Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 461 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 705,816 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Rollins Collegeเชิญสมัครชิงทุนโปรแกรมบริหารธุรกิจ MBA International Student Scholarships โดยเป็นทุนมีมูลค่าเต็มจำนวนและบางส่วนของค่าเรียน ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาตินอกเหนื่อจากสหรัฐ เดทไลน์รับใบสมัคร July 1, 2018 for...
Bayer Foundationเสนอโครงการทุนการศึกษาระหว่างประเทศสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการแพทย์แก่นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่จากประเทศเยอรมนีที่ประสงค์จะศึกษาหรือทำโครงการวิจัยต่างประเทศหรือให้กับนักศึกษาต่างชาติ/ผู้เชี่ยวชาญรุ่...
L’Oréal Foundation ร่วมกับ องค์การยูเนสโกภายใต้กรอบความร่วมมือ For Women in Science จะรับสมัครและคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์หญิงเพื่อรับรางวัล L’Oréal-UNESCO For Women in S...
รัฐบาลแคนาดาให้ทุนโปรแกรม Banting Postdoctoral Fellowship ในสข Health research, Natural sciences and/or engineering and Social sciences and/or humanities แก่ผู้สมัครทั้งในแคนาดาและต่างประเทศ  โดยผู้สมัคร...
Jinggangshan University มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่มณฑลเจียงซีของสาธารณรัฐประชาชนจีน เชิญนักเรียนต่างชาติสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรี Civil Engineering Undergraduate Programและทุนโปรแกรมภาษาจีน Chinese Language Programs (no...
เชิญสมัครขอรับทุนการศึกษาของ Kharazmi University มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอิหร่านโดยทุนมีวัตถุประสงค์ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาทุนมีหลายแบบระด...
University of Sussexมหาวิทยาลัยทางตอนใต้ของอังกฤษแจ้งให้ทุนSussex Future Leaders Master Scholarship in Engineering, 2018 มูลค่า £10,000ในการเรียนปริญญาโทเต็มเวลาที่ Department of Engineering โดยเปิดรับเฉพาะนักศึก...
The World Academy of Sciences (TWAS)มอบโอกาสให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากชาติกำลังพัฒนาที่ประสงค์จะทำวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ(Physical sciences)ในหน่วยงานและห้องปฏิบัติการของNational C...
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานขอเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ 3rd International Children’s Art Competition หัวข้อ “The Magic of Friendship” ภายใต้หัวข้อย่อย “My Dre...
Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University ซึ่งตั้งอยู่ที่ Odisha, India กำลังเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติที่กำหนด(รวมทั้งไทย) สมัครรับทุนการศึกษาอาชีพระดับสูง ในสาขาต่าง ๆ ที่มีสอนที่มหาวิทยาลัย โดยท...
University of Gdanskประกาศให้ทุนประจำปี 2018-2019แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ เพื่อเดินมาทำวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยเป็นทุนที่ช่วยเหลือด้านค่าเรียน(tuition fee refund)และเงินเดือน ๆ ล...
มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อชิงทุน Dean’s International postgraduate research scholarshipsเพื่อทำวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนมีจำนวนจำกัด ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแ...
โอกาสในการสมัครไปโครงการประชุมเยาวชนนานาชาติที่เกาหลีใต้มาแล้ว เปิดรับเยาวชนทั่วโลก อายุระหว่าง 18-26 ปี ร่วมรายการ The4th Industrial Revolution with Youth : Life in the Future งานจัด 17-23 สิงหาคม ผู้ผ่านการพิจารณาจะไ...
University of West London กำลังเปิดให้ทุนinternational ambassador scholarships มูลค่า £5,000 จำนวน 50 ทุน แก่ผู้สมัครต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) โดยผู้สมัครต้องมีผลการเร...
Tianjin University International Student Scholarship for non-Chinese students เปิดให้ทุนไม่จำกัดสาขาตั้งแต่ปริญญาตรีไปถึงปริญญาเอกสำหรับผู้สมัครต่างชาติแล้ว มีทั้งทุนค่าเรียนเต็มจำนวน ช่วยเหลือทั้งเงินเดือนและที่พัก อี...
Page 8 of 31 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last