ลบ แก้ไข

ทุนMicrosoft Imagine Cup

 
ทุนMicrosoft Imagine Cup
Fully Funded Microsoft Imagine Cup Global Student Competition, 2018 คือการแข่งขันที่เน้นทักษะ เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลกการประกวด Imagine Cup มุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงและน่าสนใจที่สุดที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีของ Microsoft
           การแข่งขันอาจมีโครงสร้างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศ / ภูมิภาคที่คุณเป็นตัวแทน โปรดอ่านกฎการแข่งขันในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ (ถ้ามี) เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ก่อนที่จะลงทะเบียนหรือส่งผลงาน หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อบังคับอย่างเป็นทางการกับกฎการแข่งขันของประเทศ / ภูมิภาคของคุณกฎที่เป็นทางการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
Eligibility:
-อายุอย่างน้อย 16ปีนับจากวันที่of 24 October 2017 และเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ(หรือเทียบเท่า)  ระหว่างช่วง24 October 2017 และ 31 May 2018
-หากได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เยาว์ ควรขออนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนยื่นเรื่องเข้าประกวดนี้
-ไม่ใช่คนที่อาศัยอยู่ใน คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซูดานซีเรียและภูมิภาคของแหลมไครเมีย เพราะระเบียบการส่งออกของสหรัฐอเมริกาห้ามการส่งออกสินค้าและบริการไปยังชาติเหล่านี้
-ไม่ได้รับเงินทุนภายนอก(ในการทำธุรกิจ)มากกว่า 50,000เหรียญสหรัฐ
-ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ฝึกงานของ Microsoft Corporation หรือพนักงานของ บริษัท ย่อยของ Microsoft
         เดทไลน์ในการส่งผลงานแข่งขันรอบแรก 30 เมษายน 2018
Scholarship Link
 
 

somkiat tiantong ชม 1,076 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES