ลบ แก้ไข

World School Children’s Art Exhibition

 
World School Children’s
ขอเชิญผู้สนใจสมัครส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงาน “the 54th World School Children’s Art Exhibition
ตามรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนอายุ 5-16 ปี
ช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม: 29 ก.ค.-20 ส.ค. 2566
สถานที่จัด: National Taiwan Art Education Center เมืองไทเป ไต้หวัน
ที่อยู่จัดส่งพัสดุ:The Association for Education through Art, Republic of China
No. 43, Nanhai Rd., Taipei City, Taiwan 100
ช่วงระยะเวลาการสมัครและส่งผลงานเข้าร่วม: สิ้นสุด 15 เมษายน 2566
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กิจกรรม: www.kaearoc.org.tw/html/
อีเมลติดต่อ: s3985529@gmail.com
ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 มกราคม 2566
 TOP RELATED


NEW STORIES