Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,933 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 2,013,495 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Research Grants Council (RGC) of Hong Kong ให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่น ในการมาศึกษาวิจัยปริญญาเอกในสถาบันวิจัยระดับเวิร์ดคลาสในฮ่องกง 8 แห่ง  ในห้วงเวลา 3 ปี เดทไลน์ในการสมัครเรียนขึ้นอยู่กับแต่ล...
Rajaratnam School of International Studies(RSIS)บัณฑิตวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน Nanyang Technological Universityประเทศสิงคโปร์ แจ้งให้ทุนสนับสนุนผู้เรียนจากนานาชาติ ในการมาเรียนหลักสูตรปริญญาโทหลายสาขา ผู้ผ่านการคัดเลือกจะ...
IUBH University of Applied Sciences มหาวิทยาลัยในเยอรมนีที่เปิดสอนทั้งโปรแกรมภาษาอังกฤษและเยอรมันกำลังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากนานาชาติสมัครชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรีและโท ในหลากหลายสาขาวิชา โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนปร...
ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics ตอนนี้กำลังเปิดให้ทุนETH Zurich Excellence Scholarships & Opportunity Progra...
Temple Universityแคมปัสที่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสาขาของมหาวิทยาลัยดังในอเมริกา กำลังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากนานาชาติสมัครชิงทุนการศึกษาในโปรแกรมปริญญาตรี(โปรแกรมอินเตอร์)สาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอน ทุนมี 3 รูปแบบ ช่วยค่า...
Imperial College Business School สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ กำลังให้ทุน InspiringWomen – Executive MBA Scholarshipsแก่ผู้สมัครสตรีจากต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาโทบริหารธุรกิจ...
Multimedia University ประเทศมาเลเซียภูมิใจนำเสนอทุนEntrance international awards ไม่จำกัดสาขาสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียน foundation programที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยสนับสนุนเป็นส่วนลดค่าเรียนไม่เกิน 50% เปิด...
Murdoch University แคมปัสในออสเตรเลียเปิดให้ทุนInternational Welcome Scholarships2021 ระดับปริญญาตรีและโทแก่ผู้สมัครเรียนจากต่างชาติโดยด้าน Business and Nursing degreesมูลค่า AUD$12,000 ส่วนสาขาอื่น ๆ AUD$11,000เปิดรับ...
Facebook fellowship programเป็นทุนที่เปิดรับนักศึกษาทั้งในสหรัฐและต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ ผู้สมัครต้องมีส่วนร่วมในการวิจัยด้านนวัตกรรมและในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์...
รัฐบาลสาธารณรัฐเชค ให้ทุนประจำปีแก่นักศึกษาชาติกำลังพัฒนา ทั้งระดับ Bachelor/ Master/ Doctoral degree programโดยทุนครอบคลุมค่าเรียนและค่าครองชีพที่จำเป็นตลอดหลักสูตรการศึกษา(ป.ตรี-โทได้เดือนละCZK 14,000 ป.เอก CZK ...
Concordia Universityมหาวิทยาลัยดังในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดา ประกาศให้ทุน Concordian Undergraduate Graduate Entrance Scholarships แก่นักเรียนเก่งจากทั่วโลกที่สมัครเรียนปริญญาตรี หรือโท(ไม่จำกัดสาขา) เป็นทุนส่วนลดค่าเ...
University of Seoul มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลางกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้เชิญนักเรียนที่จบมัธยมปลายและมีผลการเรียนโดดเด่นจากนานาชาติ สมัครรับทุนช่วยเหลือทางการเงิน(ทุนมูลค่าเต็มจำนวนค่าเรียน และทุนบางส่วน)สำหรับปีการศึกษา 20...
1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกStanford Universityกำลังเปิดชิงทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขา เปิดรับสมัครถึง 6 ตุลาคม 2021    ...
University of Pisaมหาวิทยาลัยชั้นนำของอิตาลีแจ้งให้ทุน University of Pisa DSU international awardsเพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีแรงบันดาลใจและมีพรสวรรค์ โดยทุนช่วยเหลือหลายอย่าง ทั้งค่าเรียน ค่าที่พัก และอื่น ๆ เปิดรับใบสมัค...
Kyung Hee University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเกาหลีใต้และมีชื่อเสียงเรื่องแพทย์ศาสตร์ กำลังเปิดรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนชั้นยอดเพื่อมาเรียนปริญญาตรี โปรแกรมสอนด้วยภาษาอังกฤษ(ไม่จำกัดสาขา) โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้...
Page 2 of 129 Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last