ลบ แก้ไข

ทุน2มหาวิทยาลัยดังในตุรกี

 
ทุน2มหาวิทยาลัยดังในตุรก

สาธารณรัฐตุรกีแจ้งให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี ค.ศ. 2024-2025 โดยเป็นทุนไปเรียนที่Istanbul Technical Universityและ Bursa UludağUniversityระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี

 
          สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี ค.ศ. 2024-2025 ดังนี้
          1. มหาวิทยาลัย Istanbul Technical University (ITU) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี-โท ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2567 ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลและสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://lee.itu.edu.tr/en/home
          2. มหาวิทยาลัย Bursa UludağUniversity (BUÜ) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 10-25 มิถุนายน 2567 ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลและสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://yos.uludag.edu.tr
         ข้อมูลเพิ่มเติม : Click...
 
 TOP RELATED


NEW STORIES