ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยกฎหมายที่เบลเยียม

 
ทุนวิจัยกฎหมายที่เบลเยีย
PhD Scholarships in (Multi-Disciplinary) Legal Research in the Field of Migration, Belgium(สหสาขาวิชาชีพ) ในสาขาการย้ายถิ่นฐาน โดยเป็นทุนBrussels School of Governanceประเทศเบลเยียม เป็นทุนเต็มจำนวน เปิดรับใบสมัครถึง 15 พ.ค.2024
         ทุนการศึกษาสำหรับนักวิชาการที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการวิจัยทางกฎหมายแบบสหสาขาวิชาชีพในขอบเขตของการย้ายถิ่นฐาน โปรแกรมที่ได้รับการยกย่องนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่intersection of law and migration studiesโดยมุ่งเน้นไปที่การสำรวจพลวัตการพัฒนาของอธิปไตยของรัฐในวาทกรรมการย้ายถิ่นร่วมสมัย
         โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่มีแรงบันดาลใจซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย โดยมีความสนใจในวิธีการวิจัยแบบสหวิทยาการที่ครอบคลุมปรัชญาทางกฎหมายและการเมือง ผู้สมัครที่ได้ทุนจะมีโอกาสเจาะลึกความซับซ้อนของกฎหมายการย้ายถิ่นฐาน โดยตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับอธิปไตยของรัฐและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในบริบทของกฎหมายการย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัย
         เกณฑ์ในการรับสมัคร
• เปิดรับทุกเชื้อชาติ
• ทุนการศึกษาจะมอบให้ในสาขาวิชาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย โดยต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในด้านปรัชญาการเมืองและกฎหมาย
• แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่มั่นคงในหลักการทางกฎหมายและวรรณกรรมทางวิชาการ
• แสดงออกถึงความยืดหยุ่น แรงจูงใจในตนเอง และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
• มีทักษะการวิจัยและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม โดยชอบแนวทางสหวิทยาการ
             ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัครทางออนไลน์ผ่านทาง jobs.vub.be ภายในกำหนดเวลา 15/05/2024 แพ็คเกจแอปพลิเคชันควรประกอบด้วย:
 
-CV detailing academic qualifications, research experience, and publications
-One-page motivation letter
-A 2000-word research proposal outlining the state of the art, research relevance, methodology, data sources, and organizational plan
-Copy of a publication (e.g., master thesis, academic report)
-Contact details of two referees
-Diploma (not applicable for VUB alumni)
          โดยรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้ทุนจะแจ้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายน และคาดว่าจะมีการสัมภาษณ์หลังจากนั้น ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะเริ่มศึกษาปริญญาเอก วันที่ 1 ตุลาคม 2024 หรือเร็วที่สุดหลังจากนั้น
          ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
          ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ขยายได้สูงสุด 48 เดือน ขึ้นอยู่กับการประเมินผลเชิงบวกของผลงานที่ทำ ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ทางเลือกการทำงานทางไกล การประกันการรักษาในโรงพยาบาล การคืนเงินค่าเดินทาง และการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและส่วนลดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
          For inquiries regarding the scholarship, please contact Kristin Henrard at Kristin.Henrard@vub.be or on +32 470 53 46 63.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES