ลบ แก้ไข

SHARE Scholarship ทุนเรียนต่อ 1 เทอม ที่ มหาวิทยาลัยใน EU หรือ ASEAN

 
SHARE Scholarship ทุนเรี

EU ร่วมกับASEAN  มอบทุน SHARE จำนวน 500 ทุน เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาระดับสูงให้นักศึกษาป.ตรี ของมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน  ให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศ EU หรือ ASEAN เป็นระยะเวลา 1 เทอม ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2017 -สิงหาคม 2018 

          ทุนSHARE มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้สมัครได้เข้าเรียนทุกหลักสูตร ในต่างประเทศ โดยคอร์สที่เลือกต้องใข้หลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  ยังได้รับหน่วยกิต และสามารถใช้เทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศของตน

Scholarship Award
- ทุนครอบคลุมค่าเรียน
- ค่าใช้จ่าย/ค่าครองชีพ รายเดือน
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
- ประกันสุขภาพ
- ค่าใช้จ่ายในการตั้งถิ่นฐานที่อยู่
- อุปกรณ์การเรียน
- ค่าVisa

Eligibility
- ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน ASEAN ที่ดำเนินการเรียนไปแล้วอย่างน้อย 2 เทอม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาจาก ประเทศ Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar และ Cambodia
- ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
- ผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการต้องมีหลักฐานการวัดระดับทางภาษา
How to Apply
นักศึกษาควรสมัครผ่านระบบการสมัครทุน SHARE ทางออนไลน์ บนเว็ปไซต์หลักของทุน โดยจะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

  • จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ  (หลักสูตรที่เลือกต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านั้น)
  • จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยในประเทศของตน
  • Transcript (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
  • รูปถ่ายปัจจุบัน(ขนาดเท่ารูปถ่ายpassport)

Scholarship Announcement


Application Form

หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

Scholarship Link 

Mickey Eduzones ชม 2,562 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES