ลบ แก้ไข

ทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561

 
ทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 256
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับใบสมัครชิงทุนการศึกษาออสเตรเลีย อะวอร์ดส - เอนเดเวอร์ ( Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2561 (เพื่อไปศึกษาในปี 2561) นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจชาวไทยสามารถสมัครได้แล้วนับตั้งแต่วันนี้
             ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเทศ โดยมอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถจากทั่วโลก ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่จำกัดสาขาวิชาและอายุของผู้สมัคร
           โดยทุนจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
-ทุนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
-ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
-ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Scholarships)
-ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive Fellowships)
          ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour
 
Applications for the 2018 round of the Endeavour Scholarships and Fellowships are open
The 2018 Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships is currently open for applications online. Thai scholars, researchers, students and professionals are encouraged to apply.
The Australian Government’s internationally competitive, merit-based Endeavour Scholarships and Fellowships provide opportunities for citizens around the world to undertake study, research and professional development in Australia. The program is open to all fields of study. There is no age limit for applicants. Applications are open in four categories:
• Endeavour Postgraduate Scholarship
• Endeavour Research Fellowship 
• Endeavour Vocational Education and Training Scholarship
• Endeavour Executive Fellowship
Applications for the 2018 program close on Friday 30 June 2017. Further information is available at https://internationaleducation.gov.au/endeavour
 
 

somkiat tiantong ชม 265,425 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES