สถาบันภาษา จุฬาฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนSEAMEO RELC Scholarships 2020 เพื่อเข้าศึกษาและฝึกอบรม ณ ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประเทศสิงคโปร์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3718
มูลนิธิโฟล์คสวาเก้นเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากนานาชาติในทุกสาขาวิชา ต้องเป็นผู้จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี โดยในแต่ละปีจะมีนักวิจัยได้รับทุน ระหว่าง 10-15ทุน เปิดรับใบสมัครไปถึง 10 ตุลาคม 2019 Freigeist...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3717
Oxfordได้เบอร์1 ติดต่อเป็นปีที่ 4 จากการประกาศผลการจัดอันดับล่าสุด(11ก.ย.2019) ประจำปี 2020 ของTimes Higher Education สถานบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมี 1,400 มหาวิทยาลัยจาก 92 ประเทศ ที่อยู่ในระบบพิจารณา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3716
Asia Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU)มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ (Education for International Understanding Photo Class EIU Photo Class)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3715
Concordia Collegeมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในMoorhead Minnesota,USA เปิดให้ทุน Merit-Based Awardแก่ผู้สมัครจากทั่วโลก เป็นทุนระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มูลค่าระหว่าง $21,000 to $27,000(สามารถต่ออายุทุนได้4ปี)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3714
Boston Universityให้ทุนแก่ทั้งผู้สมัครต่างชาติและท้องถิ่น ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนรวมถึงค่าประปฐมนิเทศและค่าธรรมเนียมภาคบังคับนิสิตปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมีสิทธิต่ออายุทุนตลอดโปรแกรม 4 ปี...