ลบ แก้ไข

ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อโท-เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับม.ในอาเซียน ที่เข้าร่วม

 
ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อโท-เ

AUN/SEED-Net มอบทุนให้นักศึกษา บุคลลามหาวิททยาลัย  หรือผู้ที่สนใจ ที่endorse โดย สถาบันที่เป็นสมาชิก ซึ่งเป็นทุนสำหรับหลักสูตรระดับป.โทและเอก สาขาต่างๆที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ในญี่ปุ่น


Field of Study

 Electrical and Electronics Engineering (EEE)
Chemical Engineering (ChE),
Energy Engineering (EneE),
Natural Disaster (ND),
Civil Engineering (CE),
Geological and Geo-Resource Engineering (GeoE),
Mechanical and Manufacturing Engineering (MEManuE),
Environmental Engineering (EnvE),
Materials Engineering (MatE)
Computer and Information Engineering (CIE)


Scholarship Awards

 • ค่าเรียน
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าย้ายถิ่นฐาน
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

Eligibility

 • ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรรุ่นเยาว์ที่มหาวิทยาลัยส่งมา หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา ที่มุ่งหวังในการทำงานเป็นบุคลากรของคณะประจจำมหาวิทยาลัยที่ส่งมาเข้าร่วม
 • ผู้สมัครท่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติ ในการสมัคร จากมหาวิทยาลัย(สมาชิก)ในประเทศของตน ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษา ต้องกลับมาเป็นบุคลากรของทางสถาบัน
 • ผู้สมัครต้องมีวุฒิป.ตรีในด้านเกี่ยวกับวิศกรรมศาสตร์ หรือ ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเริ่มโปรมแกรมนี้
 • อายุต่ำกว่า 30 ปี ในเวลาที่สมัคร
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ (ญี่ปุ่น)

Application Form

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2560

Scholarship Link

 

Mickey Eduzones ชม 109 ครั้ง

<