ยืดเวลารับASEAN Scholarship
ยืดเวลารับASEAN Scholars
ขยายเวลารับสมัครทุน Australia for ASEAN Scholarship จนถึง 15 พฤษภาคมนี้โดยทุนนี้เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาจากประเทศ Brunei, Singapore, Malaysia, and Thailand.

         You can find the information on the scholarship application here: https://www.australiaawardsindonesia.org/id/ASEAN
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
พิมพ์หน้านี้