Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,623 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,682,532 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

The Northwestern Polytechnical University President programเป็นโปรแกรมทุนระดับปริญญาตรี โท และเอกโดย Northwestern Polytechnical Universityมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาชีพและมุ่งเน้นการวิจัยเพียงแห่งเดียวของประเทศจีนซึ่งกำลังพั...
Dalarna programs for International Students in Sweden, 2020 เป็นทุนที่Dalarna Universityมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสอยู่ที่เมืองFalunและBorlängeสำหรับผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี-โท ...
Bond University เปิดให้ทุนInternational Undergraduate Excellence Scholarships แก่ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากต่างชาติ โดยต้องได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน มูลค่า 25% ของโปรแกรมต่าง ๆ ยกเว้นสาขาด้...
 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) จะมาพูดเกี่ยวกับโอกาสในการสมัครขอทุนการศึกษา และการช่วยเหลือที่มีให้กับนักเรียนไทยที่ได้รับทุนเมื่อไปเรีย...
University of New South Wales มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในประเทศออสเตรเลียเชิญนักศึกษาต่างชาติที่จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สมัครชิงทุนป.โทUNSW Art & Design International funding for Internatio...
Foundation for Lugano Faculty of USI แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์กำลังมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาโทภายใน Faculties of Economics, Communication Sciences, and Informatics ของUniversity o...
ANU University Research Scholarships for International Students in Australia, 2020เปิดรับผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาเอก ประจำปี2020-2021ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยเหลือแทบทุ...
RMIT University ประเทศออสเตรเลียกำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติและท้องถิ่นชิงทุน Research Stipend Scholarships for International in Australia ระดับปริญญาโทและเอก โดยพิจารณาจากความเยี่ยมยอดทางวิชาการ ประสบการณ์และผลงานตีพิ...
Hohai University มหาวิทยาลัยวิจัยในหนานจิงประเทศจีน ภายใต้เขตอำนาจโดยตรงของกระทรวง ศึกษาธิการของจีนยินดีสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ ในการมาศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาเกี่ยวกับhydro-environment area  ทุนครอบคลุมค่...
เชิญนักเรียนที่มีผลงานระดับมัธยมปลายดีเด่น สมัครชิงทุนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ Curtin University Dubaiมหาวิทยาลัยสายเลือดออสเตรเลียที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ ทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการศึ...
โครงการVoice of Water(VOW) เชิญคนมีสัญชาติและอาศัยอยู่ในภูมิภาคอาเซียนส่งเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ(สูงสุดไม่เกิน 60 คำ) ในหัวข้อ"สิ่งที่น้ำมีความหมายกับคุณ" ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับรางวัลเกี่ยวกับ Netflixเปิด...
University of Lethbridgeมหาวิทยาลัยในมณฑลอัลเบอร์ตาของแคนาดา ประกาศให้ทุน SGS Dean’s funding for International Students in Canada 2020แก่นักศึกษาของทั้งแคนาดาและนานาชาติเพื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ...
University of Dubai ในประเทศสหรัฐอาหรับ อิมิเรสต์ แจ้งให้ทุนสนับสนุนนักเรียนจากนานาชาติที่มี ความสามารถสูง ในการมาเรียนระดับปริญญาตรีที่นี่ โดยเป็นทุนบางส่วนช่วยเหลือตลอดหลักสูตร เปิดรับ ใบสมัครตลอดทั้งปี  &nbs...
University of Guelph มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในแคนาดา กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้เรียนระดับปริญญาเอกจากทั้งในและต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ในสาขาsocial sciences and humanities, natural sciences and engineeringและสาขาที...
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universityหรือ OISTเสนอให้ทุนวิจัยปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติที่จบปริญญาตรีและโท หรือเทียบเท่า และมีความสนใจในการทำวิจัยด้านวิทย...
Page 8 of 109 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last