ลบ แก้ไข

รัฐบาลคูเวตให้ทุนระดับมัธยม

 
 รัฐบาลคูเวตให้ทุนระดับม
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2024–2025 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 –8 มีนาคม 2567 จำนวน 1 ทุน โดย ผู้สมัครต้องมีอายุ 13–15 ปีบริบูรณ์ โดยนับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สำเร็จการศึกษาปกติในโรงเรียน 6–8 ปี และต้องเรียนภาษาอาหรับ อังกฤษ หรือฝรั่งเศษ เป็นอย่างน้อย 4 ปี เป็นต้น
          ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 ทางไปรษณีย์ แบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่ กลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) เลขที่ 62 หมู่ 1 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการ ที่ 0 7342 0360
          ทั้งนี้ ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร และเอกสารการสมัครได้ที่ https://me-qr.com/0POquO3Q หรือทางเว็บไซต์ ศค.จชต. https://edu-south.go.th/news-028-67/
 
 TOP RELATED


NEW STORIES