ลบ แก้ไข

GRE คืออะไร ? จำเป็นแค่ไหนในการเรียนต่อนอก ?

 
GRE  คืออะไร ?  จำเป็นแค

GRE  คืออะไร?

GRE หรือ
 Graduate Record Examination 
โดย GRE เป็นการสอบสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ยกเว้น Business School หากต้องการเรียนต่อ MBA ส่วนใหญ่ต้องการGMAT มากกว่า แต่ในบางมหาวิทยาลัยสามารถยื่น GRE แทนได้

GRE แบ่งเป็น 2 แบบดังนี้


1.General Test ข้อสอบนี้วัดความสามารถในการใช้เหตุผลและภาษา ประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
- Quantitative
- Verbal Reasoning
- Analytical Writing

2.Subject Test เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในวิชาเฉพาะทาง ปัจจุบันมีข้อสอบ GRE Subject Test  ซึ่งสามารถเลือกสอบสาขาเฉพาะทาง ดังนี้
- Biochemistry, Cell and Molecular Biology
- . Biology
- Chemistry
- Computer Science
-  Literature in English
-  Mathematics
-  Physics
-  Psychology


 

การสอบ GRE สามารถสอบได้ทั้งแบบ Computer-Based Test และ Paper-Based Test

– การสอบแบบ CBT สามารถสอบได้ที่อาคารมณียา ชั้น 6 (Test Center Code: 8481)
– การสอบแบบ PBT สามารถสอบได้ที่จ.เชียงใหม่ (10956)
– ศูนย์สอบเฉพาะ Subject Test (PBT) อยู่ที่่ International School Bangkok (10130) และ Ruamrudee International School (10045) 

Mickey Eduzones ชม 863 ครั้ง