Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,706 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,738,573 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย แจ้งข่าวเมื่อ 5 มกราคม 2564 นักเรียนไทยสามารถขอทุนInternational Cooperation and Development Fund หรือ ICDF นี้ได้เฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้นเปิดรั...
หากคุณคือผู้ที่มีใจรักออสเตรเลีย มีทักษะด้านการออกแบบ และชื่นชอบการแข่งขัน เราขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดออกแบบบัตรแรบบิตใบแรกของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย        &n...
 Academic merit awards ทุนที่ให้โดยRMIT Universityในออสเตรเลียแก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมการศึกษาในปี 2021 ทุกระดับ(ยกเว้น ELICOS และ Higher Degree by Research)โดยมีจำนวน 10 ทุน ๆ ละ AU$...
โปรแกรมที่มุ่งขจัดอุปสรรคทางเศรษฐกิจที่ขวางกั้นการศึกษาของผู้สมัครผ่านทุนRotary Organization Global Scholarship, 2021 โดยองค์กรโรตารีช่วยเหลือทุนละ $30,000เป็นเวลา 1 ปี ของการเรียนระดับปริญญาโท และเอก เปิดรับสมัครถึง 2...
SMU undergraduate financial aid for ASEAN Students in Singapore หรือทุนที่Singapore Management Universityเป็นโอกาสของผู้เรียนที่มากความสามารถจากภูมิภาคอาเซียน ทุนครอบคลุมค่าเรียนตลอด 4 ปี รวมทั้งมีเงินให้ปีละS$5,800โ...
Auckland Law School ของUniversity of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์แจ้งกำลังเปิดให้ทุนปริญญาโทแก่ผู้สมัครจากทั่วโลกที่ลงทะเบียนเรียนทางด้านLaws, Legal Studies and Taxation Studiesทุนมูลค่า $10,000โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กำห...
James Cook University and Australian Government Department of Education, Skills and Employment ดำเนินการในการมอบทุน Destination Australia international awards สำหรับปีการศึกษา 2021/2022 เพื่อสนับสนุนผู้เรียนจากนานาชาติ...
รัฐบาลสหรัฐสนับสนุน โครงการYoung Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการเพิ่มประสบการณ์ บวกกับได้ทุนส่วนหนึ่งสำหรับเยาวชนชาวไทย อายุระหว่าง 18-35 ปี เพื่อสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและพัฒนาทักษ...
SUT Educational Support Fund for International Students in Australia,2021 เป็นทุนที่ให้โดยThe Society for Underwater Technology  หรือSUT สำหรับผู้เรียนทุกสัญชาติที่มีความสามารถสูงโดยไม่จำกัดอายุ ในการเรียนระดับปริ...
University of Alberta International Student Scholarship in Canada เป็นทุนเพื่อเรียนโปรแกรมปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา) เปิดรับผู้สมัครเรียนที่มาจากนานาชาติ โดยทุนมีมูลค่า $9,000ผู้สนใจสมัครภายในเดทไลน์ 1 มีนาคม 2021  ...
Victoria University ประเทศออสเตรเลียแจ้งให้ทุนแก่ผู้เรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับ Undergraduate หรือ Postgraduate coursework ของปีการศึกษา 2021-2022 ในหลากหลายสาขาที่กำหนด โดยทุนช่วยลดค่าเรียน 20%ใน 2 ภาคการศึกษาแร...
WMO Program 2021 โครงการทุนที่ตั้งขึ้นโดย World Meteorological Organization (WMO) MOE of China เพื่อสนับสนุนผู้เรียนจากต่างชาติที่มีสุขภาพดี มาศึกษาวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา(meteorology) ในมหาวิทยาลัยของจีน โดยเป็นทุนร...
Maastricht Universityมหาวิทยาลัยที่มีภาพความเป็นนานาชาติมากที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังให้ทุนเต็มจำนวนประจำปีการศึกษา 2021-2022 สำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มาจากนอกสหภาพยุโรป เป็นทุนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่า &e...
University of Tasmania มหาวิทยาลัยที่อยู่บนเกาะใต้ของออสเตรเลียยินดีให้ทุนเต็มจำนวนในส่วนของค่าที่พักนักศึกษาสตรีจากต่างชาติที่เดินทางมาเรียนทางด้านวิศวกรรมการเดินเรือทางทะเล หรือMaritime Engineering international awar...
MälardalenUniversity 1 ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในประเทศสวีเดน กำลังให้ทุนที่ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่นักศึกษาต่างชาตินอกEU/EEA เพื่อมาเรียนระดับปริญญาโท ในหลากหลายสาขาที่เน้นไปเรื่องการวิจัยสิ่งแวดล้อม  &nb...
Page 2 of 114 Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last