ลบ แก้ไข

CEFR จำเป็นในการเรียนต่อระดับสูงในยุโรป ?

 
CEFR จำเป็นในการเรียนต่อ

Common European Framework of Reference for Languages คืออะไร?
จำเป็นในการเรียนต่อระดับสูงในยุโรป หรือไม่ ?

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
           หรือ กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือมาตรฐานสากลที่ใช้วัดระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ซึ่ง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป (ใช้เทียบในการเรียนต่อระดับสูงในหลายประเทศในยุโรป)  

Chart เทียบคะแนนกับการสอบอื่นๆ


 

Mickey Eduzones ชม 759 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES