ทุนการศึกษา โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 1885
มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation ASEF) มีกำหนดจัดโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 4 8 พฤษภาคม 2560 และเชิญชวนเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซม (Asia-Europe...
by Mickey Eduzones
รูป 1826
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดสรรครู จำนวน 6-7 คนและนักเรียน จำนวน 30 -35 คน เข้ารับทุนเพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 12...
by Mickey Eduzones
รูป 1817
โครงการเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม เป็นความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล และสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ สำหรับนักเรียนในทุกระดับการศึกษา เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในดินแดนต้นกำเนิดภาษาอังกฤษ...
by Mickey Eduzones
รูป 1801
ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 14 - 18 ปี เข้าเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศ ญี่ปุ่น และประเทศจีน ของรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปี การศึกษา...
by เรียนต่อต่างประเทศ เจ เอส อาร์เอ็ดดูเคชั่น