ลบ แก้ไข

ยืดเวลารับASEAN Scholarship

 
ยืดเวลารับASEAN Scholars
ขยายเวลารับสมัครทุน Australia for ASEAN Scholarship จนถึง 15 พฤษภาคมนี้โดยทุนนี้เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาจากประเทศ Brunei, Singapore, Malaysia, and Thailand.

         You can find the information on the scholarship application here: https://www.australiaawardsindonesia.org/id/ASEAN
 TOP RELATED


NEW STORIES