Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,788 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,808,431 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Bond Universityมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่Robina, Gold Coast, Queensland, Australiaกำลังเปิดสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2021-2022 สำหรับผู้มาจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน ...
องค์การยูเนสโกประกาศมอบรางวัล UNESCO-Japan Prize on ESD ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล ให้กับสถาบัน องค์กร หรือบุคคลที่จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Develo...
คุณเป็นผู้หญิงที่วางแผนไปเรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ที่อเมริกาหรือเปล่า?มาเรียนรู้วิธีเลือกมหาวิทยาลัย การสมัครขอทุนการศึกษา และวิธีการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานจากผู้เชี่ยวชาญผู้หญิง ฟังข้อมูลจากตัวแทนมหาวิทยาลัย นักศึกษ...
University of New England ประเทศออสเตรเลียเสนอให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรีและโท ในรูปแบบที่พักพร้อมบริการความสะดวกครบครับ มูลค่าประมาณ $11,000ในห้วง 2 ภาคการศึกษา ภายใต้เงื่อนไข อายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องได...
สถานทูตสหรัฐฯ และโครงการYoung Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ขอเชิญเยาวชนและผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 23 ถึง 35 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Ocean Jobs for Sustainable Futures ซึ่งจะจัด online ระหว่างวันที่ 7-14 ...
สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯแจ้งข่าว Ernst Mach – ASEA-UNINET Short-term Research Grant ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่เปิดรับผู้จบปริญญาเอกจากชาติอาเซียนคือ Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Thailand,...
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในสาธารณรัฐตุรกีมีกำหนดจะจัดการแข่งขัน TEKNOFEST ครั้งที่ 4 โดยเปิดรับเยาวชนจากทั่วโล...
University of Padua โดยDepartment of Physics and Astronomy (DFA) ยินดีให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ เป็นทุนปริญญาโทที่เน้นสาขาAstrophysicsand cosmology, and physics of data ทุนเป็นเงินช่วยเหลือ €8,000.00 ต่อปี เปิดรับ...
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา คปก. ที่สนใจศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส สมัครขอรับทุนเสริมแก่นักศึกษา คปก. เพื่อไปศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส  &nbs...
มหาวิทยาลัย Griffith เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในรัฐควีนส์แลนด์ตะวันออกเฉียงใต้บนชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย ประกาศให้ทุน International Student Excellence Scholarshipsแก่ผู้สมัครเรียนจากต่างชาติ ทุนมีมูลค่า 25%ของค่าเ...
Tokio Marine Kagami Memorial Foundation กำลังเปิดให้ทุนประจำปี 2021-2022 แก่ผู้สมัครจากชาติสมาชิกอาเซียน เป็นเงิน เดือนละ ๆ  ¥180, 000ในการมาศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาต่าง ๆ ที่ University of Tsu...
Singapore Management University แจ้งให้ทุนแก่ผู้เรียนในภูมิภาคอาเซียน ในการมาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2021-2022 ทุนครอบคลุมค่าเรียนตลอด 4 ปี รวมทั้งมีเงินให้ปีละS$5,800โดยผู้สมัครต้องมีผลงานวิชาการที่โดดเด่น...
ชมรมเทคโนโลยีใต้น้ำในออสเตรเลียแจ้งให้ทุนด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนที่มีความสามารถสูงโดยไม่จำกัดอายุและสัญชาติ ในการไปเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เปิดรับใบสมัครถึง 30 มิถุนายน 2021  ...
Auckland Law School ของUniversity of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์แจ้งกำลังเปิดให้ทุนปริญญาโทแก่ผู้สมัครจากทั่วโลกที่ลงทะเบียนเรียนทางด้านLaws, Legal Studies and Taxation Studiesทุนมูลค่า $10,000โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กำห...
 Asia Pacific University มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศญี่ปุ่นประกาศให้ทุนAPU Tuition Reduction funding for the academic session 2021-22 แก่นักเรียนต่างชาติในการมาเรียนปริญญาตรี โดยทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 30%, 50%...
Page 3 of 120 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last