Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,706 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,738,573 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

มหาวิทยาลัย La Trobe ขอเชิญชวนนักศึกษาทั่วโลกที่มีความสามารถสูงเพื่อสมัครทุนการศึกษา Destination Australia เป็นทุนระดับปริญญาตรีและสูงกว่า โดยโปรแกรมนี้เปิดสำหรับปีการศึกษา 2020-2021 ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนปีละ$15,...
University of Science and Technology ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่จบจากมหาวิทยาลัยที่สอนในระบบภาษาอังกฤษ และสมัครเรียนระดับปริญญาโทและเอก โดยเป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด รวมถึงค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน ประกันส...
มหาวิทยาเขตทั่วฝรั่งเศสปิดทำการเมื่อวันที่ 16 มีนาคมเนื่องจากการระบาดของ COVID-19แต่ล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ French Ministry for Europe and Foreign Affairs ประกาศว่าจะอนุญาตให้สถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศเปิดรั...
นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไต้หวันเปิดให้นักศึกษาใหม่นอกเหนือจาก 19 ประเทศ / เขตพื้นที่ ที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้ รวมถึงนักศึกษาชาวจีน ยื่นขออนุมัติการเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน        &n...
Swinburne University of Technology ภูมิใจเสนอ Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarship สำหรับผู้เรียนจากนานาชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่นในการมาเรียนปริญญาโทที่นี่ ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียนสูงสุด A$...
University of Queensland 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียประกาศให้ทุนกับนักศึกษาที่มีปัญญาเป็นเลิศทั้งชาวออสเตรเลียนและนานาชาติ เพื่อเรียนปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2020-21 ทุนช่วยเหลือค่าเรียนเต็มจำนวนแล...
ทุนGraduate Researchให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สมัครทั้งในออสเตรเลียและนานาชาติ โดยให้เป็นทุนจำนวน 600 ทุน ในทุกสาขาวิจัย เป็นการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2020 ที่University of Melbourneทุนมีมูลค่า...
Super KUAS-E funding for International Students in Japan ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งKyoto University of Advanced Scienceเป็นทุนระดับปริญญาโทและเอกสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลงานโด...
International Excellence Scholarship at Budapest Metropolitan University, Hungary เป็นทุนสำหรับ ผู้สมัครจากนานาชาติ โดยเป็นส่วนส่วนลดค่าเรียนเทอมละ 500 EURในการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาต่าง ๆ ที่มหาวิ...
มหาวิทยาลัยแอดิเลดในออสเตรเลียกำลังรับใบสมัครUniversity of Adelaide Higher Education funding for International Students in Australia, 2020เพื่อเริ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดเฉพาะ...
Near East University มหาวิทยาลัยชั้นนำในตะวันออกกลางของประเทศตุรกีแจ้งให้ทุนเฉพาะแก่ผู้สมัครเรียนจากต่างชาติในการมาเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยเป็นทุนช่วยเหลือเรื่องค่าเรียน เปิดรับใ...
OIST Graduate Program for International Students in Japan เป็นทุนวิจัยปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ที่Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Universityหรือ OISTเปิดรับนักศึกษาจากนานาชาติ ทุนครอบ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ทั้งระดับปริญญาตรีและโท รวมถึงผู้ติดสำรอง โดยรอผลประกาศยืนยันครั้งสุดท้ายจากรัฐบาลโมร็อกโกอีกครั้ง   https://w...
Tampere University of Applied Sciences Scholarships for International Students in Finland เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่ชาญฉลาดและมีแรงบันดาลใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทางการเงินไปสู่เป้าหมายความสำเร็จทางการศึกษา โดยเป็นทุนเรียนปร...
University of Dubai International Scholarship in United Arab Emiratesเป็นทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนจากนานาชาติที่มีความสามารถสูง ในการมาเรียนระดับปริญญาตรีที่นี่ โดยเป็นทุนบางส่วนช่วยเหลือตลอดหลักสูตร เปิดรับใบสมัครตลอดท...
Page 10 of 114 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last