Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,012 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,178,507 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Bavarian Ministry of Education and Culture, Science, and Art ยินดีให้ทุนKU Scholarships for International Students in Germany, 2019 สำหรับผู้สนใจเรียนโปรแกรม 1 ภาคเรียนในเยอรมนี(โปรแกรมแลกเปลี่ยน)ทั้งระดับปริญญาตรีและป...
มหาวิทยาลัยดังในเมืองทางตะวันตกของออสเตรเลีย Edith Cowan University แจ้งข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยการเปิดรับสมัครชิงทุนInternational Undergraduate Merit Scholarshipประจำปี 2019 เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 20% ของโปรแก...
University of Southern Denmark ภายใต้การสนับสนุนด้านเงินทุนของรัฐบาลเดนมาร์ก อยู่ระหว่างเปิดรับนักศึกษาทุกคนยกเว้นผู้ที่มาจากประเทศ EU / EEA เพื่อชิงทุนระดับบัณฑิตศึกษา มีทั้งทุนช่วยค่าเรียนเต็มจำนวนและช่วยเรื่องค่าครอ...
Dalarna Universityมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสอยู่ที่เมืองFalunและBorlängeในประเทศสวีเดน เสนอให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2019 เป็นทุนช่วยค่าเรียนบางส่วน ...
Australian National Universityประกาศให้ทุนANU HDR Fee Merit funding for International Student in Australia, 2019แก่ผู้สมัครต่างชาติทั่วโลกเพื่อไปทำวิจัยปริญญาเอกภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย โดยทุนมีมูลค่าครอบคลุมค่าศึก...
สำหรับผู้เรียนเก่งอย่างแท้จริง(เกรด4) โอกาสชิงทุนจากBoston Universityมาแล้ว ทุนนี้ให้แก่ทั้งผู้สมัครต่างชาติและท้องถิ่น ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนรวมถึงค่าประปฐมนิเทศและค่าธรรมเนียมภาคบังคับนิสิตปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมี...
เพื่อเป็นการระลึกถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างผลงานสำคัญ Vienna University of Technology ประเทศออสเตรียเปิดให้ทุนสำหรับผู้สมัครสตรีจากนานาชาติHelmut Veith Stipend for International Female Students in Austria, 2019 ในการเรี...
University of St. Gallen มหาวิทยาลัยด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อชิงทุน Excellence Scholarshipsซึ่งมี 2 ประเภท มูลค่าปีละ CHF 6,252และ CHF 20,000เป็นทุนเรียนโปรแกรมภาค...
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universityหรือ OISTเสนอให้ทุนวิจัยปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติที่จบปริญญาตรีและโท หรือเทียบเท่า และมีความสนใจในการทำวิจัยด้านวิทย...
Systainability Asia ประเทศไทยร่วมกับ Adhhyeta International สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และ Institute of Professional Training & Management (IPTM) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จะจัดโครงการฝึ...
Ashoka University มหาวิทยาลัยเอกชนที่เน้นเรื่องสาธารณะประโยชน์ในอินเดีย กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้เรียนชาวอินเดียพร้อม ๆ กับจากต่างชาติ ในการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา Liberal educationมีทั้งทุนบางส่วนและเต็มจำนวน ในอัตราส่ว...
Anglia Ruskin University เสนอให้ทุน International Excellence Scholarships for the 2019-2020 เป็นทุนปริญญาตรีและโท ไม่จำกัดสาขา โดยแต่ละปีจะมีจำนวน 20 ทุน ช่วยเหลือเป็นส่วนลดค่าเรียนปีแรก 4 พันปอนด์ เปิดรับใบสมัครถึง 13...
2019 ASEAN-KOREA ACADEMIC ESSAY CONTESTจัดโดยASEAN-Korea Centre and ASEAN University Network (AUN)ภายใต้การสนับสนุนโดย ASEAN Secretariat, ROK Ministry of Foreign Affairs, Pukyoung National University Global Area Studi...
University of Adelaide มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียให้ทุนวิจัยปริญญาโท-เอก Adelaide Scholarships International (ASI) in Australia, 2019-2020ทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัย 2 ปีและ 3 ปีตามลำดับ อีกทั้งมีเงินช่วยค่าครองชี...
Loughborough University มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่ market town of Loughborough, Leicestershire, in the East Midlands of Englandเสนอให้ทุน Dean’s Award for Enterprise Scholarshipแก่ผู้สมัครต่างชาติ เป็นท...
Page 6 of 68 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last