Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,464 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,569,525 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

การแข่งขันประกวดสร้างภาพยนตร์สั้น 2020 CineSpace Short Film Competitionร่วมดำเนินการโดย NASA กับ Houston Cinema Arts Societyเปิดรับเยาวชน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ที่ใจรักในการทำหนังสั้นจากทั่วโลก ชิงเงินรางวัลรวมถึง $26,0...
The Utbildning.se, Dagens IndustryและStockholm School of Economics ประเทศสวีเดนแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติ เป็นทุนMBAเต็มจำนวนหรือ Full tuition fee of SEK 495.000 + VATโดยต้องจบระดับปริญญาอย่างน้อย 3 ปี และมีประสบการ...
UniSA University President’s Scholarships (UPS) for International Students in Australia, 2020ทุนวิจัยที่ University of South Australiaพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานวิจัย โดย...
David Johnston – Lebovic Foundation International Experience Awards in Canada University of Waterloo มหาวิทยาลัยวิจัยในแคนาดาเป็นทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามูลค่า $2,500 , $2,500 to $5,000 and $10,000  ...
ไม่ต้องบินต่างประเทศโดยทำการวิจัยอิสระในประเทศของผู้สมัครสำหรับทุนที่ให้โดยWellcome Trust องค์กรการกุศลด้านการวิจัยชีวการแพทย์ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ซึ่งกำลังเปิดรับนักวิจัยจากชาติที่มีรายได้รับดับปานกลาง(รวมทั้งไทย)ส...
MOFA Taiwan Fellowship for Foreign Researchers, 2020เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อมอบให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการต่างชาติที่สนใจทำการวิจัยที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาการต่าง...
International Undergraduate Excellence Scholarships at Bond University in Australia,2020 เปิดสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน มูลค่า 25% ของโปรแกรมต่าง ...
ทุนKAAD  for Developing Countries’ Students in Germany,2020 เปิดรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) ในการไปเรียนระดับปริญญาโท เอก และทำโครงการวิจัยหลังป.เอก(2-6 เดือน) ในประเทศเยอรมนี สนับสนุนรายกา...
Deans Scholarships for International Studentsโดย Fordham Universityมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก กำลังเปิดรับผู้สมัครขอทุนเรียนระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)จากทุกสัญชาติ โดยต้องได้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ...
Australian National Universityประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาเอก ประจำปี2020-2021ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยเหลือแทบทุกด้าน รวมถึงเรื่องบุตร เปิดรับสมัครถึงAugust...
ใครกำลังคิดที่จะสอนวิชาในมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ แต่ปัญหาคือมันไม่ใช่ภาษาที่ใช้ตามปกติใช่ไหม?University of Barcelona (UAB) เปิดสอนหลักสูตรa free online course ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สอนหนังสือ  ...
University of Waikato Doctoral Scholarship in New Zealand, 2020 ให้สิทธิผู้สมัครในประเทศ ผู้มีที่อยู่ถาวรในนิวซีแลนด์ รวมทั้งจากนานาชาติ สมัครทุนปริญญาเอกในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ทุนมีมูลค่า$25,000 pa + domestic t...
ทุนGlobal Sporting Excellence Scholarship at University of Western Australia,2020ให้สิทธิกับนักกีฬาชั้นนำ โค้ช หรือเจ้าหน้าที่ทีม โดยช่วยค่าเรียนเป็นมูลค่า AUD$45,000สำหรับปริญญาตรีและ AUD$30,000ที่สูงกว่าปริญญาตรี เปิ...
University of Winnipeg President funding for World Leaders in Canada, 2020 มุ่งให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีบุคลิกเป็นผู้นำ สมัครเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก และมีผลการเรียน 80%ขึ้นไป ทุนมีมูลค่าระหว่าง $3...
Sydney Vice-Chancellor’s Academic Excellence International ScholarshipsโดยWestern Sydney University ในออสเตรเลียเป็นทุนสำหรับผู้สมัครเรียนใหม่ระดับปริญญาตรีที่มาจากต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2020-21 โดยเป็นทุนส่วนล...
Page 3 of 98 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last