ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 4384
Victoria Doctoral Scholarships for International Students in New Zealand,2021 หรือทุนปริญญาเอกที่ Victoria University of Wellington ให้ทั้งแก่ผู้สมัครท้องถิ่นและจากทั่วโลก โดยทุกปีมีเดทไลน์ในการสมัครที่ 1 March, 1 July...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4383
Xiamen University ในมณฑลฝูเจี้ยนของจีนเสนอให้ทุนระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี แก่ผู้สมัครต่างชาติ(non-Chinese) เป็นทุนไม่จำกัดสาขา โปรแกรมสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาประจำปี 2021 เปิดรับใบสมัคร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4382
เชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20-35 ปี จากอาเซียนและติมอร์ เลสเต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือโครงการ2021 Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Future Workforce...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4381
Keio University เสนอให้ทุนแก่ผู้สมัครจากนานาชาติ เพื่อเรียน Global Information and Governance Academic (GIGA) Program โดยผู้สำเร็จคอร์สนี้จะได้วุฒิ Bachelor of Arts in Environment and Information Studies มหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4380
Association of Banksในสิงคโปร์เสนอให้ทุน DrGoh Keng Swee Scholarships for Asia Pacific Students in Singapore, 2021 ระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนชั้นยอดจากชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคที่กำหนด รวมทั้งไทย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4379
สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีแนวคิดในการเสริมสร้างความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทย เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4378
ช่วงนี้น้องๆต้องเรียนออนไลน์กันที่บ้านDr Kim Barbour อาจารย์ภาควิชาสื่อสารมวลชน จาก The University of Adelaide ออสเตรเลีย มีเคล็ดลับมาแนะนำน้อง ๆ เกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพค่ะ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4377
International Taught Master merit awards at Lincoln University, New Zealand สำหรับผู้เรียนจากต่างชาติที่ต้องการมาเรียนปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2020-2021 โดยมหาวิทยาลัยจะช่วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงสุด 10,000...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4376
นักศึกษาต่างชาติหลายคน ตั้งคำถามกับตัวเองในช่วงนี้ว่าควรจะรอ หรือยอมเรียนต่อทางออนไลน์กับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย? มาฟังนักศึกษาต่างชาติกลุ่มหนึ่ง แชร์ข้อดีในการเรียนออนไลน์กันค่ะ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4375
University international awards in Artificial Intelligence, UAE ที่Mohamed bin Zayed University ประจำปี 2021-2022 สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติที่จบมาในสาขาS.T.E.Mและต้องการต่อปริญญาโทหรือเอก โดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4374
Monash International merit awards in Australia, 2021 เป็นทุนหลักสูตรเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท(coursework)ที่Monash Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย(แคมปัสหลัก) ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4373
ปัจจุบันกระทรวงกิจการภายในออสเตรเลีย (Department of Home Affairs) มีนโยบายพิจารณาวีซ่านักเรียนตามปรกติ สำหรับผู้ยื่นวีซ่านอกประเทศออสเตรเลีย รวมถึงผู้สมัครวีซ่านักเรียนจากประเทศไทย แม้ว่ายังคงอยู่ในสถานการณ์โควิด 19...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4372
Fully-Funded Nanyang Undergraduate Scholarships in Singapore โอกาสเรียนฟรีผ่านทุนที่ Nanyang Technological University ประจำปี 2020-2021 โดยต้องเป็นผู้เรียนจากต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านการเรียนและบทบาทด้านผู้นำ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4371
Orange Knowledge Programme2021-22ดำเนินการโดย The Dutch Ministry of Foreign Affairsเป็นโปรแกรม Short courses และ masterโดยจุดมุ่งหมายของโครงการคือเพื่อช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4370
โครงการ U.S.-ASEAN Women's Leadership Academy for YSEALI ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครแล้ว! คณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำอาเซียนและองค์กรเพื่อสังคม Wedu ขอเชิญสตรีในแวดวงสาธารณสุขที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4369
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย แจ้งข่าวเมื่อ 5 มกราคม 2564 นักเรียนไทยสามารถขอทุนInternational Cooperation and Development Fund หรือ ICDF...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4368
หากคุณคือผู้ที่มีใจรักออสเตรเลีย มีทักษะด้านการออกแบบ และชื่นชอบการแข่งขัน เราขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดออกแบบบัตรแรบบิตใบแรกของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ส่งผลงานออกแบบ ในรูปแบบไฟล์ PDF...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4367
Academic merit awards ทุนที่ให้โดยRMIT Universityในออสเตรเลียแก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมการศึกษาในปี 2021 ทุกระดับ(ยกเว้น ELICOS และ Higher Degree by Research)โดยมีจำนวน 10 ทุน ๆ ละ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4366
โปรแกรมที่มุ่งขจัดอุปสรรคทางเศรษฐกิจที่ขวางกั้นการศึกษาของผู้สมัครผ่านทุนRotary Organization Global Scholarship, 2021 โดยองค์กรโรตารีช่วยเหลือทุนละ $30,000เป็นเวลา 1 ปี ของการเรียนระดับปริญญาโท และเอก เปิดรับสมัครถึง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4365
SMU undergraduate financial aid for ASEAN Students in Singapore หรือทุนที่Singapore Management Universityเป็นโอกาสของผู้เรียนที่มากความสามารถจากภูมิภาคอาเซียน ทุนครอบคลุมค่าเรียนตลอด 4 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 1 of 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS