ลบ แก้ไข

เชิญประกวดภาพถ่ายนานาชาติ

 
เชิญประกวดภาพถ่ายนานาชาต
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ “UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads” ครั้งที่ 5ในหัวข้อการประกวดครั้งนี้คือ สถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานและวิถีชีวิตในเมือง (Architecture, Monuments and Urbanism)
 
          ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 14 – 25 ปี ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์ https://unescosilkroadphotocontest.org/ รายละเอียดดังนี้
          การประกวดภาพถ่ายนานาชาติฯ เป็นการส่งเสริมการใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจร่วมกัน และส่งเสริมสันติภาพในหมู่ประชากรที่เชื่อมโยงกันในเส้นทางสายไหม หัวข้อการประกวดครั้งนี้คือ สถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานและวิถีชีวิตในเมือง (Architecture, Monuments and Urbanism) ผู้เข้าประกวดแบ่งเป็นสองกลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุระหว่าง 14 -17 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 18 – 25 ปี โดยผู้ชนะการประกวดสามรายในแต่ละกลุ่มอายุจะได้รับรางวัลเป็นกล้องมืออาชีพ กล้องกึ่งมืออาชีพ และกล้องดิจิทัลรุ่นมาตรฐานตามลำดับ
          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดได้ที่ https://unescosilkroadphotocontest.org/en/participate ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 
 TOP RELATED


NEW STORIES