ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีASFในเนเธอร์แลนด์

 
ทุนป.ตรีASFในเนเธอร์แลนด
Amsterdam University College (AUC) มีความภาคภูมิใจในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถในการแสวงหาการศึกษาระดับอุดมศึกษา กองทุนทุนการศึกษา AUC ขอแนะนำทุนASF สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เปิดรับใบสมัครถึง 1 เมษายน 2024
          AUC) ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโดดเด่นทางวิชาการในเมืองอัมสเตอร์ดัมที่มีชีวิตชีวา โดยผสมผสานการศึกษาที่ดีที่สุดของดัตช์และการศึกษานานาชาติเข้าด้วยกัน AUC ก่อตั้งขึ้นเป็นความคิดริเริ่มร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย VU อัมสเตอร์ดัมและมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์และเข้มงวด ด้วยกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายและมีชีวิตชีวาซึ่งเป็นตัวแทนของเชื้อชาติต่างๆ AUC จึงมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบรวมที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์, การศึกษาแบบสหวิทยาการ และความมุ่งมั่นต่อมุมมองระดับโลก
          เกณฑ์ในการรับสมัคร
• สมัครเรียนสาขาวิชาระดับปริญญาตรีใดๆ ที่เปิดสอนโดย Amsterdam University College
• ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย AUC Scholarship Fund เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการคัดเลือกที่ยุติธรรมและโปร่งใส
          ผู้สนใจควรปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครโดยละเอียดที่จัดทำโดย AUC Scholarship Fund สามารถเข้าถึงapplication formเกณฑ์คุณสมบัติ และกำหนดเวลาได้ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
          ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทุน
Standard Scholarship: : EUR 4000 (สำหรับนักเรียนชาวดัตช์และนักเรียนต่างชาติ)
Full-Ride Scholarship: EUR 26000 (เฉพาะสำหรับนักเรียน “ที่ไม่ใช่ EEA”) หมายเหตุ: “Non-EEA” หมายถึงนักเรียนที่จะชำระค่าเล่าเรียนที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายสำหรับ AUC ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นค่าเล่าเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ใช่ EEA
         อนึ่ง อาจมีการมอบทุนการศึกษาบางส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลืออันทรงคุณค่าในการครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนที่ AUC ผู้ได้รับทุนการศึกษา ASF คาดว่าจะเสริมรางวัลด้วยเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับค่าครองชีพ หนังสือ และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES