Scholarship & News
international news and scholarships
เนื้อหา 1,933 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 2,013,495 ครั้ง, ผู้ติดตาม 1 คน

Shandong UniversityหรือSDU มหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจีน เปิดให้ทุน ประจำปี 2021-2022 แก่ผู้สมัครเรียนใหม่จากต่างชาติ ระดับปริญญาตรี โท และเอกในหลายหลักสูตร โดยทุนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ครอบคลุมค่าเร...
University Twente Scholarshipเป็นโปรแกรมทุนที่กำลังเปิดรับสมัครทั้งนักศึกษายุโรปและอยู่นอกยุโรป เป็นทุน Master Degree Programme จำนวนประมาณ 50 ทุน มูลค่าระหว่าง € 3,000 – € 25,000ในระยะเวลา 1 ปีหาก...
University of Winnipeg President funding for World Leaders in Canada, 2021 เป็นโครงการทุนล่าสุดที่ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีบุคลิกเป็นผู้นำ สมัครเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก และมีผลการเรียน 80%ขึ้นไป เป...
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรายการฟรีสัมมนาออนไลน์หัวข้อ การเรียนด้านแพทย์ศาสตร์ในออสเตรเลีย หรือ Becoming a Medical Professional in Australia ในวัน Thursday 22 April ระหว่าง 3-4pm. (Thailand) or 6-7pm. (AEST) งานนี้จัดโดย Ins...
RMIT Universityประเทศออสเตรเลียประกาศให้ทุน STEM Scholarships for Southeast Asian Studentsหรือสำหรับ Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos และ Bruneiเป็นทุนระดับอนุปริญ...
ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics ตอนนี้กำลังเปิดให้ทุน Postdoctoral Fellowshipsแก่ผู้สมัครต่างชาติ ประจำปี 2021 โ...
Canadian University Dubaiมหาวิทยาลัยเชื้อสายแคนาดามอบทุนการศึกษา ประจำปี 2021-2022Financial Hardship Scholarships for International Studentsในการมาเรียนระดับปริญญาตรี หรือโท(ไม่จำกัดสาขา) ทุนช่วยค่าใช้จ่ายในการศึกษา 30...
University of South Australiaให้ทุน UniSA University President’s Scholarships (UPS) for International Students in Australia,2021นักศึกษาต่างชาติโดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท...
เชิญผู้สนใจจากชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งญี่ปุ่น)สมัครชิงทุนJJ/WBGSP(หรือ Japan/World Bank graduate scholarship program) ประจำปี2021เป็นทุนระดับปริญญาโท โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนามาไม่น้อยกว่า 3 ป...
The Utbildning.se, Dagens IndustryและStockholm School of Economics ในประเทศสวีเดน แจ้งให้ทุนMBAสำหรับปี 2021 แก่ผู้สมัครต่างชาติ เป็นทุนเต็มจำนวนFull tuition fee of SEK 495.000 + VATโดยต้องจบระดับปริญญาอย่างน้อย 3 ปี แ...
Malaysia International Scholarship (MIS) for International Students in Malaysia, 2021 เป็นทุนโดยรัฐบาลมาเลเซียให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปเรียนระดับปริญญาโท เอก ที่มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนในมาเลเซีย ทุนครอบคล...
University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ แจ้งให้ทุน International Excellence Scholarshipsแก่นักเรียนจากนานาชาติที่กำหนด(รวมทั้งไทย) ในการมาเรียนระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า รวมไปถึงโปรแกรมวิจัย โดยต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรีย...
Northwestern Polytechnical Universityมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาชีพและมุ่งเน้นการวิจัยเพียงแห่งเดียวของประเทศจีนซึ่งกำลังพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาการบิน อวกาศและวิศวกรรมเทคโนโลยีทางทะเล ตอนนี้กำลังเปิดให้ทุน...
Victoria University of Wellingtonกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนมูลค่า$10,000แก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกที่มหาวิทยาลัยในสาขาเกี่ยวกับ Constitutional law, Human rights, International ...
โอกาสได้เรียนปริญญาโท ด้วยทุนเต็มจำนวน บวกค่าครองชีพ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และอื่น ๆ กับIndonesian Government KNB Scholarships for Developing Countries Students in Indonesia, 2021-2022ที่กำลังเปิดรับสมัครผู้มาจากชาติกำ...
Page 10 of 129 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last