ลบ แก้ไข

Lakehead University มอบทุนเรียนต่อป.ตรี ที่ Canada

 


Lakehead University มอบทุน Undergraduate Entrance Scholarships สำหรับผู้สมัครต่างชาติที่กำลังสมัครเข้าเรียนต่อป.ตรีหรือต้องการโอนหน่วยกิตมาเรียนต่อป.ตรี ที่ Lakehead University ,Canada  ในปีการศึกษา 2018

Field of Study
ตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ Link


Scholarship Awards

Eligibility
- ผู้สมัครที่ไม่ถือสัญชาติ Canadian
- สำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย หรือโอนหน่วยกิตมาจากมหาวิทยาลัยต่างชาติ
- คะแนนการวัดระดับทางภาษา (English Language Requirement)
- ดำเนินการสมัครเข้าเรียนต่อจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนโดยอัตโนมัติ (ไม่มีใบสมัครขอรับทุนแยก)
- สามารถขอรับทุนใหม่ได้ในแต่ละปี(ยกเว้นทุนประเภทที่ 3)
Scholarship Link

 
 

Mickey Eduzones ชม 1,073 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES