ลบ แก้ไข

ทุนที่U. of Petroleumในจีน

 
ทุนที่U. of Petroleumในจ
China University of Petroleumแจ้งให้ทุน Shandong Provincial Governmentแก่ผู้สมัครต่างชาติที่สมัครเรียนโปรแกรม long-term non-degree, bachelor’s degree, master’s degree และ doctoral degree programmeโดยเปิดรับใบสมัครถึง 1 กรกฎาคม 2018
        ทุนที่ให้โดยรัฐบาลของมณฑลชานตงมีวัตถ