Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,788 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,808,431 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

SUT Educational Support Fund for International Students in Australia,2021 เป็นทุนที่ให้โดยThe Society for Underwater Technology  หรือSUT สำหรับผู้เรียนทุกสัญชาติที่มีความสามารถสูงโดยไม่จำกัดอายุ ในการเรียนระดับปริ...
University of Alberta International Student Scholarship in Canada เป็นทุนเพื่อเรียนโปรแกรมปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) เปิดรับผู้สมัครเรียนที่มาจากนานาชาติ โดยทุนมีมูลค่า $9,000ผู้สนใจสมัครภายในเดทไลน์ 1 มีนาคม 2021  ...
Victoria University ประเทศออสเตรเลียแจ้งให้ทุนแก่ผู้เรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับ Undergraduate หรือ Postgraduate coursework ของปีการศึกษา 2021-2022 ในหลากหลายสาขาที่กำหนด โดยทุนช่วยลดค่าเรียน 20%ใน 2 ภาคการศึกษาแร...
WMO Program 2021 โครงการทุนที่ตั้งขึ้นโดย World Meteorological Organization (WMO) MOE of China เพื่อสนับสนุนผู้เรียนจากต่างชาติที่มีสุขภาพดี มาศึกษาวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา(meteorology) ในมหาวิทยาลัยของจีน โดยเป็นทุนร...
Maastricht Universityมหาวิทยาลัยที่มีภาพความเป็นนานาชาติมากที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังให้ทุนเต็มจำนวนประจำปีการศึกษา 2021-2022 สำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มาจากนอกสหภาพยุโรป เป็นทุนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่า &e...
University of Tasmania มหาวิทยาลัยที่อยู่บนเกาะใต้ของออสเตรเลียยินดีให้ทุนเต็มจำนวนในส่วนของค่าที่พักนักศึกษาสตรีจากต่างชาติที่เดินทางมาเรียนทางด้านวิศวกรรมการเดินเรือทางทะเล หรือMaritime Engineering international awar...
MälardalenUniversity 1 ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในประเทศสวีเดน กำลังให้ทุนที่ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่นักศึกษาต่างชาตินอกEU/EEA เพื่อมาเรียนระดับปริญญาโท ในหลากหลายสาขาที่เน้นไปเรื่องการวิจัยสิ่งแวดล้อม  &nb...
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอให้ทุนแก่ครูไทยที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี สมัครรับทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูในหลักสูตร “Teacher Trai...
Waseda University ภูมิใจเสนอทุนการศึกษาเกียรตินิยม จำนวน 5 ทุน(ช่วยเดือนละ ¥48,000)แก่นักเรียนต่างชาติ  เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนจากนานาชาติได้รับปริญญาตรี(โปรแกรมภาษาอังกฤษ)ในประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครถึงเ...
Australian National University เชิญสมัครชิงทุนMaster of Science (Advanced) in Astronomy and Astrophysics international awardsหรือทุนทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โดยทุนนี้ให้โดยResearch School of Astronomy and A...
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564  โดยมีทุนหลากหลายประเภทกว่าสามร้อยทุน ทั้งประเภทสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบ...
น้องๆ นักศึกษาปี 3-4 คนไหนสนใจอยากฝึกงานกับสถานทูตสหรัฐฯ ช่วงนี้U.S. Embassyเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีตำแหน่งให้เลือกสมัครมากมาย          &n...
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับรางวัล UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences ประจำปี 2564              &...
University of Oulu มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศฟินแลนด์ แจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครจากต่าง ชาติประจำปีการศึกษา 2021  เป็นส่วนลดค่าเรียนมูลค่า 50% และ75%ระดับปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) ระยะเวลา 2 ปี โดยเปิดรับใ...
สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่าในปีการศึกษา 2564 (2021) รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate I...
Page 8 of 120 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last