ลบ แก้ไข

เชิญเยาวชนแข่งELOที่จอร์แดน

 
เชิญเยาวชนแข่งELOที่จอร์
ขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน International English Language Olympiad (ELO) 2023 ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
          กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน International English Language Olympiad 2023 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ในหัวข้อ “โซเชียลมีเดีย” โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียมการสมัครการแข่งขัน
            International English Language Olympiad 2023 เป็นหนึ่งในการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับนานาชาติที่สำคัญสำหรับเยาวชน กลุ่มอายุตั้งแต่ 6-17 ปี จากทั้งสถานศึกษาในประเทศจอร์แดน ภูมิภาคตะวันออกกลาง และต่างประเทศ โดยจะมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,500 คน จากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละสถาบันการศึกษาจะจัดตั้งทีมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย

          1) ELO กลุ่ม Seniors อายุตั้งแต่ 11-17 ปี ประกอบด้วยจำนวนสมาชิก 5-7 คน และครูประจำสถานศึกษาจำนวน 1-2 คน เป็นผู้ควบคุมทีม

          2) ELO กลุ่ม Juniors อายุตั้งแต่ 6-10 ปี ประกอบด้วยจำนวนสมาชิก 3-5 คน และครูประจำสถานศึกษาจำนวน 1 คน เป็นผู้ควบคุมทีมและดำเนินการแข่งขันตามโจทย์ที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้ โดยคณะผู้จัดงานได้เชิญชวนนักเรียนจากสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในประเทศไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานการศึกษานานาชาติที่จะมีสถาบันการศึกษาจากภูมิภาคตะวันออกกลางและต่างประเทศกว่า 22 ประเทศ เข้าร่วมแข่งขันในงานดังกล่าว
เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://elo.international/team-registration-selection/
2. ชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนด:
2.1 ELO Senior: อายุ 11 – 17 ปี - ชำระค่าธรรมเนียม 900$
2.2 ELO Junior: อายุ 6 – 10 ปี - ชำระค่าธรรมเนียม 500$
3. สมาชิกในทีมทุกคนควรอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ซึ่งแต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผู้ทีมเข้าร่วม ELO ได้สูงสุด 3 ทีม
4. นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ต้องเป็นผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (non-native English language speakers.)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
โทรศัพท์: 00962799005044
เว็บไซต์: www.ELO.international
ที่อยู่อีเมล์: INFO@ELO.INTERNATIONAL
ลิงค์ลงทะเบียน: https://elo.international/team-registration-selection/
คู่มือการลงทะเบียน: https://elo.international/downloads
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ https://elo.international/team-registration-selection/ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2566
 
 TOP RELATED


NEW STORIES