ลบ แก้ไข

ทุนPhDเต็มจำนวนที่สวิส

 
ทุนPhDเต็มจำนวนที่สวิส
เชิญบัณฑิตปริญญาโทสมัครทุนเรียนต่อต่างประเทศ UBS scholarshipซึ่งเป็นทุนเรียนต่อต่างประเทศแบบเต็มจำนวนทั้งค่าเรียน และค่าครองชีพ เป็นเวลา 4 ปี ในการทำปริญญาเอกที่ Zurich Graduate School of Economics, University of Zurichประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดทไลน์สมัคร 31 ม.ค.2018
          University of Zurich (UZH, German: Universität Zürich) ตั้งอยู่ในกรุงซิริช ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีนักศึกษากว่า 26,000 คน โดยมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1833 ปัจจุบันมีการเรียนการสอน ใน 7 คณะหลักคือ Philosophy, Human Medicine, Economic Sciences, Law, Mathematics and Natural Sciences, Theology and Veterinary Medicine ที่นี่มีสาขาวิชาที่ให้เลือกเรียนกว้างขวางและมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาอื่นใดในประเทศ
         ทุน UBS Center Full Scholarships for International Students in Switzerland, 2018 เปิดรับนักศึกษาจากนานาชาติทั่วโลกไม่จำกัดสาขา โดยผู้สมัครต้องมีผลงานกรเรียนที่ผ่านมาในระดับยอดเยี่ยม และผู้ที่มีการเขียนแผนงานวิจัยที่ดี ผู้ได้ทุนจะมีอิสระในการเลือก supervisorและไม่มีข้อบังคับในเรื่องเงื่อนเวลาของการสำเร็จCourse Work และ ปริญญาเอก สถาบันจะสนับสนุนนักศึกษาเกี่ยวข้องกับส่วนการสอนในสาขาที่ตนเองสนใจเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการสอนให้ดี
         ทุนนี้เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลกไปจนถึงเดทไลน์ January 31, 2018โดยทุนครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี สนับสนุนทั้งค่าครองชีพ และค่าเรียนทั้งหมด โดยค่าครองชีพให้เป็นเงินจำนวน  CHF 42’500ต่อปี
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากทั่วโลก และมีผลการเรียนระดับยอดเยี่ยม
-สมัครเข้าศึกษากับZurich Graduate School of Economicsก่อนสมัครขอทุน
-สนใจในสาขาเกี่ยวข้องกับUBS International Center of Economics in Societyจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ผู้มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีหลักฐานรับรองความสามารถด้านนี้ตามที่สถาบันกำหนด
          ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครในระบบออนไลน์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง..,
Online Application
Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 5,593 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES