Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,099 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,254,505 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือแจ้งว่าศูนย์ LUMA Center Finland ซึ่งเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ประสงค์จะเชิญชวนนักเรีย...
Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุนSwinburne International Excellence Undergraduate Scholarship ประจำปี 2019 เพื่อสานฝันให้นักเรียนต่างชาติได้มาศึกษาที่ออสเตรเลีย ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน10% &n...
NABA International Academy of Fine Arts สถาบันด้านการออกแบบและศิลปะชื่อดังที่ตั้งอยู่ในเมืองมิลานประเทศอิตาลีเปิดให้ทุนMaster of Arts ในหลายสาขา ซึ่งจะเริ่มโปรแกรมเดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยมีมูลค่าทุนเป็นค่าเรียน(ปีแรก)ห...
University of Otago ในประเทศนิวซีแลนด์ประกาศให้ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก หรือ University of Otago Doctoral Scholarship in New Zealand ประจำปี 2019-20 โดยให้สิทธิทั้งนักศึกษาท้องถิ่นและจากนานาชาติที่มีความสามารถโดดเด่...
Saint Michael’s College มหาวิทยาลัยแคธอลิคเอกชนในสหรัฐ เชิญนักเรียนต่างชาติที่มีความสามารถด้านกีฬา ดนตรีหรือมีผลการเรียนโดดเด่น สมัครขอทุนเรียนปริญญาตรี มูลค่า $2,000 และ 60% ของค่าเรียนโดยเปิดรับใบสมัครออนไลน์ ถ...
University of Canterburyประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น เป็นทุน UC Gordon Watson International Scholarship in New Zealand, 2020เรียนปริญญาโทdegree coursework for the academic year 2020-2021 ทางด้า...
Harvard Kennedy Schoolเชิญผู้สมัครจากต่างชาติที่สมัครเรียนในปีแรกของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา)ของมหาวิทยาลัย สมัครชิงทุนการศึกษา Bacon Environmental Fellowships ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ($10...
2020ได้รับการกำหนดให้เป็นปีแห่งอัตลักษณ์ของอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและแบ่งปันอัตลักษณ์ร่วมกันระหว่างประชาชนของอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียนด้วยความช่วยเหลือของความร่วมมืออาเซียน-เยอรมัน ดำเนินกา...
ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน อายุระหว่าง 13-19ปี เพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยจำนวน 4คน ไปเข้าเรียนที่ศูนย์อวกาศและจรวจแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมือง Huntsville มลรัฐ Alabama ระยะเวลา...
National Chiao Tung University มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไต้หวันประกาศรับสมัครผู้เรียนต่างชาติชิงทุนเรียนปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย โดยมีทั้งทุนเต็มจำนวนและบางส่วน เปิดรับถึง 31 ธันวาคม ...
รัฐบาลสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประกาศให้ทุน Government of Ireland Postgraduate programmeประจำปีการศึกษา 2020 สำหรับนักศึกษาจากต่างชาติที่ต้องการมาศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก(ไม่จำกัดสาขา)ที่สถาบันอุดมศึกษาที่นี่ โด...
Yenching Academyเสนอให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติเพื่อมาเรียนปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา)ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในปีการศึกษา 2020 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างคอนเน็ตชั่นที่ดีระหว่างประเทศจีนและนานาชาติ เป็นทุนเต็มจำนวน จำนวน 125 ...
University of Melbourneยินดีที่จะแจ้งข่าว Melbourne International Undergraduate Scholarshipเป็นทุนที่เปิดโอกาสสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่สมัครเรียนและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยทุนลดค่าเรียน 3 รูปแบ...
University of Liverpoolแจ้งให้ทุนเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจMBAแก่ผู้สมัครจากนานาชาติ โดยเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเรียน ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการมาอย่างน้อย 2-3 ปี และได้เกรดเฉลี่ยเทียบได้กับ 2:1 Honours ...
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติ ในการมาเรียนปริญญาโทหลักสูตรเต็มเวลาด้านกฎหมายที่Monash Law City Campusโดยเป็นทุนมูลค่า ไม่เกิน 2 หมื่นเหรียญ เดทไลน์ในการสมั...
Page 2 of 74 Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last