ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่Millsaps College

 
ทุนป.ตรีที่Millsaps Coll
Millsaps College ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศให้ทุน International Student Merit Scholarships
เปิดรับผู้สมัครที่มีความสามารถที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดคณะ)ที่ Millsaps College เดทไลน์ปิดรับใบสมัคร 15 พฤศจิกายน 2024
          Millsaps College เป็นPrivate liberal arts collegeขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเมืองแจ็กสัน รัฐมิสซิสซิปปี้ โดยมีอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ 9:1 ทำให้นักศึกษาได้รับความสนใจเป็นรายบุคคลจากอาจารย์ โดยผู้สอนจะนำเนื้อหาหลักสูตรมาใช้จริงผ่านวิธีการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ Millsaps มุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาระดับแนวหน้าในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกีฬา ชมรม และกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ
         เกณฑ์ในการรับสมัคร
• เปิดรับนักเรียนจากต่างประเทศ
•สมัครเรียนหลักสูตรหรือวิชาในสาขาวิชาใดก็ตามที่เปิดสอนโดย Millsaps College
•การพิจารณาให้ทุนดูจากความเป็นเลิศทางวิชาการและจะมอบให้โดยอัตโนมัติ
•มีผลการศึกษาที่ผ่านมาเทียบได้กับเกรดเฉลี่ยของสหรัฐอเมริกาในระดับ 4.0
• เกณฑ์เพิ่มเติมได้แก่ ความเข้มงวดของโปรแกรมการศึกษา หลักสูตรของโรงเรียนมัธยมและ/หรือวิทยาลัย ความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้นอกหลักสูตร จดหมายแนะนำตัว ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า  ความเหมาะสมกับสถาบัน และการแสดงความสนใจ
• ไม่จำเป็นต้องสมัครขอรับทุนแยกต่างหาก(สมัครเรียนอย่างเดียว)
• นักเรียนต่างชาติอาจมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตามความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี หรือการละคร
            นักศึกษาต่างชาติที่สนใจ สามารถสมัครเข้าเรียนและจะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษาตามความเหมาะสมโดยอัตโนมัติ
           Merit-based scholarshipsเป็นทุนที่ช่วยครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอื่นๆ โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินบนพื้นฐานความเป็นเลิศทางวิชาการและและผลงานนอกหลักสูตรของผู้ขอทุน
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES