ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยที่Loughborough,UK

 
ทุนวิจัยที่Loughborough,
Loughborough University มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่ market town of Loughborough, Leicestershire, in the East Midlands of Englandเสนอให้ทุน Dean’s Award for Excellence แก่ผู้สมัครต่างชาติ เป็นทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย 50%
          ทุนเหล่านี้จะมอบให้กับนักศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการวิจัยหรือมีความหลงใหลในแนวคิดเกี่ยวกับการค้นคว้าทางด้านนวัตกรรม รวมถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงด้านวิชาการ และผู้ที่มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนด้านการวิจัยทางวิชาการและนำประโยชน์ของการวิจัยสู่สังคม
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาต่างชาติ
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาวิจัย(ทั้งแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข)ในหลักสูตร MRes
-ผู้ได้ทุนจะไม่อยู่ใต้เงื่อนไขที่ต้องทำปริญญาเอกหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แต่จะมีการสนับสนุนและคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการทำเช่นนั้น
-มหาวิทยาลัยใช้คุณสมบัติคะแนนภาษาอังกฤษของ IELTS เป็นมาตรฐาน ที่ระดับคะแนนรวม 6.5 และได้ 6.0 ในแต่ละองค์ประกอบ(อ่าน เขียน ฟังและพูด) บางคณะอาจต้องใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงกว่านี้
         ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายในเดทไลน์ 31 กรกฎาคม 2018
Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 1 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES