Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,788 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,808,431 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

University of Torontoมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ในแคนาดากำลังเปิดรับนักเรียนต่างชาติที่จบมัธยมปลายนอกแคนาดาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ Faculty of Applied Science and Engineeringทุนมีมูลค่า$7500ผู้สมัครต้องมีความโดดเด่นด้...
ทุนสำหรับผู้เรียนจากต่างชาติเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด 19 ที่Otago Polytechnic ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยช่วยเป็นส่วนลดค่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2020-21 ทุนมีมูลค่า ระหว่าง NZ$ 2,000 ถึง NZ$ 15,000ซึ่งแตกต่างกันในก...
ทุนการศึกษา Destination Australia ของมหาวิทยาลัย La Trobe รับสมัครนักศึกษาทั่วโลกที่มีความสามารถทางวิชาการสูงเป็นทุนระดับปริญญาตรีและสูงกว่า โดยโปรแกรมนี้เปิดสำหรับปีการศึกษา 2020-2021 ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนปีละ$1...
ETH excellence scholarship programme ประจำปี 2020 ที่ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics เพื่อสนับสนุนผู้สมัครทั้งจา...
ทุนวิจัยปริญญาเอก Singapore International Graduate Award in Singaporeที่National University of Singapore,Nanyang Technological University และ Singapore University of Technology and Design Singaporeโดยต้องเป็นผู้สมัครต่...
ปีนี้ครบรอบ 10 ปีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนับสนุนแก่โครงการทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมอาข่าใน จ. เชียงรายผ่านโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (Ambassadors Fund for Cultural Pr...
กราฟด้านบนแสดงจำนวนการลงทะเบียนเรียน (Enrolments) ในออสเตรเลียของนักศึกษาต่างชาติที่มีการแจ้งขอเลื่อนคอร์สตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี่ 2019        &nb...
WMO Program 2021 โครงการทุนที่ตั้งขึ้นโดย World Meteorological Organization (WMO) MOE of China เพื่อสนับสนุนผู้เรียนจากต่างชาติที่มีสุขภาพดี มาศึกษาวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา(meteorology) ในมหาวิทยาลัยของจีน โดยเป็นทุนร...
โครงการ Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปี 2564-2565 เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการดังกล่าวดำเนินมาเป็นปีที่ 9 และได้ให้ทุนแก่นักวิชาการกว่า 87 คนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน      ...
Victoria University ประเทศออสเตรเลียแจ้งให้ทุนแก่ผู้เรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับ Undergraduate หรือ Postgraduate coursework ของปีการศึกษา 2021-2022 ในหลากหลายสาขาที่กำหนด โดยทุนช่วยลดค่าเรียน 20%ใน 2 ภาคการศึกษาแรก ...
ทุนAcademic merit awards สำหรับผู้สมัครเรียนจากนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนที่RMIT Universityในโปรแกรมการศึกษาปี 2021 ทุกระดับ(ยกเว้น ELICOS และ Higher Degree by Research)โดยมีจำนวน 10 ทุน ๆ ละ AU$5,000เปิดรับใบสมัครถึง 3...
รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. มีส...
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศให้ทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถาบั...
เปิดรับสมัครการขอเงินทุนสนับสนุนโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างออสเตรเลียและเอเชีย-แปซิฟิก ในเรื่องโควิด-19เงินทุนสนับสนุนมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ต่อทุน สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ และรุ่นกลาง เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงแ...
Mohamed bin Zayed University แจ้งให้ทุนด้านArtificial Intelligenceระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2021-2022 สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติที่จบมาในสาขาS.T.E.Mโดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 15 เมษายน 2021 &...
Page 10 of 120 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last