ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 4466
Malaysia International Scholarship (MIS) for International Students in Malaysia, 2021 เป็นทุนโดยรัฐบาลมาเลเซียให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปเรียนระดับปริญญาโท เอก ที่มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนในมาเลเซีย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4465
University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ แจ้งให้ทุน International Excellence Scholarshipsแก่นักเรียนจากนานาชาติที่กำหนด(รวมทั้งไทย) ในการมาเรียนระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า รวมไปถึงโปรแกรมวิจัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4464
Northwestern Polytechnical Universityมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาชีพและมุ่งเน้นการวิจัยเพียงแห่งเดียวของประเทศจีนซึ่งกำลังพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาการบิน อวกาศและวิศวกรรมเทคโนโลยีทางทะเล...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4463
Victoria University of Wellingtonกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนมูลค่า$10,000แก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกที่มหาวิทยาลัยในสาขาเกี่ยวกับ Constitutional law, Human rights, International...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4462
โอกาสได้เรียนปริญญาโท ด้วยทุนเต็มจำนวน บวกค่าครองชีพ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และอื่น ๆ กับIndonesian Government KNB Scholarships for Developing Countries Students in Indonesia,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4461
University of Winnipeg มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดากำลังรับใบสมัครชิงทุนUniversity of Winnipeg President funding for World Leaders in Canada, 2021 กับนักศึกษาต่างชาติที่มีบุคลิกเป็นผู้นำ สมัครเรียนในคณะต่าง ๆ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4460
สาขามหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของออสเตรเลีย RMIT Universityในประเทศเวียดนามประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติที่สนใจมาเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2021-2022 โดยมีทั้งทุนค่าเรียน 50% และ 25%...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4458
Full funding for Non-Chinese Students at Xiamen University in China, 2021เป็นทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก โท และตรี สำหรับผู้สมัครต่างชาติ(non-Chinese) ทุนไม่จำกัดสาขา โปรแกรมสอนเป็นภาษาอังกฤษ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4457
ทุนปริญญาเอกที่ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ให้ทั้งแก่ผู้สมัครท้องถิ่นและจากทั่วโลก โดยทุกปีมีเดทไลน์ในการสมัครที่ 1 March, 1 July and 1...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4456
UQ PhD international awards in Advanced fMRI Techniques, Australiaเป็นทุนประจำปีการศึกษา 2021-2022 ในหลักสูตรด้านเทคนิค fMRI ขั้นสูงเพื่อศึกษาเยื่อหุ้มสมองของมนุษย์(Advanced fMRI Techniquesทุนมีมูลค่าปีละ $28,597...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4455
รัฐบาลอินเดียร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียและมหาวิทยาลัยนาลันทาจัดสรรทุนการศึกษาผ่านกองทุนความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย เพื่อให้ผู้สนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี ณ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4454
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2565...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4453
Maritime Engineering international awards at University of Tasmania, Australiaเป็นทุนเต็มจำนวนในส่วนของค่าที่พักนักศึกษาสตรีจากต่างชาติที่เดินทางมาเรียนทางด้านวิศวกรรมการเดินเรือทางทะเล หรือMaritime Engineering...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4452
สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 2565แก่นักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในระดับปริญญาตรี ปริญญาเอก สาขาต่าง ๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (อาทิ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4451
แอดิเลด เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของออสเตรเลียวันนี้ขอนำแหล่งทุนของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในเมืองแอดดิเลด...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4450
รัฐบาลออสเตรเลีย เปิดรับสมัครทุน Australia Awards สำหรับให้ข้าราชการไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ออสเตรเลียในปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 ทุน โปรแกรมนี้มีในสาขาทรัพยากรน้ำ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4449
Mohamed bin Zayed University แจ้งให้ทุนด้านArtificial Intelligenceระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2021-2022 สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติที่จบมาในสาขาS.T.E.Mโดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 15 เมษายน 2021...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4448
Lincoln University ยินดีให้ทุนTaught Master merit awards สำหรับผู้เรียนจากต่างชาติที่ต้องการมาเรียนปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2020-2021 โดยมหาวิทยาลัยจะช่วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงสุด 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4447
The Einstein Forum and the Daimler and Benz Foundation เสนอทุนการศึกษาสำหรับนักคิดวัยหนุ่มสาว(อายุต่ำกว่า 35ปี)ที่มีผลงานเด่นและจบปริญญามาทางด้านHumanities,Social Sciences หรือสาขาที่เกี่ยวกับ Natural...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4446
The United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS)สถาบันด้านการสอนและการวิจัยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น กำลังรับสมัครชิงทุนระดับปริญญาเอก ทางด้าน Sustainability Science...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 1 of 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS