ลบ แก้ไข

ทุนCanada–ASEAN(SEED)

 
ทุนCanada–ASEAN(SEED)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา The Canada – ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) จากรัฐบาลแคนาดา เป็นทุนระดับปริญญาตรี โท เอก โดย ผู้สมัครต้องมีสัญชาติอาเซียน หมดเขตรับสมัคร 21 มีนาคมศกนี้
          รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada – ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567 – 2568 ให้นักเรียน นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อศึกษา และ/หรือ ทำงานวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (2030 Agenda for Sustainable Development) ระดับปริญญาตรี โท และเอก
          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครรับทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2567

ทุนCanada–ASEAN(SEED)
 
 TOP RELATED


NEW STORIES