Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,464 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,569,525 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

University of Technology, Sydney ในประเทศออสเตรเลียเสนอให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 6 ทุน โดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียนเพื่อเรียนPostgraduate programไม่จำกัดสาขาวิชา ในช่วง Autumn a...
Korean Council for University Education (KCUE) สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา Higher Education for ASEAN Talents (HEAT) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กองทุน ASEAN-ROK Cooperat...
ทุนระดับปริญญาเอก ทางด้าน Sustainability Science ดำเนินการโดย The United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS)สถาบันด้านการสอนและการวิจัยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น กำลังร...
Dutch Ministry of Education, Culture and Science เปิดให้ทุนแก่ผู้สนใจจากชาติต่าง ๆ นอกเหนือจากสหภาพยุโรปเพื่อไปเรียนระดับปริญญาตรีและโทที่ University of Twenteโดยมีรวมกว่า 40 โปรแกรม ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนมูลค่า ...
มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ HKBU School of Businessกำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครนอกเหนือจากจีนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อมาเรียนปริญญาโท ในหลายสาขาที...
บริติชเคานซิลร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจำนวน 9 แห่งได้เปิดตัวโครงการ GREAT Scholarships 2020 - ประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรมากขึ้น ด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 9 ทุนที่เปิดรับสม...
Erasmus University Rotterdamประเทศเนเธอร์แลนด์โดยErasmus School of Health Policy & Management เสนอให้ทุน Erasmus Trust Fund funding for the academic session 2020-21ระดับปริญญาโทแก่ผู้สมัครจากนอกชาติในเขตเศรษฐกิจยุโ...
Durham University Business School ประกาศให้ทุน Dean’s fundingแก่ผู้สมัครจากทั่วโลก โดยเป็นผู้แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการและความสำเร็จในหลักสูตรพิเศษ โดยเป็นทุนโปรแกรมปริญญาโทหลายสาขา(excluding M.Sc Busi...
ทุนChongqing Municipal Government Mayor Scholarship เป็นทุนรัฐบาลมณฑลนี้ ในการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เป็นทุนเรียนระดับปริญญาตรี(มูลค่า 25,000RMB/year)โท(30,000RMB/year)และเอก(35,000RMB/year)ทั้งโปรแกรมภาษาอั...
เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเด่นให้มาเรียนระดับปริญญาตรีที่ Khalifa Universityประเทศสหรัฐอาหรับ อิมิเรสต์ ประจำปีการศึกษา 2020-21 จึงมีการให้ทุน International awardsที่มีมูลค่าเป็นค่าเรียน 50-7...
เชิญนักศึกษาที่เรียนทางด้านผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษNUS Enterprise Summer Programme in Entrepreneurshipระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ NUS โดยมีทุนช่วยด้านค่าเดินทางในประเทศ ที่พัก และอ...
Leiden University1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการทำวิจัยที่เข้มข้นของยุโรป ในประเทศเนเธอร์แลนด์ กำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากต่างชาติได้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและขอทุนMinerva Scholarship Fund for International ...
โอกาสได้เรียนปริญญาโท ด้วยทุนเต็มจำนวน บวกค่าครองชีพ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และอื่น ๆ กับIndonesian Government’s KNB funding for Masters Programs, 2020ที่กำลังเปิดรับสมัครผู้มาจากชาติกำลังพัฒนาที่กำหนด(รวมทั้งไทย)...
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์แจ้งให้ทุนHolland Government Scholarship for International Students in the Netherlandsทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุ...
Auckland Universityยินดีประกาศให้ทุนAsian Development Bank-Japan Scholarship Program ประจำปี 2020 สำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนด้านการเงินโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้วยผลง...
Page 10 of 98 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last