ลบ แก้ไข

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี

 
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Türkiye Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024โดยเปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติทั่วโลก เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาตรี-โท-เอกเปิดรับใบสมัครถึง 20 ก.พ.ศกนี้

          สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Türkiye Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เป็นพลเมืองของทุกประเทศ
• ผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในช่วงปลายปีการศึกษาปัจจุบัน (ก่อนเดือนสิงหาคม 2024)
• เป็นนักวิจัยและนักวิชาการ
         เกณฑ์การรับสมัคร
• สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี จบการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยคะแนนอย่างน้อย 70%
• สำหรับผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา จบการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยคะแนนอย่างน้อย 75%
• สำหรับผู้สมัครสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์) จบการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยคะแนนอย่างน้อย: 90%
       เกณฑ์อายุ
• สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี : อายุไม่เกิน 21ปี
• สำหรับหลักสูตรปริญญาโท : อายุไม่เกิน 30ปี
• สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก: มีอายุต่ำกว่า 35ปี
•สำหรับทุนวิจัยอายุไม่เกิน50ปี

            โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงสมัครด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr 
 TOP RELATED


NEW STORIES