ลบ แก้ไข

เรียงความเยาวชนนานาชาติ

 
เรียงความเยาวชนนานาชาติ
เชิญแข่งเรียงความ World Youth Essay Competition for International Students, 2018ชิงทุนและตั๋วบินไปเยอรมนี โดยไม่จำกัดหัวข้อ เป็นการเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจและมีแรงจูงใจมากที่สุด อาจเป็นประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องสถานการณ์โลก และอื่น ๆ
          การแข่งขันประกวดเรียงความ กำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษ มีความยาว ตั้งแต่ 1-8 หน้า สามารถใช้รูปภาพและกราฟิกประกอบในเนื้อหา โดยส่งประกวดในรูปแบบเป็นไฟล์ PDF  คณะผู้ตัดสินของ WYEC 2018 จะพิจารณาตัดสินเรียงความเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ สไตล์การเขียน ทักษะความรู้ และอื่น ๆ
         ผู้เข้ารอบสุดท้ายของ WYEC 2018 จะตอบคำถามสั้น ๆ สามข้อเกี่ยวกับบุคลิกภาพและความสำเร็จ คณะผู้ตัดสินจะเลือกผู้ชนะโดยดูจากเรียงความและบุคลิกภาพ
        คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
-นักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถส่งเรียงความเข้าประกวด เพราะWYEC 2018 ต้องการสนับสนุนเต็มที่
-คณะผู้ตัดสินจะให้ความสำคัญกับผู้เข้าประกวดจากประเทศต่อไปนี้ Nepal, India, Germany, Thailand, Myanmar, Gambia, Philippines, Kenya, Bangladesh, Sierra Leone, Nigeria, Liberia, Zambia, Indonesia, Morocco, France, Brazil, Pakistan, USA, Ukraine, Egypt, Vietnam
          รางวัลที่จะได้รับ
WYEC Grand Prize 2018
The overall best submission receives the WYEC Grand Prize 2018 of 1700 USD. The exceptional student that receives the WYEC Grand Prize will be invited to Germany for a special winner ceremony with all flight and accommodation expenses covered! In Germany, you will meet with current international leaders and professionals.
WYEC 2. Prize and 3. Prize
The second and third best submissions receive the WYEC 2. prize and 3. prize of 2018. The award honors your extraordinary writing style and your creative mind. The 2. Prize and 3. Prize Winners will also be featured in one of the world’s most notable youth journals: You will be interviewed by journalists towards your motivation to inspire other youths around the world!
10x Award of Excellence
The jury selects ten submissions for exceptional creativity, knowledge or language skills. You will receive the WYEC Award of Excellence to obtain encouragement and honor for your future achievements and professional career.
All Finalists
All finalists will receive a special WYEC finalists certificate with honorable jury notes.
 All Participants
All participants will receive a WYEC 2018 participation certificate.
Deadline: March 31, 2018
Application Process: Click HERE to submit your essay.
Scholarship Link
 
 

somkiat tiantong ชม 3,077 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES