ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่Griffith U.ออสเตรเลีย

 
ทุนป.ตรีที่Griffith U.ออ
Griffith Universityมหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเสนอให้ทุน International Undergraduate Excellence Scholarships ในหลายสาขาแก่ผู้สมัครที่มีสัญชาตินอกเหนือออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ เป็นทุนมูลค่า $10,000
        เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐยุคใหม่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย โดยGriffith Universityก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1971 เปิดสาขาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรกในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Environmental science) และเอเชียศึกษา(Asian studies)
        ในการให้ทุนล่าสุดมีการขยายสาขามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเปิดรับทางด้าน Bachelor of Medical Science, Bachelor of Oral Health in Dental Science, Bachelor of Oral Health in Dental Technology, Bachelor of Exercise Science, Bachelor of Nutrition and Dietetics, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Science Advanced with Honours
         ผู้สมัครจากนอกออสเตรเลียต้องแสดงหลักฐานทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ที่กำหนดเพื่อสามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ โดยมูลค่าทุนที่ให้รวม 10,000 เหรียญออสเตรเลีย เป็นทุนบางส่วนที่ใช้ในการหักลดค่า Tuition fees เท่านั้น โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ๆ ละ 5,000 เหรียญ  ใน 2 ภาคการศึกษาแรกของโปรแกรม
           สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-จบมัธยมปลายและมีเกรดเฉลี่ยตามที่กำหนด
-สมัครเรียนกับ Griffith University โดยมีผลการเรียนที่ผ่านมาและคุณสมบัติเหมาะสมตามโปรแกรมที่ทุนที่กำหนด รวมถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
-เป็นผู้มาศึกษาต่อที่นี่เป็นครั้งแรก
-ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ในกำหนดเดทไลน์ 30 มิถุนายน 2017 โดยเริ่มเรียน 30 ตุลาคม 2017 สามารถส่งใบสมัครทางอีเมล์หรือไปรษณีย์ก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้..,
Application Form
Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 53,712 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES