ลบ แก้ไข

Leiden University มอบทุน LExS เรียนต่อป.โท ที่ เนเธอร์แลนด์

 
Leiden University มอบทุน

Leiden University มอบทุน Leiden University Excellence Scholarship Programme (LExS)
ให้นักศึกษาต่างชาติ non-EU/EEA ที่กำลังจะลงทะเบียนเรียนต่อป.โท ที่ Leiden University,์ Netherlands ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2018 

Fields of Study(Link)
หลักสูตรป.โท 
MA, MSc ทุกสาขาวิชา และ LLM  Advanced Studies in Air & Space Law เท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนเรียนในช่วง Feb 2018 
ยกเว้นด้านดังต่อไปนี้ (ที่สามารถลงเรียนได้ในช่วง sep 2017 เท่านั้น)

 • Master of Laws: Advanced Studies in Air & Space Law 
 • Master of Laws: Advanced Studies in European & International Business Law  
 • Master of Laws: Advanced Studies in International Tax Law  
 • Master of Laws: Advanced Studies in Public International Law  
 • Master of Laws: Advanced Studies in International Civil & Commercial Law  
 • Master of Laws: Advanced Studies in Law & Digital Technologies 
 • Master of Laws: Advanced Studies in European Tax Law 
 • Master of Laws: Advanced Studies in European & International Human Rights Law 
 • Master of Laws: Advanced Studies in International Children's Rights 
 • Master of Laws: Advanced Studies in Law and Finance  
 • MSc in International Relations & DiplomacyScholarship Awards

ทุน 
LExS แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ค่าเรียนมูลค่า € 10.000  หรือประมาณ 395,500 บาท
•  ค่าเรียนมูลค่า   € 15.000   หรือประมาณ   593233 บาท
• ค่าเรียนทั้งหมด ยกเว้น ค่าธรรมเนียม ค่าเรียนตามกฎหมาย


Eligibility
- นักศึกษาต่างชาติ non-EU/EEA สามารถสมัครได้
- มีผลการเรียนดี ในด้านที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียนต่อ 
- ผู้สมัครที่ไม่ถือว่าซ่า EU/EEA  และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนภายใต้ระบบทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมของเนเธอร์แลนด์
- นักศึกษาที่ได้รับทุน LExS จะต้องปฏิบัติตาม และยืนยันข้อตกลงด้วยลายลักษณ์อักษร Rules and Regulations   แนบส่งไปก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษาHow to Apply
- กรอกใบสมัคร online application เข้าเรียนต่อที่ Leiden University
- อัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้ required documents
- ชี้ให้ชัดเจนว่าต้องการที่จะสมัครทุน LExS ที่หน้าเพจทุนและหากต้องการสมัครเรียนต่อป.โท หลายหลักสูตร ต้องสมัครขอทุนแยกกันทั้งหมด
- อัพโหลด motivation letter สำหรับทุน LExS ที่หน้าเพจทุน
- ส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ (Online Application)
- ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร € 100
- คณะกรรมการคัดเลือกของคณะที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบใบสมัคร (นักเรียนจะได้รับการคัดเลือกจากผลงานทางวิชาการ)

- ผู้สมัคร LExS ทุกคนจะได้รับแจ้งจากแผนกทุนการศึกษาของStudent Educational Affairs เกี่ยวกับผลของขั้นตอนการคัดเลือก
หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2560

  

Mickey Eduzones ชม 1,123 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES