Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,542 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,625,090 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

ANU University Research Scholarships for International Students in Australia, 2020เปิดรับผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาเอก ประจำปี2020-2021ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยเหลือแทบทุ...
RMIT University ประเทศออสเตรเลียกำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติและท้องถิ่นชิงทุน Research Stipend Scholarships for International in Australia ระดับปริญญาโทและเอก โดยพิจารณาจากความเยี่ยมยอดทางวิชาการ ประสบการณ์และผลงานตีพิ...
Hohai University มหาวิทยาลัยวิจัยในหนานจิงประเทศจีน ภายใต้เขตอำนาจโดยตรงของกระทรวง ศึกษาธิการของจีนยินดีสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ ในการมาศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาเกี่ยวกับhydro-environment area  ทุนครอบคลุมค่...
เชิญนักเรียนที่มีผลงานระดับมัธยมปลายดีเด่น สมัครชิงทุนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ Curtin University Dubaiมหาวิทยาลัยสายเลือดออสเตรเลียที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ ทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการศึ...
โครงการVoice of Water(VOW) เชิญคนมีสัญชาติและอาศัยอยู่ในภูมิภาคอาเซียนส่งเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษ(สูงสุดไม่เกิน 60 คำ) ในหัวข้อ"สิ่งที่น้ำมีความหมายกับคุณ" ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับรางวัลเกี่ยวกับ Netflixเปิด...
University of Lethbridgeมหาวิทยาลัยในมณฑลอัลเบอร์ตาของแคนาดา ประกาศให้ทุน SGS Dean’s funding for International Students in Canada 2020แก่นักศึกษาของทั้งแคนาดาและนานาชาติเพื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ...
University of Dubai ในประเทศสหรัฐอาหรับ อิมิเรสต์ แจ้งให้ทุนสนับสนุนนักเรียนจากนานาชาติที่มี ความสามารถสูง ในการมาเรียนระดับปริญญาตรีที่นี่ โดยเป็นทุนบางส่วนช่วยเหลือตลอดหลักสูตร เปิดรับ ใบสมัครตลอดทั้งปี  &nbs...
University of Guelph มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในแคนาดา กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้เรียนระดับปริญญาเอกจากทั้งในและต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ในสาขาsocial sciences and humanities, natural sciences and engineeringและสาขาที...
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universityหรือ OISTเสนอให้ทุนวิจัยปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติที่จบปริญญาตรีและโท หรือเทียบเท่า และมีความสนใจในการทำวิจัยด้านวิทย...
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 “Monbukagakusho : MEXT Scholarship for the a...
มหาวิทยาลัยสายเลือดอเมริกัน SUNY Korea กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จากผู้สมัครที่มีผลการเรียนและกิจกรรมโดดเด่น มาจากชาติกำลังพัฒนา โดยเป็นทุนที่มีมูลค่าต่าง ๆ คือ full/partial tuition fees, prog...
York Universityมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดาเชิญนักเรียนต่างชาติสมัครชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2020-2021 York University International Entrance Scholarship of Distinction โดยต้องจบมัธยมศึกษา...
Southern Cross University ยินดีให้ทุนSCU International Women in STEM Scholarship สำหรับนักศึกษาสตรีจากนานาชาติที่สมัครเรียนใหม่ ระดับ Undergraduate หรือ postgraduate coursework degreeที่School of Environment, Science, ...
Bond University กำลังเปิดให้ทุน Transformer funding for International Students in Australia, 2020สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและโทจากต่างชาติที่มีความเป็นผู้นำสูง เคยทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเกี่ยวข้องกับชุมชน  โด...
University of Greenwich Vietnam ประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครระดับปริญญาตรีจากนานาชาติ สำหรับเรียน หลักสูตร คือ Sc (Honours) Computing 3 Years Full Time และ A(Honours) Business  Management 3 Years Full Timeประจำภาคการศ...
Page 3 of 103 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last