ลบ แก้ไข

โปรแกรม UYLS Summit

 
โปรแกรม UYLS Summit
ขอเชิญเยาวชนที่สนใจเพิ่มพูนประสบการณ์อินเตอร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ UYLS Summit in Bangkok, Thailandภายใต้ Themes : Sustainable Education,Youth Employability,Social Equity & Inclusion โดยมีทุนให้ทั้งเต็มจำนวนและบางส่วน รวม 25 ทุน
 
            ความมุ่งหมายของโครงการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมของการเป็นผู้นำเยาวชน และเตรียมผู้นำแห่งอนาคตที่โดดเด่น โดยผ่านกลยุทธ์การวางพื้นฐานด้านคุณธรรม ให้ความสำคัญกับการสอนเยาวชนในเรื่องความรักชาติ อุปนิสัย และความตระหนักรู้ในระดับโลก
             ประชุมสุดยอด UYLS ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย กำหนดมีขึ้นระหว่าง วันที่ 23-26พฤษภาคม! โดยรับผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัด โดยมี 10คนที่จะได้รับทุนเต็มจำนวน 15คนที่จะได้รับทุนบางส่วน และอีก 75คนที่ใช้ทุนตนเอง
             ปิดรับสมัคร : 29 กุมภาพันธ์ 2024
             เชิญเข้าร่วมการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้โดยลงทะเบียนผ่านลิงก์ด้านล่าง..,
 
#UYM #UYLS
#UYLS_BANGKOK_2024
#YOUTH_EMPOWERMENT
 
 TOP RELATED


NEW STORIES