ลบ แก้ไข

ทุนผู้นำอาชีพเกี่ยวกับสุขภาพ

 
ทุนผู้นำอาชีพเกี่ยวกับสุ
London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) ในUK เสนอทุนการศึกษากองทุน LSHTM สำหรับปีการศึกษา 2024-2025ทุนนี้ได้รับการออกแบบทุนมาเพื่อเสริมศักยภาพบุคคลที่มีความโดดเด่นจากประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางเดทไลน์ส่งใบสมัคร 4 มี.ค.2024
          โปรแกรมนี้เปิดสำหรับนักเรียนจากประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ต้องการลงทะเบียนในโปรแกรม MSc เต็มเวลาหนึ่งปีที่ LSHTM สถาบันที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ทุนการศึกษานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเร่งด่วนด้านอาชีพเกี่ยวกับสุขภาพ ที่จะส่งผลไปถึงด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศตนและไปถึงระดับนานาชาติ
            London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน โดยถือเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในระดับแนวหน้าในด้านการวิจัย การศึกษา และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติ  โดยLSHTM ก่อตั้งขึ้นในปี 1899โดยเป็นผู้บุกเบิกในการรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพที่สำคัญทั่วโลกมาโดยตลอด สถาบันตั้งอยู่ในใจกลางลอนดอน เป็นศูนย์รวมของชุมชนนักศึกษาจากชาติต่าง  ๆ และนักวิจัยที่หลากหลายและมีชีวิตชีวาซึ่งอุทิศตนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพทั่วโลก
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ทุนการศึกษากองทุน LSHTM เปิดให้สำหรับคนท้องถิ่นและผู้อยู่อาศัยในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางตามที่กำหนดโดยธนาคารโลก
-มีความตั้งใจที่จะกลับไปยังประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางเมื่อสำเร็จหลักสูตร MSc ที่ LSHTM
-ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีความสามารถทางการเงินในการชำระค่าโปรแกรมการศึกษาที่เสนอ
-มีความสามารถด้านภาษาเป็นไปตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษขั้นต่ำของ LSHTM
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือสูงกว่าจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหรือวุฒิการศึกษาในต่างประเทศที่เทียบเท่า
-ได้รับข้อเสนอการรับเข้าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2024-25 ในหนึ่งในหลักสูตร MSc ในลอนดอนของ LSHTM
         ขั้นตอนการสมัคร
Step 1
Step 2
  •  ในการสมัครเข้าศึกษา คุณควรเลือกทุนการศึกษาที่คุณสมัครในส่วน‘FUNDING DETAILS’ของแบบฟอร์มใบสมัคร หากคุณไม่เลือกทุนการศึกษากองทุน LSHTM ในใบสมัครของคุณ คุณจะไม่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนนี้
  • • แนบScholarships Application Formไปกับใบสมัครของคุณเพื่อศึกษาที่กรอกในขั้นตอนที่ 1 จะต้องอัพโหลด Scholarships Application Formที่กรอกครบถ้วนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครนี้ นี่เป็นไฟล์แนบทุนการศึกษาเพียงอย่างเดียวที่จำเป็น (เนื่องจากผู้สมัครควรส่งข้อมูลอ้างอิง, ใบรับรองผลการเรียน, CV ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครเข้าศึกษาแล้ว)
ทุนการศึกษากองทุน LSHTM สำหรับปี 2024-25ประกอบด้วย:
  • ค่าเล่าเรียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมในต่างประเทศ) รวมถึงค่าทัศนศึกษาภาคบังคับ
  •  A tax-free stipend (ค่าครองชีพ) จำนวน GBP 19,500.00
  • ผลประโยชน์เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาอุปสรรคทางการเงินและจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับนักวิชาการที่จะเป็นเลิศในการศึกษาด้านสุขภาพระดับโลก
 
กำหนดเวลาในการรับทุนในวันจันทร์ถึง 4 มีนาคม 2024 เวลา 23:59 น. (GMT) ผู้สมัครควรกรอก
ขั้นตอนที่ 1 ล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการประมวลผลค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา LSHTM 50.00 ปอนด์ การสมัครล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการพิจารณา
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES