ลบ แก้ไข

GMAT คืออะไร ?

 
GMAT คืออะไร ?

GMAT คืออะไร ?

GMAT ย่อมาจาก 
Graduate Management Admission Test 
หรือคะแนนการวัดระดับความสามารถของผู้ที่ต้องการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก) ในด้านบริหารธุรกิิจ

 

GMAT แบ่งเป็น 3 ส่วน

 1. การเขียน (Analytical Writing Assessment)
 2. คณิตศาสตร์ (Quantitative)
 3. ภาษาอังกฤษ (Verbal) ข้อสอบการเขียน (AWA)


Analytical Writing Assessment การขียนจะมี 2 ลักษณะ

 1. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Issue)
 2. การเขียนเพื่อแสดงวิจารณ์บทความ (Argument) ผู้เข้าสอบจะมีเวลา 30 นาที ในการเขียน essayQuantitative Sectionมี 37 คำถาม ใช้เวลา 75 นาที

เโจทย์เลขแบบ multiple-choice มีรูปแบบลักษณะ ดังนี้

 1. Problem Solving 24 ข้อ
 2. Data Sufficiency 13 ข้อ

Verbal Sectionมี 41 คำถาม ใช้เวลา 75 นาที


ข้อสอบภาษาอังกฤษ (Verbal)  จำนวน 41 รูปแบบลักษณะ ดังนี้

 1. Reading Comprehension 14 ข้อ
 2. Critical Reasoning 14 ข้อ
 3. Sentence Correction 13 ข้อ


เรามาดูมหาวิทยาลัยไหนบ้างในโลก ที่รับผล GMAT ในการเรียนต่อ Graduate Business Programs (LINK)


 

Mickey Eduzones ชม 944 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES