ลบ แก้ไข

เชิญแข่งตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

 
เชิญแข่งตอบปัญหาภาษาอังก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนบริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ได้เข้าพบ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 และขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 รวมทั้งขอความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัด
            การจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทดสอบทักษะภาษาอังกฤษก่อน เพื่อให้ทราบว่ามีจุดอ่อนภาษาอังกฤษในเรื่องใด หลังจากนั้นจะสามารถเข้ารับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ได้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.engtest.net และ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม..  หรือ โทร 02-170-8725-6 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563
 
 TOP RELATED


NEW STORIES