ลบ แก้ไข

ทุนMicrosoft Imagine Cup

 
ทุนMicrosoft Imagine Cup
Fully Funded Microsoft Imagine Cup Global Student Competition, 2018 คือการแข่งขันที่เน้นทักษะ เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลกการประกวด Imagine Cup มุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงและน่าสนใจที่สุดที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีของ Microsoft