Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,012 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,178,507 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุนSwinburne International Excellence Undergraduate Scholarship ประจำปี 2019 เพื่อสานฝันให้นักเรียนต่างชาติได้มาศึกษาที่ออสเตรเลีย ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน10% &n...
University of Wollongongมหาวิทยาลัยวิจัยในออสเตรเลีย เปิดรับนักศึกษาจากนานาชาติสมัครชิงทุนWollongong Diplomat funding เป็นส่วนลดค่าเรียน 30%ในระดับปริญญาตรีโดยเป็นทุนในหลากหลายสาขา เดทไลน์ในการสมัคร 25 ตุลาคม 2019 &n...
Wült Institute of Business & Technologyแจ้งให้ทุนเต็มจำนวน Wült Diploma Scholarships เป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย) โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ถูกเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยต้นส...
University of Winnipeg กำลังรับใบสมัครทุนPresident Scholarship for International Studentsกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทุนมีมูลค่าระหว่าง $3,500 – $5,000โดยมีจำนวนรวมทุกระด...
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งขยายให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขา ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563–2564 แก่บ...
Business School ของUniversity of Sydneyประเทศออสเตรเลีย ประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ทุนครอบคลุมเรียนปีละ $5,000, $10,000 และ $20,000ในการเรียนโปรแกรมปริญญาตรีและโทแบบเต็มเวลา เปิดรับใบสมัครถึง 4 ตุลาคม 2019...
University of Essexให้ทุนส่วนลดค่าเรียน 5 พันปอนด์ แก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมหลังจบปริญญาตรี มาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาต่าง  ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ โดยผู้มีคุณสมบัติจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโ...
1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกStanford Universityกำลังเปิดชิงทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาคือ arts, education, engineering, humanities, or social...
University of South Australiaให้ทุน International Research tuition grant แก่นักศึกษาต่างชาติโดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานวิจัย โดยทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย 3 ปี   &...
University of Otago ในประเทศนิวซีแลนด์ประกาศให้ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก หรือ University of Otago Doctoral Scholarship in New Zealand ประจำปี 2019-20 โดยให้สิทธิทั้งนักศึกษาท้องถิ่นและจากนานาชาติที่มีความสามารถโดดเด่...
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (อังกฤษ: ASEAN University Network; AUN) ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ได้เผยชื่อนักศึกษาจากภูมิภาคนี้ที่พิชิต C...
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯเปิดรับสมัครครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อรับทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทบทั้งหมด  &...
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย จำนวน 30 ทุน ให้แก่ผู้ที่สนใจจากประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค BIMSTEC ซึ่งมีประเทศไ...
University of Western Australia มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐออสเตรเลียตะวันตก ประกาศให้ทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแก่ผู้สมัครต่างชาติที่ระบุ(รวมทั้งไทย) ในการมาเรียนใน 3 สาขาหลักคือ Commerce, Computer Sci...
สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจ...
Page 3 of 68 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last